ISO/IEC 7816

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

ISO/IEC 7816, zavedená jako ČSN ISO/IEC 7816, Identifikační kartyKarty s integrovanýni obvody. Jde o soubor mezinárodních norem, jsou spravovány společně mezinárodními normalizačními organizacemi ISO (International Organization for Standardization) a IEC (International Electrotechnical Commission).

O tyto normy pečuje Společná technická komise JTC 1 (JTC) 1 / Sub-komise SC 17, Karty a identifikace osob.

Dále jsou popsány jednotlivé části tohoto souboru norem.

Poznámka: Úvodní stránky jednotlivých částí souboru (preview resp. info-verze) jsou volně dostupné na webových stránkách ISO (www.iso.org) resp. IEC (www.iec.ch). Např. info-verze k normě ISO/IEC 7816-4 má označení "info_isoiec7816-4_2013.pdf". Obdobně lze získat náhled normy ČSN ISO/IEC 7816-4 na stránkách UNMZ (https://csnonline.unmz.cz)

Karty s kontakty a bezkontaktní karty[editovat | editovat zdroj]

Pět částí souboru ISO/IEC 7816 platí pro karty s galvanickými kontakty a tři z nich specifikují elektrické rozhraní:

 • ISO/IEC 7816-1 (Fyzikální charakteristiky),
 • ISO/IEC 7816-2 (Rozměry a umístění kontaktů)
 • ISO/IEC 7816-3 (Elektrické rozhraní a protokoly přenosu),
 • ISO/IEC 7816-10 (Elektronické signály a odpověď na reset pro synchronní karty),
 • ISO/IEC 7816-12 (Elektrické rozhraní USB a provozní procedury).

Všechny další části jsou nezávislé na fyzické formě technologie rozhraní. PLatí tedy pro karty s galvanickým přístupem a/nebo pro karty s radiofrekvenčním přístupem:

 • ISO/IEC 7816-4 (Organizace, bezpečnost a příkazy pro výměnu),
 • ISO/IEC 7816-5 (Registrace poskytovatelů aplikací),
 • ISO/IEC 7816-6 (Mezioborové datové prvky pro výměnu),
 • ISO/IEC 7816-7 (Mezioborové příkazy pro strukturovaný kartový dotazovací jazyk (SCQL)),
 • ISO/IEC 7816-8 (Příkazy a mechanismy pro bezpečnostní operace),
 • ISO/IEC 7816-9 (Příkazy pro správu karet),
 • ISO/IEC 7816-11 (Ověřování osob biometrickými metodami),
 • ISO/IEC 7816-13 (Příkazy pro správu aplikací v multiaplikačním prostředí),
 • ISO/IEC 7816-15 (Aplikace kryptografické informace).

7816-1: Karty s kontakty - Fyzikální charakteristiky[editovat | editovat zdroj]

Tento dokument specifikuje fyzikální charakteristiky karet s integrovanými obvody s kontakty. Platí pro identifikační karty typu ID-1, které mohou obsahovat reliéfní znaky a/nebo magnetický proužek a/nebo dotykové identifikační znaky podle ISO/IEC 7811. Metody zkoušení jsou specifikovány v ISO/IEC 10373-1.

Tento dokument platí pro karty, které mají fyzické rozhraní s elektrickými kontakty. Nedefinuje však druh, počet a ani polohu integrovaných obvodů na kartě.

7816-2: Karty s kontakty - Rozměry a umístění kontaktů[editovat | editovat zdroj]

Tento dokument stanoví rozměry, umístění a přiřazení každého kontaktu karty s integrovanými obvody typu ID-1. Také poskytuje informace o cestě, jak identifikovat normy, které stanoví použití kontaktů. Tento dokument se má používat ve spojení s ISO/IEC 7816-1.

7816-3: Karty s kontakty - Elektrické rozhraní a protokoly přenosu[editovat | editovat zdroj]

Tento dokument specifikuje napájení, struktury signálů a výměnu informací mezi kartou s integrovaným obvodem (obvody) a zařízením rozhraní, jako je terminál. Rovněž pokrývá kmitočty signálů, úrovně napětí, hodnoty proudů, paritní konvence, pracovní proceduru, způsoby přenosu a komunikaci s kartou.

7816-4: Organizace, bezpečnost a příkazy pro výměnu[editovat | editovat zdroj]

O normě se předpokládá, že se bude používat v libovolných oblastech činnosti. Tato část specifikuje:

 • – obsahy dvojic příkaz-odezva vyměňovaných na rozhraní;
 • – prostředky pro načtení datových prvků a datových objektů z karty;
 • – struktury a obsah historických bajtů pro popis provozních charakteristik karty;
 • – struktury pro aplikace a data na kartě, z pohledu na rozhraní, při provádění příkazů;
 • – metody přístupu k souborům a datům na kartě;
 • – bezpečnostní architekturu, která definuje přístupová práva k souborům a datům na kartě;
 • – prostředky a mechanizmy pro identifikování a adresování aplikací na kartě;
 • – metody pro bezpečné předávání zpráv;
 • – metody přístupu k algoritmům zpracovávaným kartou.

Tyto algoritmy zde nejsou popisovány. Tato část nepokrývá interní implementaci na kartě nebo ve vnějším světě.

Tento dokument nezávisí na fyzikální technologii rozhraní. Platí pro karty s přístupem pomocí jedné nebo více z následujících metod: kontakty, těsná vazba a radiofrekvence. Pokud karta podporuje simultánní použití více než jednoho fyzického rozhraní, pak vztahy mezi tím, co se stane na různých fyzických rozhraních, je mimo předmět tohoto vydání.

7816-5: Registrace poskytovatelů aplikací[editovat | editovat zdroj]

Tento dokument specifikuje postup registrace poskytovatelů aplikací a stanovuje autority a po-stupy pro zajištění a optimalizaci věrohodnosti této registrace.

7816-6: Mezioborové datové prvky pro výměnu[editovat | editovat zdroj]

Tento dokument specifikuje přímo nebo pomocí odkazů datové prvky včetně složených datových prvků, které mohou být použity pro mezioborovou výměnu. Dokument identifikuje následující charakteristiky každého datového prvku:

 • – identifikátor;
 • – jméno;
 • – popis a odkaz;
 • – formát a kódování (pokud není k dispozici v jiných normách ISO nebo částech ISO/IEC 7816).

Rozvržení každého datového prvku je popsáno z pohledu rozhraní mezi zařízením rozhraní a kartou.

Dokument poskytuje definici datových prvků bez uvažování libovolných omezení na používání datových prvků.

7816-7: Mezioborové příkazy pro strukturovaný kartový dotazovací jazyk (SCQL)[editovat | editovat zdroj]

Tento dokument specifikuje

 • – pojem databáze SCQL (SCQL = Structured Card Query Language);
 • – související mezioborové zesílené příkazy.

7816-8: Příkazy a mechanismy pro bezpečnostní operace[editovat | editovat zdroj]

Tento dokument specifikuje mezioborové příkazy, které lze použít pro kryptografické operace. Volba a podmínky použití kryptografických mechanizmů mohou ovlivnit exportovatelnost karty. Vyhodnocení vhodnosti algoritmů a protokolů je mimo předmět tohoto dokumentu. Tato norma nepokrývá interní implementaci v rámci karty a/nebo v rámci vnějšího světa.

7816-9: Příkazy pro správu karet[editovat | editovat zdroj]

Tento dokument specifikuje mezioborové příkazy pro správu karet, souborů a dalších struktur managementu, tj. datových objektů a bezpečnostních objektů. Tyto příkazy pokrývají celý životní cyklus karty a tedy některé příkazy mohou být použity dříve, než karta byla vydána držiteli karty nebo potom, když byla ukončena platnost karty. Podrobnosti o životním cyklu záznamů jsou uvedeny v ISO/IEC 7816-4.

7816-10: Elektronické signály a odpověď na reset pro synchronní karty[editovat | editovat zdroj]

Tento dokument specifikuje napájení, struktury signálu a strukturu odpovědi na reset mezi kartou s integrovanými obvody se synchronním přenosem a zařízením rozhraní, jako je koncové zařízení (terminál). Tento dokument se rovněž zabývá frekvencí signálu, pracovnímy podmínkami a komunikací s kartou s integrovanými obvody.

Tento dokument specifikuje dva typy synchronních karet: typ 1 a typ 2.

7816-11 Ověřování osob biometrickými metodami[editovat | editovat zdroj]

Tento dokument specifikuje bezpečnostní mezioborové příkazy pro ověřování osob pomocí biometrických metod v kartách s integrovanými obvody. Rovněž stanovuje strukturu dat a metody přístupu k datům pro použití karet k přenášení biometrických referenčních dat a/nebo jako zařízení pro provádění biometrického ověřování osob (porovnávání na kartě). Identifikace osob pomocí biometrických metod je mimo předmět této normy.

7816-12 Karty s kontakty - Elektrické rozhraní USB a provozní procedury[editovat | editovat zdroj]

Tato část ISO/IEC 7816 specifikuje provozní podmínky karet s integrovanými obvody, které poskytují rozhraní USB. Přiřazení kontaktových polí pro rozhraní USB odpovídá ISO/IEC 7816-3.

7816-13: Příkazy pro správu aplikací v multiaplikačním prostředí[editovat | editovat zdroj]

Tento dokument specifikuje příkazy pro správu aplikací v multiaplikačním prostředí, které pokrývají celý životní cyklus aplikací v multiaplikační kartě s integrovanými obvody.Dokument rovněž specifikuje příkazy, které lze použít před i po vydání karty držiteli karty.

7816-15: Aplikace kryptografické informace[editovat | editovat zdroj]

Tento dokument specifikuje jednu aplikaci na kartě. Tato aplikace obsahuje informaci o kryptografických funkčních možnostech. Tento dokument popisuje společnou syntaxi a formát pro kryptografickou informaci a mechanizmy sdílení této informace, pokud je to vhodné.

Cíle této části ISO/IEC 7816 je:

 • – usnadňovat interoperabilitu mezi komponentami, které běží na různých platformách (nezávislé na platformě);
 • – umožňovat, aby aplikace ve vnějším světě mohly využívat výrobky a komponenty od více výrobců (nezávislé na dodavateli);
 • – umožňovat využívání výhod technologie bez přepisování software na aplikační úrovni (nezávislé na aplikaci);
 • – udržovat konzistenci s příslušnými existujícími normami, přičemž je přesahuje, pouze pokud je to nezbytné a praktické

Tato část podporuje následující možnosti:

 • – ukládání více instancí kryptografické informace na kartě;
 • – používání kryptografické informace;
 • – vybavování kryptografické informace. Klíčovým faktorem pro toto je pojem „adresářové soubory“ (Directory Files), který poskytuje vrstvu směrování mezi objekty na kartě a aktuálním formátem těchto objektů;
 • – křížové odkazy mezi kryptografickými informacemi a objekty DO, které jsou definovány v jiných částech ISO/IEC 7816, pokud je to vhodné.
 • – různé mechanizmy autentizace; a
 • – vícenásobné kryptografické algoritmy.

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku ISO/IEC 7816 na anglické Wikipedii.

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 1. Náhled dokumentu "ČSN ISO/IEC 7816-1" (csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy ČSN ISO/IEC 7816-1)
 2. Náhled dokumentu "ČSN ISO/IEC 7816-X" (X=1 až 15) (csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy ČSN ISO/IEC 7816-X)
 3. Info verze dokumentu "info_isoiec7816-1" (https://webstore.iec.ch/preview/info_isoiec7816-1)
 4. Info verze dokumentu "info_isoiec7816-X" (X=1 až 15) (https://webstore.iec.ch/preview/info_isoiec7816-X)
 5. Podrobnosti k dokumentu "ISO/IEC 7816-X" (https://www.iso.org/obp/ui/ (zadat) 7816-X)