Elektronický občanský průkaz

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Jump to navigation Jump to search

Elektronický občanský průkaz (také „e-OP” či „eOP”) je novým typem občanského průkazu vydávaný od 2. 1. 2012. přináší novela zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech. Další podrobnosti (požadavky na technické provedení fotografie, vzory OP, tiskopisů a žádostí) stanoví vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech. V roce 2018 začal být vydáván e-OP splňující podmínky nařízení eIDAS s novým typem čipu.[1][2][3]

Varianty a vzhled[editovat | editovat zdroj]

Elektronický občanský průkaz v ČR od roku 2012 existuje ve dvou variantách:

 1. se strojově čitelnými údaji bez kontaktního elektronického čipu (v ČR do 1.7.2018),
 2. se strojově čitelnými údaji s kontaktním elektronickým čipem (který se ale nemusí aktivovat).

Bezkontaktní čip není použit z důvodu bezpečnosti.[4] Čip nese informaci o čísle občanského průkazu a o dalších údajích - například elektronický podpis. Do budoucna se uvažuje o možnosti zápisu dat (informací) o řidičském průkazu (jeho skupinách, omezení, platnosti aj.), zbrojním průkazu apod. Správní poplatek v případě nového vydání průkazu činí 500,- Kč. Varianta bez čipu je běžnou formou OP. Vydání nového průkazu je bezplatné. Správní poplatek v případě poškození, zničení, ztráty a odcizení e-OP činí 100,- Kč.

Grafické vyobrazení vzorů se nachází ve vyhlášce 400/2011 Sb.[5]

Kontaktní čip lze číst pomocí čtečky, která by měla splňovat ISO/IEC 7816, CCID (Chip Card Interface Device) a standard PC/SC (Personal Computer/Smart Card).[6]

Od července roku 2018 jsou elektronické občanské průkazy kromě aplikace elektronického podepisování vybaveny (volitelnou) identifikační aplikací (IAS Classic V4.4). Oba tyto druhy (podepisování a identifikace) lze v e-OP aktivovat dodatečně.[3] Nový kontaktní čip M7892 G12 je od německé firmy Infineon Technologies.

Ke většině služeb je však k elektronickému občanskému průkazu potřeba i datová schránka.[7]

Údaje[editovat | editovat zdroj]

Zákon stanoví údaje zapisované do e-OP:

 1. jméno (popřípadě jména), příjmení, pohlaví, rodné číslo, státní občanství, datum, místo a okres narození, adresa trvalého pobytu (v případě občanů bez trvalého pobytu na území ČR nebude údaj zapisován),
 2. číslo e-OP, datum vydání a skončení platnosti a označení úřadu, který jej vydal,
 3. digitální zpracování podoby občana a jeho zdigitalizovaný vlastnoruční podpis,
 4. strojově čitelná zóna (obsahuje jméno, příjmení, pohlaví, státní občanství, datum narození, datum platnosti, číslo a kód dokladu),
 5. 2D kód (obsahuje číslo OP).

Rodinný stav a titul již nejsou povinným údajem a zapisují se na žádost občana. Do e-OP již nelze zapsat děti do 18 let, manžela, manželku (popřípadě partnera, partnerku).

Vydání a doplňky průkazu[editovat | editovat zdroj]

E-OP je vydáván ve velikosti ID karty, neliší se tedy velikostně od běžné platební karty. Elektronický občanský průkaz vydávají úřady obcí s rozšířenou působností (seznam viz zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností) dle místa trvalého pobytu žadatele o průkaz. O průkaz již nelze žádat na matričních úřadech. Žádost o e-OP bude pořizována na místě elektronicky, odpadá tedy ruční vypisování tiskopisů. Stále je však vyžadován vlastnoruční podpis k jeho dalšímu digitalizovanému zpracování. Při podání žádosti o e-OP bude pořízena digitální fotografie; je také možné zaslat vlastní digitálně pořízenou fotografii, splňující předepsané parametry, do zvláštní zřízené datové schránky MVČR.

Povinnost žádat o nový e-OP od 1. 1. 2012 mají tedy tyto dvě skupiny občanů:

 1. občané, kteří po 1. 1. 2012 dovrší věku 15 let a mají trvalý pobyt na území České republiky a občané, jejichž způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena (platnost e-OP je 10 let),
 2. občané, u nichž po 1. 1. 2012 nastane změna rodinného stavu, jména a příjmení nebo trvalého bydliště, je nově přiděleno rodné číslo, skončí platnost OP z důvodu uplynutí doby v něm vyznačené, po ohlášení ztráty, odcizení nebo zničení OP, po nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu.

Pro držitele občanského průkazu s kontaktním elektronickým čipem poskytuje Min. vnitra obslužnou aplikaci (tzv. middleware eOP), která umožňuje změnu hodnoty PIN na čipu eOP a slouží pro vytváření elektronických podpisů spolu s kvalifikovaným certifikátem atd.[8]

Platnosti[editovat | editovat zdroj]

E-OP je nově možné pořídit pro osoby mladší 15 let (například jako cestovní doklad po EU) - prostřednictvím zákonného zástupce. Takový doklad bude mít platnost 5 let a podléhá správnímu poplatku 50,- Kč. Nově je také e-OP k dispozici pro občany, kteří nemají trvalý pobyt na území České republiky. Správní poplatek činí 100,- Kč. V případě, že občan nemá trvalý pobyt v ČR nebo jej nelze zjistit, vydává e-OP Magistrát města Brna.

Stávající občanské průkazy zůstávají nadále v platnosti do doby v nich uvedené, pokud nenastane změna jakéhokoliv údaje v OP. Občan je povinen požádat o nový OP - například z důvodu změny stavu, pobytu, skončení platnosti apod., do 15 pracovních dnů od data změny.

Autentizační kódy[editovat | editovat zdroj]

Autentizační kódy spjaté s e-OP jsou:[3]

povinné
 • BOK (bezpečnostní osobní kód, 4 až 10 číslic) – k autentizaci uživatele (žádá se od občana např. při pochybnostech, zda je majitelem předkládaného e-OP)
podepisovací aplikace
 • PIN (5 až 15 číslic) – k autentizaci operací s certifikáty
 • QPIN (5 až 15 číslic) – k autentizaci podepisování kvalifikovaným certifikátem
 • PUK (8 až 15 číslic) – k oblokování PINu nebo QPINu
identitní aplikace
 • IOK (identifikační osobní kód, 4 až 10 číslic) – k ověřování identity
 • DOK (deblokační osobní kód, 4 až 10 číslic) – k odbokování IOKu

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Do Česka míří povinné občanky s čipem. Na co se připravit?
 2. Poslanci schválili novelu zákona o občanských průkazech
 3. a b c PETERKA, Jiří. Jaké jsou a jak fungují nové elektronické občanky? - Lupa.cz. Lupa.cz [online]. 2018-07-04 [cit. 2018-07-07]. Dostupné online. 
 4. http://www.egov.cz/clanky/obcanky-s-novym-cipem-startuji-od-letosniho-cervence - Občanky s novým čipem startují od letošního července
 5. 400/2011 Sb., aktuální znění č.400/2011 Sb.; vyhláška upravující vzory občanských průkazů a cestovních dokladů včetně grafického zobrazení
 6. http://www.mvcr.cz/clanek/podminky-pouziti-obcanskeho-prukazu-se-strojove-citelnymi-udaji-a-s-kontaktnim-elektronickym-cipem-pro-ucely-elektronicke-identifikace-a-doporucena-bezpecnostni-opatreni.aspx - Podmínky použití občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem pro účely elektronické identifikace a doporučená bezpečnostní opatření
 7. http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/lide-budou-k-e-vypisum-z-registru-potrebovat-datove-schranky/1640809 - Lidé budou k e-výpisům z registrů potřebovat datové schránky
 8. Min.vnitra: Obslužná aplikace eOP (middleware)