Bibliographia Medica Čechoslovaca

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Bibliographia Medica Čechoslovaca (BMČ) je národní registrující bibliografie z oboru lékařství a zdravotnictví, vytvářena již od roku 1947. Jejími zakladateli a pořadateli byli knihovník Karel Růžička a docent psychiatrie MUDr. Svetozár Nevole.[1]

První vydání BMČ v knižní podobě bylo realizováno v roce 1949 a registrovalo literaturu vydanou v roce 1947. Zpracování BMČ se v tomto období stalo jedním z hlavních cílů Zdravotnického dokumentačního střediska (ZDS), předchůdce NLK. BMČ zachycuje odborné písemnictví vydané na území České republiky a práce českých autorů vydaných v zahraničí. Do roku 1996 zahrnovala i slovenskou produkci. Záznamy uložené v databázi jsou přístupné prostřednictvím portálu Medvik (www.medvik.cz) (monografie, seriály) nebo na DVD Bibliomedica (analytika), která vychází ve čtvrtletních aktualizacích na DVD. Hlavními bibliografickými databázemi spravovanými NLK jsou Katalog Medvik a Bibliographia medica Čechoslovaca (BMČ), autoritní báze představují soubory českých lékařských autorit (jména osob a korporací) a tezaurus Medical Subject Headings (MeSH).V roce 2016[kdy?] BMČ obsahovala cca 855 000 záznamů v digitální a tištěné podobě. Na převodu do elektronické podoby se pracuje.

analytické úrovni zpracování jsou zařazeny pouze odborné dokumenty (časopisy, noviny, monografie, sborníky) spadající do oboru lékařství a zdravotnictví. Typově se záznamy dělí na: článek v časopise, článek ve sborníku, abstrakt v časopise, abstrakt ve sborníku, kapitola v knize, recenze. Zpracovávaná periodika se excerpují v úplnosti, výběrově pouze hraniční tituly. V monografické úrovni zpracování jsou zařazeny monografie, šedá literatura, konferenční materiály, výukové materiály, závěrečné zprávy, audio/video, grafika, elektronické dokumenty (odborné, populární).  Do seriálové úrovně zpracování jsou zařazovány časopisy, noviny, nepravá periodika a šedá literatura (ročenky, výroční zprávy, konferenční sborníky).

Zpracování je ve formátu MARC 21 podle katalogizačních pravidel RDA (od roku 2015), dřívější záznamy podle AACR2. Věcné zpracování: deskriptory tezauru MeSH, Obory NLK a Konspekt.

Historie NLK[editovat | editovat zdroj]

Dnešní NLK vznikla v roce 1726 jako Nová karolinská knihovna (knihovna právnické a lékařské fakulty) a sídlila v prostorách Karolina. V roce 1841 byla zpřístupněna veřejná knihovna a čítárna „Prager Medizinisches Lesemuseum“ v Martinské ulici na Starém městě. Pro veřejnost zahájila v  roce 1924 svou činnost Lékařská knihovna a čítárna spolku lékařů českých. V roce 1931 byl vybudován Lékařský dům v Sokolské ulici na Praze 2, kde sídlila Ústřední knihovna čsl. Lékařů a mediků v Praze. Od roku 1949 sídlí v Lékařském domě dvě instituce Státní lékařská knihovna a Zdravotnické dokumentační středisko, jehož hlavní náplní bylo zpracování národní lékařské bibliografie. V roce 1961 došlo ke sloučení obou samostatných pracovišť a vznikl Státní ústav pro zdravotnickou dokumentační a knihovnickou službu. Tento ústav změnil v roce 1977 svůj název na Ústav vědeckých lékařských informací. Dnešní podobu NLK známe od roku 1992.

NLK je od roku 1992 z pověření Ministerstva zdravotnictví národním dokumentačním centrem Světové zdravotnické organizace (WHO – World Health Organisation). Hlavními úkoly jsou získávat, bibliograficky zpracovávat a zpřístupňovat dokumenty WHO v systému MEDVIK. Dále spolupracuje s knihovnou Evropské oblastní úřadovny WHO v Kodani a spolupracuje při vydávání dokumentů WHO v češtině.

Medvik – Medicínská virtuální knihovna[editovat | editovat zdroj]

Knihovní informační systém (systém DAWINCI) je poskytován formou outsourcingu a je centrálně provozován v datovém centru NLK. Pro zapojení knihovny do systému je tedy potřeba pouze běžné PC s připojením na Internet, na které se nainstaluje nenáročná klientská aplikace.

Systém Medvik kompletně pokrývá všechny důležité informační toky a procesy knihovny, informačního pracoviště nebo jiné informační instituce. Aplikační moduly zabezpečují mimo jiné následující oblasti:

 • Akvizice, katalogizace, autority
 • Výpůjční protokol, cirkulace, MVS, MMVS, DDS
 • Správa seriálů, správa fondů
 • Evidence publikační činnosti
 • Administrace nastavení, audit, statistiky
 • Z39.50 Server / klient, OAI-PMH server
 • Integrace tezauru MeSH 

DVD Bibliomedica[editovat | editovat zdroj]

DVD Bibliomedica obsahuje významné databáze Národní lékařské knihovny ČR:

 • Bibliographia medica Čechoslovaca
 • Bibliographia medica Čechoslovaca 1953 – pouze monografie
 • Český překlad Medical Subject Headings
 • Supplementary Concepts (pomocná databáze k MeSH)
 • Souborný katalog periodik
 • Adresář přispěvatelů do souborného katalogu NLK
 • Jmenné autority NLK
 • BMČ – autoritní seznam časopisů (českých a slovenských)

Tezaurus MeSH[editovat | editovat zdroj]

Tezaurus MeSH je určený pro zpracování, pořádání a vyhledávání biomedicínských informací. NLK překládá do češtiny a zpřístupňuje americký tezaurus Medical Subject Headings (MeSH) pro indexaci bibliografických záznamů vydávaný od roku 1960 U.S. National Library of Medicine. Pro překlad NLK využívá webovou aplikaci NLM MeSH Translation Maintenance System. Slovník má hierarchickou strukturu, základem je 16 kategorií. Většina záznamů v bázích Medvik je indexována s využitím hesel (deskriptorů) a podhesel (kvalifikátorů) tohoto tezauru. Portál pracuje jak s českou tak anglickou verzí tezauru a je možno při vyhledávání používat oba jazyky a libovolně kdykoli zobrazení přepínat. Obsahuje 27.883 hesel s více než 61.000 odkazy a má pravidelné roční aktualizace. NLK distribuuje MeSH ve formátech XML, ISO Marc 21 a  ISO Unimarc.

Deskriptory tezauru[editovat | editovat zdroj]

Záznam deskriptoru tvoří:

 • kód/y určující postavení ve stromu
 • hlavní termín, koncept/y a termíny (synonyma)
 • definice hlavního termínu, definice konceptů
 • povolený seznam podhesel k danému deskriptoru
 • odkazy typu „viz též“
 • anotace (většinou poznámky pro katalogizátory a indexátory)
 • historická poznámka – rok vložení deskriptoru do tezauru,
 • změny
 • další poznámky
 • ID deskriptoru

Podhesla (kvalifikátory)[editovat | editovat zdroj]

Podhesla umožňují zpřesnění deskriptoru (zužují/upřesňují popisované téma). Deskriptor má určitá povolená podhesla, nemusí mít povolená žádná.  

Tag Clouds[editovat | editovat zdroj]

Portál využívá tezauru MeSH ve formě seznamu vážených hesel („tag cloud“) založený na počtu jejich výskytu v celé databázi nebo v bibliografických záznamech výsledku dotazu s možnostmi fasetové navigace. Uživatelé mohou zužovat nebo rozšiřovat výsledky hledání pomocí dynamicky generovaného seznamu hesel MeSH.

Služba MedGate[editovat | editovat zdroj]

Centrální vyhledávání v e-zdrojích NLK je systém federativního vyhledávání, které umožňuje přes jednotné rozhraní paralelně vyhledávat informačních zdrojích a dále pracovat s nalezenými výsledky. Služba je přístupná pouze pro registrované čtenáře NLK a to buď lokálně z počítačové sítě NLK nebo vzdáleně přes http://web.medvik.cz/han/medgate

Soubor lékařských autorit[editovat | editovat zdroj]

NLK od roku 2000 buduje databázi autoritních záznamů personálních jmen a korporací. U každé osoby/korporace je vytvořeno preferované záhlaví, odkazy typu viz a viz též, biografické poznámky, odkazy na domovské a osobní stránky, portréty apod. Databáze obsahuje cca 77 600 jmen osob a cca 15 500 názvů korporací.

Digitální knihovna NLK[editovat | editovat zdroj]

Digitální knihovna NLK je provozovaná v systému Kramerius (K5). Obsahem knihovny jsou zejména:

 • digitalizovaná tištěná periodika a monografie
 • digitalizované staré tisky
 • elektronické časopisy a monografie
 • závěrečné grantové zprávy (IGA MZ ČR)
 • atestační práce, vysokoškolské kvalifikační práce
 • konferenční materiály, postery, prezentace
 • digitalizované sbírky Zdravotnického muzea

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. MAIXNEROVÁ, Lenka, Filip KŘÍŽ, Michal ZÁVIŠKA, David PIŇOS a Helena BOUZKOVÁ. Bibliographia medica Čechoslovaca. In: České oborové bibliografie. 2017, s. 146-163. ISBN 978-80-88069-46-1.

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • MAIXNEROVÁ, Lenka a Michal ZÁVIŠKA. Bibliographia medica Čechoslovaca – aktuální stav. Lékařská knihovna. 2015, 20(1-2). ISSN 1211-3255. Dostupné online
 • KŘÍŽ, Filip, Ondřej, HORSÁK a Lenka, MAIXNEROVÁ, et al. Integrované vyhledávání v informačních zdrojích Národní lékařské knihovny - Výzva 21. století [online] In: INFORUM 2011: 17. konference o profesionálních informačních zdrojích, Praha, 24. - 26. 5. 20112011. [cit. 2016-12-19] Dostupné online
 • Národní lékařská knihovna. Tezaurus Medical Subject Headings [online]. Praha: NLK, 2011 [cit. 2016-12-19]. Dostupné online
 • MAIXNEROVÁ, Lenka. Bibliographia medica Čechoslovaca - historie, současnost a budoucnost. Lékařská knihovna. 2011, 16(1-2). ISSN 1211-3255. Dostupné online
 • MAIXNEROVÁ, Lenka a Alena SMUTNÁ. Český překlad amerického tezauru Medical Subject Headings. Lékařská knihovna. 2014, 19(1-2). ISSN 1211-3255. Dostupné online
 • KŘÍŽ, Filip, Ondřej HORSÁK a Lenka MAIXNEROVÁ. Tag clouds - využití tezauru Medical Subject Headings v portálu Medvik. In: INFOS 2011. 2011, s. 124-130. ISBN 978-80-970693-0-8. Dostupné online

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]