Bibliographia Medica Čechoslovaca

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Obálka 1. vydání BMČ 1947 (vydáno v roce 1949)
Reklama na nové číslo bibliografie Bibliographia medica Čechoslovaca (vol. III. 1949, vydané roku 1952) v odborném tisku v roce 1953

Bibliographia medica Čechoslovaca (BMČ) je národní registrující bibliografie z oboru lékařství a zdravotnictví. Je vytvářena již od roku 1947, jejími zakladateli a pořadateli byli knihovník Karel Růžička a docent psychiatrie Svetozar Nevole.[1]

Vznik a vývoj[editovat | editovat zdroj]

První pokusy o vytvoření české národní lékařské bibliografie se objevily již na začátku 20. století. V letech 1900–1902 vycházela jako příloha Časopisu lékařů českých “Slovanská bibliografie lékařská”, jejímž pořadatelem byl lékař Jan Semerád. Cílem bylo podchytit všechny vědecké práce, které byly publikovány ve slovanských časopisech.

V letech 1935–1939 vycházela Bibliographia medica cechoslovaca, jejímž pořadatelem a zároveň i vydavatelem byl profesor Otakar Hněvkovský. Vzhledem k tomu, že bibliografie neměla žádné institucionální zázemí, její vydávání od začátku provázely technické a finanční problémy.[2]

Ve 40. letech 20. století se objevily v odborném lékařském tisku kritické články, které poukazovaly na neexistující československou lékařskou bibliografii. Jedním z kritiků byl i docent psychiatrie Svetozar Nevole, který se nakonec zasloužil o její vznik. Oproti dřívějším pokusům si uvědomoval, že pro vznik bibliografie je nutné institucionální zázemí a zabezpečení informačních zdrojů. Společně s vedoucím lékařské knihovny Karlem Růžičkou začali v roce 1946 připravovat podmínky pro vytvoření bibliografie. V roce 1947 se jim podařilo založit Zdravotnické dokumentační středisko (ZDS), mezi jehož činnosti patřilo i vytváření národní registrující lékařské bibliografie. Zajištění informačních zdrojů ZDS realizovalo prostřednictvím Ústřední lékařské knihovny, se kterou sídlilo ZDS v jedné budově v Lékařském domě v Praze.

V roce 1961 se obě instituce sloučily a vznikl tak Státní ústav pro zdravotnickou dokumentační a knihovnickou službu – dnešní Národní lékařská knihovna (NLK).[3]

První vydání BMČ v knižní podobě bylo realizováno v roce 1949 a registrovalo literaturu vydanou v roce 1947. Zpracování BMČ se v tomto období stalo jedním z hlavních cílů ZDS. BMČ zachycuje odborné písemnictví vydané na území České republiky a práce českých autorů vydaných v zahraničí. Do roku 1996 zahrnovala i slovenskou produkci. Všechny záznamy BMČ od roku 1947 jsou uložené v databázi a přístupné prostřednictvím portálu Medvik (www.medvik.cz). V roce 2017 databáze BMČ obsahovala cca 900 000 záznamů. NLK postupně pracuje na doplnění i starších záznamů vydaných před rokem 1947.

Kromě základní řady BMČ vycházely ještě 2 doplňkové řady:

 1. The Annual of Czechoslovak Medical Literature (1956–1978) – anglická verze BMČ, která obsahovala výběr z BMČ s přeloženými názvy do anglického jazyka, výběrově i s anglickými abstrakty.
 2. Zdravotnictví a právo (1969–1990) – bibliografický výběr právních předpisů, článků a knih z právnické a zdravotnické literatury, publikovaných v ČSSR a zahraničí.

BMČ vycházela až do roku 1999 v tištěné podobě, nejdříve formou ročenek, později formou měsíčních sešitů.

Digitální knihovna NLK, Medvik[editovat | editovat zdroj]

Obsah BMČ, databáze[editovat | editovat zdroj]

Tištěné výstupy byly v roce 2016 digitalizovány a jsou volné dostupné v Digitální knihovně Národní lékařské knihovny (NLK).

Databáze BMČ obsahuje přibližně 900 000 bibliografických záznamů monografií a článků z oboru lékařství a zdravotnictví. Do BMČ jsou zařazovány:

 • monografie, výzkumné zprávy, kvalifikační práce, konferenční materiály a výukové materiály, které vyšly na území ČR
 • práce publikované v odborných lékařských časopisech a sbornících, které vyšly na území ČR
 • práce českých autorů, které vyšly v zahraničí
 • kapitoly v kolektivních monografiích
 • biografické práce o lékařích
 • práce o dějinách lékařství

Roční přírůstek je okolo 30 000 nových záznamů. V roce 2018 bylo do BMČ excerpováno 254 časopisů. Aktuální seznam excerpovaných časopisů je uveden v portálu Medvik, kolekce Excerpované tituly v BMČ. BMČ nemá žádné časové omezení, snahou je, aby veškerá produkce z oboru byla v BMČ podchycena. Články jsou v databázi zpracované od roku 1947, starší se postupně doplňují.[4]

Zpracování BMČ[editovat | editovat zdroj]

BMČ je vytvářena v knihovnickém systému DaWinci/Medvik ve formátu Marc 21.

Dostupnost BMČ, portály[editovat | editovat zdroj]

Databáze BMČ je volně dostupná

Věcné téma[editovat | editovat zdroj]

Věcné téma je v záznamech BMČ zachyceno pomocí deskriptorů českého překladu amerického tezauru Medical Subject Headings (MeSH).

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. MAIXNEROVÁ, Lenka; KŘÍŽ, Filip; ZÁVIŠKA, Michal; PIŇOS, David; BOUZKOVÁ, Helena. Bibliographia medica Čechoslovaca. In: České oborové bibliografie. 2017, s. 146-163. ISBN 978-80-88069-46-1.
 2. MAIXNEROVÁ, Lenka. Sedmdesát let Bibliographia medica Čechoslovaca. Lékařská knihovna [online]. 2017 [cit. 20180523]. Dostupné online. 
 3. MAIXNEROVÁ, Lenka; ZÁVIŠKA, Michal. 70 let Bibliographia medica Čechoslovaca. Knihovny současnosti [online]. 2017 [cit. 20180524]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2018-05-24. 
 4. MEDSOFT 2021. www.creativeconnections.cz [online]. [cit. 2022-09-01]. Dostupné online. 

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • MAIXNEROVÁ, Lenka a Michal ZÁVIŠKA. Bibliographia medica Čechoslovaca – aktuální stav. Lékařská knihovna. 2015, 20(1-2). ISSN 1211-3255. Dostupné online
 • KŘÍŽ, Filip, Ondřej, HORSÁK a Lenka, MAIXNEROVÁ, et al. Integrované vyhledávání v informačních zdrojích Národní lékařské knihovny – Výzva 21. století [online] In: INFORUM 2011: 17. konference o profesionálních informačních zdrojích, Praha, 24. – 26. 5. 20112011. [cit. 2016-12-19] Dostupné online
 • Národní lékařská knihovna. Tezaurus Medical Subject Headings [online]. Praha: NLK, 2011 [cit. 2016-12-19]. Dostupné online[nedostupný zdroj]
 • MAIXNEROVÁ, Lenka. Bibliographia medica Čechoslovaca – historie, současnost a budoucnost. Lékařská knihovna. 2011, 16(1-2). ISSN 1211-3255. Dostupné online
 • MAIXNEROVÁ, Lenka a Alena SMUTNÁ. Český překlad amerického tezauru Medical Subject Headings. Lékařská knihovna. 2014, 19(1-2). ISSN 1211-3255. Dostupné online
 • KŘÍŽ, Filip, Ondřej HORSÁK a Lenka MAIXNEROVÁ. Tag clouds – využití tezauru Medical Subject Headings v portálu Medvik. In: INFOS 2011. 2011, s. 124-130. ISBN 978-80-970693-0-8. Dostupné online[nedostupný zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]