Přeskočit na obsah

Diskuse:Hibernace

Obsah stránky není podporován v jiných jazycích.
Přidat téma
Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Poslední komentář: před 1 rokem od uživatele Xth-Floor v tématu „SSJČ slovo hybernace neuznává

Správně má v textu být slovo ARIDNÍCH tj. pouštních nikoli ARKTIDNÍCH (špatně řečeno severopolárních)

asi jo, díky.--Vojtech.dostal 17. 11. 2008, 16:12 (UTC)

Informaci o hibernaci motýlů máte odkuď? Uvedený zdroj se o tom nezmiňuje. --Daniel Pospíšil (diskuse) 7. 2. 2013, 04:46 (UTC)

Děkujeme. --Vojtech.dostal (diskuse) 7. 2. 2013, 07:24 (UTC)

SSJČ slovo hybernace neuznává[editovat zdroj]

Bez ohledu na to, že se ve třech knihách zjevně vyskytl chybný zápis, slovo hibernace se v češtině píše pouze s měkkým i. Randompearl (diskuse) 4. 2. 2017, 13:09 (CET)Odpovědět

Naopak vůbec není zjevné, že by tento zápis měl být chybný. Termín pochází z latiny a byl přejat přírodovědci. Ti přejímali jak z klasické latiny, tak ze staré latiny. Zatímco stará latina používá ypsilon (hybernus, sylva), klasická latina měkké i (hibernus, silva). Z totožného důvodu existuje i křestní jméno Silva/Sylva v obou podobách, podle toho, z jakého typu latiny bylo přejaté. Pravidla pak obecně říkají: „O pravopisu přejatých slov obecných rozhoduje především míra jejich zdomácnění a rozšíření v češtině. Slova řídká a úzce odborná se píšou pravopisem původním, tj. tak jako v jazyce, z kterého byla přejata; slova zdomácnělá se zpravidla píšou podle zásad českého pravopisu. Mezi nimi jsou četné přechody podle stupně zdomácnění slova. Vedle toho se uplatňují činitele stylové, zvyklostní atd. Proto je také možno v textech určených širší veřejnosti psát i slova úzce odborná způsobem počeštěným a naopak při odborném, vědeckém užití a vůbec ve "vyšším stylu" lze u slov jinak pravopisně počeštěných ponechat podobu původní.“ --Xth-Floor (diskuse) 4. 2. 2017, 13:42 (CET)Odpovědět
@Randompearl, Xth-Floor: Jeden z indikátorů by mohl být, že v žádné knize (NDK) se nevyskytují tvary oba. To by mohlo znamenat, že pisatelé ~chybného tvaru ani nemuseli správný znát, nikde se nepřipouští oba tvary. Ani např. zde (na ujc.cas.cz jsem pojednání o tomto slově nenašel). —Mykhal (diskuse) 29. 5. 2023, 11:14 (CEST)Odpovědět
S ÚJČ jsem byl v kontaktu několikrát a navzdory stylu argumentace, který se objevuje na Wikipedii (=pokud slovo nebo tvar neuvádějí na webu, je chybný), mi bylo sděleno, že všechna slova a jejich správné tvary není možné uvést a pokud jde o situaci, pro kterou existuje pravidlo, pak ani není cílem je uvádět, protože se předpokládá, že se pisatel bude řídit pravidlem. No a pravidlo pravopisu přejatých slov je ocitováno v mém předchozím příspěvku. Pro y/i v latině pak doporučuji učebnice latiny. --Xth-Floor (diskuse) 29. 5. 2023, 11:26 (CEST)Odpovědět
Dobrá. Dalším z argumentů by mohl být, že v NASCS existuje slovo "hybern", které je ale úplně jiného významu. Bylo by fajn, kdyby se diskutované slovo "hybernace" vyskytovalo rozebrané na Wikislovníku (pokud není vyloženě blbě). —Mykhal (diskuse) 29. 5. 2023, 11:30 (CEST)Odpovědět
@Xth-Floor: Takhle: ne-dobrá. Tenhle argument moc neberu. Příručky, které obvykle varianty uvádějí, když u něčeho neuvádějí, tak to o něčem svědčí. —Mykhal (diskuse) 29. 5. 2023, 12:20 (CEST)Odpovědět
To není argument, to je prostý fakt. Nic Vám nebrání obrátit se na ÚJČ, aby Vám odpověděli stejně. Mně obdobnou formulací v minulosti poslali na několik dotazů, naposledy např. (cituji) „Internetová jazyková příručka byla od samého počátku koncipována tak, aby zahrnovala především jevy, na které se uživatelé češtiny ptají opakovaně (viz část O příručce). Není možné, abychom do ní včlenili všechna vlastní jména.“ Zkrátka nepřítomnost slova nebo tvaru ve slovníku sama o sobě nedokazuje, že je ten tvar chybný a je potřeba se řídit primárně pravidly. V tomto případě je daný tvar podpořen jak pravidlem (které jsem v diskuzi ocitoval), tak použitím v odborné literatuře (k čemuž jsou ve článku zdroje). --Xth-Floor (diskuse) 29. 5. 2023, 18:06 (CEST)Odpovědět
.. toto mé tvrzení nemusí být spolehlivé, protože slovníky obvykle uvádějí varianty zkráceně, takž toto bych nenašel. Takže zbývá aspoň jediný slovník připouštějící oba tvary najít (nebo alespoň nalézt zdroj pojednávající o slovech tohoto typu). —Mykhal (diskuse) 29. 5. 2023, 13:30 (CEST)Odpovědět
(po opakovaném hledání mi jedna kniha vyskočila, ale tam nejde o debatu o pravopise, pravděpodobně ~překlep —Mykhal (diskuse) 29. 5. 2023, 11:18 (CEST))Odpovědět