Elektronický občanský průkaz

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Elektronický občanský průkaz (dále „e-OP”) je novým typem občanského průkazu vydávaný od 2. 1. 2012. přináší novela zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech. Další podrobnosti (požadavky na technické provedení fotografie, vzory OP, tiskopisů a žádostí) stanoví vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech. V roce 2018 začne být pouze vydáván e-OP splňující podmínky nařízení eIDAS s novým typem čipu. [1][2] Každý držitel občanského průkazu tedy bude muset znát svůj bezpečnostní osobní kód, PIN kód k online přístupu, PUK kód k případné deblokaci a PIN kód k digitálnímu podpisu.

Varianty a vzhled[editovat | editovat zdroj]

Elektronický občanský průkaz existuje ve dvou variantách:

 1. se strojově čitelnými údaji bez kontaktního elektronického čipu,
 2. se strojově čitelnými údaji s kontaktním elektronickým čipem.

Varianta s čipem není povinná a vydává se pouze na žádost občana. Čip nese informaci o čísle občanského průkazu a o dalších údajích - například elektronický podpis. Do budoucna se uvažuje o možnosti zápisu dat (informací) o řidičském průkazu (jeho skupinách, omezení, platnosti aj.), zbrojním průkazu apod. Správní poplatek v případě nového vydání průkazu činí 500,- Kč. Varianta bez čipu je běžnou formou OP. Vydání nového průkazu je bezplatné. Správní poplatek v případě poškození, zničení, ztráty a odcizení e-OP činí 100,- Kč.

Grafické vyobrazení vzorů se nachází ve vyhlášce 400/2011 Sb.[3]

Údaje[editovat | editovat zdroj]

Zákon stanoví údaje zapisované do e-OP:

 1. jméno (popřípadě jména), příjmení, pohlaví, rodné číslo, státní občanství, datum, místo a okres narození, adresa trvalého pobytu (v případě občanů bez trvalého pobytu na území ČR nebude údaj zapisován),
 2. číslo e-OP, datum vydání a skončení platnosti a označení úřadu, který jej vydal,
 3. digitální zpracování podoby občana a jeho zdigitalizovaný vlastnoruční podpis,
 4. strojově čitelná zóna (obsahuje jméno, příjmení, pohlaví, státní občanství, datum narození, datum platnosti, číslo a kód dokladu),
 5. 2D kód (obsahuje číslo OP).

Rodinný stav a titul již nejsou povinným údajem a zapisují se na žádost občana. Do e-OP již nelze zapsat děti do 18 let, manžela, manželku (popřípadě partnera, partnerku).

Vydání a doplňky průkazu[editovat | editovat zdroj]

E-OP je vydáván ve velikosti ID karty, neliší se tedy velikostně od běžné platební karty. Elektronický občanský průkaz vydávají úřady obcí s rozšířenou působností (seznam viz zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností) dle místa trvalého pobytu žadatele o průkaz. O průkaz již nelze žádat na matričních úřadech. Žádost o e-OP bude pořizována na místě elektronicky, odpadá tedy ruční vypisování tiskopisů. Stále je však vyžadován vlastnoruční podpis k jeho dalšímu digitalizovanému zpracování. Při podání žádosti o e-OP bude pořízena digitální fotografie; je také možné zaslat vlastní digitálně pořízenou fotografii, splňující předepsané parametry, do zvláštní zřízené datové schránky MVČR.

Povinnost žádat o nový e-OP od 1. 1. 2012 mají tedy tyto dvě skupiny občanů:

 1. občané, kteří po 1. 1. 2012 dovrší věku 15 let a mají trvalý pobyt na území České republiky a občané, jejichž způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena (platnost e-OP je 10 let),
 2. občané, u nichž po 1. 1. 2012 nastane změna rodinného stavu, jména a příjmení nebo trvalého bydliště, je nově přiděleno rodné číslo, skončí platnost OP z důvodu uplynutí doby v něm vyznačené, po ohlášení ztráty, odcizení nebo zničení OP, po nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu.

Pro držitele občanského průkazu s kontaktním elektronickým čipem poskytuje Min. vnitra obslužnou aplikaci (tzv. middleware eOP), která umožňuje změnu hodnoty PIN na čipu eOP a slouží pro vytváření elektronických podpisů spolu s kvalifikovaným certifikátem atd.[4]

Platnosti[editovat | editovat zdroj]

E-OP je nově možné pořídit pro osoby mladší 15 let (například jako cestovní doklad po EU) - prostřednictvím zákonného zástupce. Takový doklad bude mít platnost 5 let a podléhá správnímu poplatku 50,- Kč. Nově je také e-OP k dispozici pro občany, kteří nemají trvalý pobyt na území České republiky. Správní poplatek činí 100,- Kč. V případě, že občan nemá trvalý pobyt v ČR nebo jej nelze zjistit, vydává e-OP Magistrát města Brna.

Stávající občanské průkazy zůstávají nadále v platnosti do doby v nich uvedené, pokud nenastane změna jakéhokoliv údaje v OP. Občan je povinen požádat o nový OP - například z důvodu změny stavu, pobytu, skončení platnosti apod., do 15 pracovních dnů od data změny.

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Do Česka míří povinné občanky s čipem. Na co se připravit?
 2. Poslanci schválili novelu zákona o občanských průkazech
 3. 400/2011 Sb., aktuální znění č.400/2011 Sb.; vyhláška upravující vzory občanských průkazů a cestovních dokladů včetně grafického zobrazení
 4. Min.vnitra: Obslužná aplikace eOP (middleware)