Badatelsky orientovaná výuka

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Badatelsky orientovaná výuka je činnost učitele a žáka zaměřená na rozvoj znalostí, dovedností a postojů na základě aktivního a relativně samostatného poznávání skutečnosti žákem, kterou se sám učí objevovat a objevuje.[1]

Jedná se o moderní a charakteristické pojetí výuky, které může zahrnovat různé výukové metody, jejichž skladba není jednotně daná ani z hlediska pestrosti, tak ani z hlediska pořadí.[2] Zahrnuje jak činnost učitele, která spočívá ve vytváření vhodných učebních situací, tak i činnost žáka - bádání, prostřednictvím kterého poznává okolní svět.

Pojem badatelsky orientovaná výuka je v české pedagogické teorii doposud málo zakotven. V oblasti výuky přírodovědných a technických předmětů již ale zdomácněl, na což reaguje i pedagogický výzkum.

V anglicky mluvících zemích se lze setkat s termíny inquiry-based instruction a enquiry-based instruction, které jsou však významově totožné a rozdíly jsou dány historickým vývojem angličtiny. Původ inquiry je v latině, inquīrō = vyhledávat, pátrat po něčem. V pedagogickém kontextu je žádoucí striktně rozlišovat mezi badatelsky orientovanou výukou, angl. inquiry-based instruction, badatelsky orientovaným učením, angl. inquiry-based learning, a badatelsky orientovaným vyučováním, inquiry-based teaching.

Výsledkem bádání žáka jsou subjektivně nové objevy, které již společnost zná, avšak pro žáka mají velký význam.

Badatelsky orientovanou výuku je možné implementovat v rámci většiny vyučovacích předmětů (především přírodovědných a technických) a na všech úrovních vzdělávání.

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. Dostál, J. Experiment jako součást badatelsky orientované výuky. Trends in Education. 2013. s. 9 - 19. ISSN 1805-8949.
  2. Dostál, J. Badatelsky orientovaná výuka jako trend soudobého vzdělávání. e-Pedagogium. 2013. s. 81 - 93. ISSN 1213-7499.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]