Badatelsky orientovaná výuka

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Badatelsky orientovaná výuka je činnost učitele a žáka zaměřená na rozvoj znalostí, dovedností a postojů na základě aktivního a relativně samostatného poznávání skutečnosti žákem, kterou se sám učí objevovat a objevuje.[1] Částečně se překrývá s problémovou výukou, avšak jedná se o dvě netotožná pojetí výuky[2].

Jedná se o moderní a charakteristické pojetí výuky, které může zahrnovat různé výukové metody, jejichž skladba není jednotně daná ani z hlediska pestrosti, tak ani z hlediska pořadí.[3] Zahrnuje jak činnost učitele, která spočívá ve vytváření vhodných učebních situací, tak i činnost žáka - bádání, prostřednictvím kterého poznává okolní svět.

Pojem badatelsky orientovaná výuka je v české pedagogické teorii doposud málo zakotven. V oblasti výuky přírodovědných a technických předmětů již ale zdomácněl, na což reaguje i pedagogický výzkum.

V anglicky mluvících zemích se lze setkat s termíny inquiry-based instruction a enquiry-based instruction, které jsou však významově totožné a rozdíly jsou dány historickým vývojem angličtiny. Původ inquiry je v latině, inquīrō = vyhledávat, pátrat po něčem. V pedagogickém kontextu je žádoucí striktně rozlišovat mezi badatelsky orientovanou výukou, angl. inquiry-based instruction, badatelsky orientovaným učením, angl. inquiry-based learning, a badatelsky orientovaným vyučováním, inquiry-based teaching.

Výsledkem bádání žáka jsou subjektivně nové objevy, které již společnost zná, avšak pro žáka mají velký význam.

Badatelsky orientovanou výuku je možné implementovat v rámci většiny vyučovacích předmětů (především přírodovědných a technických) a na všech úrovních vzdělávání. Využití badatelsky orientované výuky v matematice se věnuje např. dr. Libuše Samková[4]. Výzkumy však ukazují, že jsou nezbytné specifické kompetence učitele.[5][6].

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. Dostál, J. Experiment jako součást badatelsky orientované výuky. Trends in Education. 2013. s. 9 - 19. ISSN 1805-8949.. www.kteiv.upol.cz [online]. [cit. 2013-10-25]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2015-04-07. 
  2. DOSTÁL, Jiří. Badatelsky orientovaná výuka : pojetí, podstata, význam a přínosy. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2015. 151 s. Dostupné online. ISBN 978-80-244-4393-5. DOI 10.5507/pdf.15.24443935. 
  3. Dostál, J. Badatelsky orientovaná výuka jako trend soudobého vzdělávání. e-Pedagogium. 2013. s. 81 - 93. ISSN 1213-7499.. www.pdf.upol.cz [online]. [cit. 2013-11-15]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2014-10-05. 
  4. pf.jcu.cz
  5. Dostál, J. Badatelsky orientovaná výuka a kompetence učitele k její realizaci. Journal of Technology and Information Education. 2015. s. 7 - 34. DOI 10.5507/jtie.2015.001 ISSN 1803-537X
  6. DOSTÁL, Jiří; KOŽUCHOVÁ, Mária. Badatelský přístup v technickém vzdělávání. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2016. 212 s. Dostupné online. ISBN 978-80-244-4913-5. DOI 10.5507/pdf.16.24449135. 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]