Přeskočit na obsah

Drevané

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Oblast původního drevanského osídlení na levém břehu Labe.

Drevané byli jedním z nejzápadnějších slovanských kmenů, příslušeli ke kmenovému svazu Obodritů. Žili mezi Labem a Jeetzou, tedy na levém břehu Labe západně od Wittenbergu, v oblasti nazývané Wendland.

Do konce 15. století bylo území všech Polabských Slovanů z většiny germanizováno především kvůli stále přicházejícím osadníkům ze severního Německa v rámci tzv. Ostsiedlung. Germanizaci navíc, podobně jako v případě Lužických Srbů, uspíšila reformace, resp. vyhraněně německé luteránství.

Přesto si právě Drevané dlouho udržovali svůj jazyk a tradice. Jejich vztah k Němcům byl vyloženě nepřátelský. Ze sídel od Lüneburského vřesoviště dokonce pořádali loupeživé výpravy a za nocí vypalovali německý majetek, což vedlo až k vystěhování mnichů z blízkého kláštera v Medingenu.

Postupem času však i Drevané začali splývat s německou většinou, jak píše Vilém Václav Kremer: „Co nezlomila přímá germanisace, to dokonali sami tito Slované ve své mladé generaci 17. století. Jakkoli byli staří Drevané století 15. a 16. tak protiněmecky založení, že nechtěli se ani německy učit, tak v 17. století zase opakem drevanská mládež se vysmívala těm starým svým otcům a dědům, kteří ještě mluvili svým slovanským jazykem. Jazyk otců a dědů byl mládeži i protivný, nechtěli jej poslouchat a raději mluvili již německy.“

Drevané byli plně germanizováni v 18. století jako poslední z Obodritů. V té době svoji rodnou řeč zapomínají Drevané žijící v okolí Lüchowa, Wustrowa a Dannenbergu.

Jazyk Drevanů

[editovat | editovat zdroj]

Následující tabulka uvádí srovnání jazyka Drevanů s ostatními západoslovanskými jazyky:

Drevanská polabština Čeština Hornolužičtina Dolnolužičtina Polština Slovenština Kašubština
djöre hora hora góra góra hora góra
pait pít pić piś pić piť
gord hrad hród grod gród hrad gard
dause/daise duše duša duša dusza duša
brot bratr bratr bratš brat brat
váknü okno wokno wokno okno okno
möst most móst móst most most
dan den dźeń źeń dzień deň
tjün kůň kóń kóń koń kôň
dáudjí dlouhý dołhi długi długi dlhý
patinac pták ptačk ptašk ptak vták
(nemac) Němec Němc Nimc Niemiec Nemec
slama sláma słoma słoma słoma slama
reka řeka rěka rěka rzeka rieka
paiví pivo piwo piwo piwo pivo


Postupem času se do drevanského nářečí, podobně jako do češtiny, začínala přimíchávat německá slova a skladba:

Polabština: Aita nos, tâ toi jis wâ nebesai, sjętü wordoj tüji jaimą…
Drevanská polabština (1691): Nos wader tada tö jis wa tüem nibisju, sjąta mo wardowot tüj jeimja…
Němčina: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name…
Čeština: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé…

Externí odkazy

[editovat | editovat zdroj]