Digitalizace

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Digitalizace (z angl. digital, číslicový) má v češtině více významů:

Digitalizace v byznysu[editovat | editovat zdroj]

Pojem digitalizace je chápán velmi rozdílně. Nejčastěji jako převod nebo uchovávání dokumentů v digitální podobě. Digitalizace ve skutečnosti nabízí mnohem více. Očekávání od této oblasti jsou veliká, stává se častou součástí strategických plánů řady zejména větších korporací, ovšem samotné vnímání a chápání se však často liší. Je to jeden z typických současných buzzwordů.

Význam digitalizace[editovat | editovat zdroj]

Digitalizace hledá možnosti postavené na digitálních technologiích, které přináší zefektivnění a zlepšení fungování vnitrofiremních i externích procesů, za účelem vyšší efektivity společnosti. Cílem je zvýšit zisk, snížit náklady, ale i zvýšit spokojenost a případné finanční vytěžení zákazníků.

Význam digitalizace je obrovský a vzhledem k neustálému vývoji technologií bude její význam dále narůstat. Pokud správně digitalizaci aplikujeme a uchopíme, máme před sebou ohromný potenciál, jak zvyšovat efektivitu a rozvíjet business i příjmy.

Kde se s digitalizací setkat?[editovat | editovat zdroj]

Většina běžné populace má pojem digitalizace spojen především s digitalizací televizního a rádiového vysílání nebo s převodem VHS kazet na digitální nosiče (DVD…). Produktem digitalizace jsou ale i systémy pro sdílení a zpracování informací – informační systémy, eshopy, firemní intranety a podobně. S digitalizací se můžeme setkat ve většině firem, ale i výrobních podniků. Paralelou pro využití v oblasti služeb je pojem Průmysl 4.0, neboli 4. průmyslová revoluce (spočívá v nahrazování nekvalifikované práce roboty).

Online přístup k informacím s sebou přináší také možnosti, jak lépe koordinovat prodejní týmy a lépe cílit na zákazníka. Přínos digitalizace tak nespočívá pouze v zlepšení vnitrofiremních procesů, ale má význam i pro zákazníka, který očekává dokonalá servis.

Co musí splňovat a jak digitalizovat?[editovat | editovat zdroj]

Aby byl využit potenciál digitalizace a my tak mohli mluvit o digitalizace v pravém slova smyslu, musíme splnit určité podmínky:

Omni experience[editovat | editovat zdroj]

Digitalizace je všudypřítomná a prostupuje všemi procesy ve firmě. Propojuje různá oddělení ve firmách – marketing, obchod, servis i backoffice. Musí být k dispozici 24 hodin, sedm dní v týdnu, kdekoli, na všech zařízeních, pro všechny (zájemci, zákazníci, zprostředkovatelé, partneři a interní zaměstnanci).

Postaveno na datech[editovat | editovat zdroj]

Vše musí stát na pevných datech, která je potřeba shromažďovat, vyhodnocovat a ukládat tak, aby k nim byl umožněn neustálý přístup. Shromažďování dat musí být spojeno s automatizací. Vzrůstající význam dat jasně dokládá, že více jak 90% veškerých dat není starších než dva roky. S tímto fenoménem je často používán pojem Big data.

Děje se v “sítích”[editovat | editovat zdroj]

Jednotliví uživatelé jsou vzájemně propojeni a vzniká tak stále se rozvíjející partnerský ekosystém. Jednotliví účastníci zvyšují efektivitu i reálný přínos informací a dat neustálým zpřesňováním, doplňováním i společným se učením.

Na tomto principu jsou postavené i relativně nové business modely tzv. sdílené ekonomiky, kde pro provozování sítí a nabízení služeb nebo produktů, není nutné je fyzicky vlastnit. Viz Airbnb, Uber, Alibaba a další.

Škálovatelné[editovat | editovat zdroj]

Systémy nejsou nikterak velikostně nebo využitím omezované a umožňují tak velmi snadné rozšíření, zvětšení, zapojení i dalších vstupujících prvků, systémů, rolí, partnerů nebo kapacit. Z tohoto pohledu je stěžejní využití technologie postavené na cloudu

Agilní[editovat | editovat zdroj]

Digitalizace přináší zkrácení, zjednodušení procesů, možnosti rychlého rozhodování, nebo vývoje. Zakladem je co možná nejrychlejší přizpůsobování se měnícím se požadavkům a trhu.

Co se dá očekávat?[editovat | editovat zdroj]

Digitalizace vede k:

·      Novému rozdělení sil – přidaná hodnota pro zákazníka v centru zájmu (i zaměstnance)

·      Větší agilita – zjednodušení provozu, procesů, organizace i technologií (tudíž i práce)

·      Vyšší rychlost – Zkrácení doby jednotlivých cyklů, díky partnerům rychleji doručená hodnota

·      Rychlé podněty – Nové vnímání změn a posunů v kultuře, procesech i chování všech

·      Data jako insighty – určují hodnotu i příjmy

Výhody a nevýhody[editovat | editovat zdroj]

Digitalizace je spojena s nesčetným množstvím výhod, ale i s určitými riziky. Zde si uvedeme nejčastější z nich.

+ změna pracovního trhu – nutná vyšší kvalifikace zaměstnanců, zkušenosti ovšem ukazují, že nedochází k úbytku pracovních pozic, ale na jedno nekvalifikované místo vzniknou dvě nová

+ úspory času a peněz  - zefektivněním, zrychlením, zjednodušením a podobně

+ zvýšení flexibility firem

+ zvýšení kvality života – jak pro zaměstnance, tak pro klienty

+ snadnější automatizace, integrace systémů a vyšší efektivita + udržitelný rozvoj.

- hackerské útoky

- nebezpeční zneužití dat.

[1]

  1. Jak digitalizovat firmu aneb Co to vlastně je, jak to udělat, co to může přinést a jak se na digitalizaci dá vydělat? [online]. [cit. 2016-10-04]. Dostupné online.