Arteterapie

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Arteterapie je definována s ohledem na vlastní metody, monografie a vznik asociací jako samostatný a svébytný obor pod názvem umělecké terapie (společně s muzikorteterapií, dramaterapií a tanečně - pohybovou terapií). Na Slovensku je součást léčebné pedagogiky zaměřená na léčení prostřednictvím obrazu a výtvarných aktivit, což využíval už C. G. Jung, když se svými pacienty tvořil mandaly.[1] Na jeho práci navázalo mnoho arteterapeutů, včetně Joan Kelloggové. Ta dále rozvinula Jungovo pozorování, že lidé v průběhu individuace volí symboly typické pro jednotlivé fáze vývoje.[2] Analyzovala tisíce mandal a sestavila tzv. velký kruh mandaly, který je využíván při mandalovém diagnostickém testu.[3] Koncept velkého mandalového kruhu lze v arteterapii využít nejen jako obraz aktuálního duševního rozpoložení, ale i pro zpracování osobních témat nebo při hledání výnamů mandal.[4]

Samotné slovo arteterapie se skládá ze dvou slov. "Arte" je indoevropského původu a znamená nadání, později řemeslná profese a dnes umění. Druhá část slova pochází z řeckého "therapeia", což znamená léčba, léčení.[5]

Mezinárodní asociace uměleckých terapií definuje arteterapii jako: "Světový název Art Therapy můžeme volně do češtiny přeložit jako Terapie uměním. V ČR se začal hojně užívat název Umělecké terapie. Do Uměleckých terapií spadají čtyři hlavní terapeutické obory, kde se jednotlivé terapie liší svým prostředkem. Jedná se o Arteterapii, Muzikoterapii, Dramaterapii a Tanečně - pohybovou terapii. Společně se tedy řadí pod obecný název Art therapy - Umělecké terapie."

Česká arteterapeutická asociace definuje arteterapii jako: "léčebný postup, který využívá výtvarného projevu jako hlavního prostředku poznání a ovlivnění lidské psychiky a mezilidských vztahů. Někdy bývá přiřazována k psychoterapii a jejím jednotlivým směrům, jindy je pojímána jako svébytný obor. Obvykle se rozlišují dva základní proudy, a to terapie uměním, v níž se klade důraz na léčebný potenciál tvůrčí činnosti samotné a artpsychoterapie, kde výtvory a prožitky z procesu tvorby jsou dále psychoterapeuticky zpracovávány."[6] Za účelem terapie je vlastní tvorba kombinována s dalšími technikami, jako je např. technika Eugena Gendlina focusing.[7]

"V širším smyslu arteterapie znamená léčbu uměním, například pomocí hudby, poezie, prózy, tance, divadla a výtvarného umění, v užším slova smyslu znamená arteterapie léčba výtvarným uměním. Arteterapii dělíme na receptivní a produktivní." [8]

"Arteterapie využívá výtvarné umění jako prostředek k osobnímu vyjádření v rámci komunikace, spíše než aby se snažila o esteticky uspokojivé výsledné produkty, posuzované vnějšími měřítky. Tento druh činnosti získal název „arteterapie“ zejména proto, že se nejvíce rozvinul v oblasti duševního zdraví a převážně v zařízení pro duševně nemocné."[9]

Arteterapie může probíhat individuálně i ve skupině. Slouží především k harmonizaci osobnosti.

Arteterapie využívá[editovat | editovat zdroj]

 • tvorbu jako je kresba, malba, koláž, práce s hlínou nebo jiným materiálem, který umožňuje vnitřní prožitek zvnějšnit a podívat se něj z odstupu, z různé vzdálenosti, ale také z jiného úhlu atd.
 • příběh (pohádkový nebo snový), který je metaforou našeho života – vždy když o někom nebo o něčem mluvíme, mluvíme o sobě a svém vnímání světa
 • hudbu, kdy mluvíme o muzikoterapii
 • divadlo, kdy mluvíme o dramaterapii

Léčení problémů[editovat | editovat zdroj]

V čem může arteterapie pomoci:[10]

 • při léčbě somatických onemocnění
 • při překonávání strachu
 • při životních změnách (ztráta partnera, ztráta zaměstnání, ukončení školy)
 • při snaze porozumět sobě i druhým
 • při práci se sny

Metody[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete v článku Arteterapeutické metody.

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. JUNG, CARL GUSTAV, 1875-1961. Člověk a jeho symboly. Vydání první. vyd. Praha: [s.n.] 319 s. Dostupné online. ISBN 978-80-262-1259-1, ISBN 80-262-1259-2. OCLC 1019660914 
 2. FINCHER, SUSANNE F., 1941-. Creating mandalas : for insight, healing, and self-expression. Revised edition. vyd. Boston: [s.n.] xiv, 207 pages s. Dostupné online. ISBN 978-1-59030-805-9, ISBN 1-59030-805-0. OCLC 436030255 
 3. KELLOGG, JOAN. Mandala : path of beauty. Lightfoot, VA: MARI ix, 98 pages s. Dostupné online. ISBN 0-9631949-1-7, ISBN 978-0-9631949-1-6. OCLC 30430100 
 4. ŘEZÁČOVÁ LUKÁŠKOVÁ, ZUZANA, 1983-. Mandaly sebepoznání : výklad mandal pomocí testů a cvičení : odhalte své nitro. Vydání první. vyd. Brno: [s.n.] 184 s. Dostupné online. ISBN 978-80-7413-386-2, ISBN 80-7413-386-9. OCLC 1081393876 
 5. Marie Lhotová, Proměny výtvarné tvorby v arteterapii, Scienta, 2010
 6. Česká arteterapeutická asociace
 7. RAPPAPORT, LAURY. Focusing-oriented art therapy : accessing the body's wisdom and creative intelligence. London: Jessica Kingsley Publishers 1 online resource (251 pages) s. Dostupné online. ISBN 978-1-84642-852-4, ISBN 1-84642-852-1. OCLC 310115064 
 8. ŠICKOVÁ-FABRICI, JAROSLAVA, 1950-. Základy arteterapie. Vyd. 1. vyd. Praha: Portál 167 s., viii s. barev. obr. příl. s. Dostupné online. ISBN 80-7178-616-0, ISBN 978-80-7178-616-0. OCLC 53268089 
 9. LIEBMANN, MARIAN, 1942-. Skupinová arteterapie : nápady, témata a cvičení pro skupinovou výtvarnou práci. Vyd. 2. vyd. Praha: Portál 279 s. Dostupné online. ISBN 978-80-7367-729-9, ISBN 80-7367-729-6. OCLC 655147045 
 10. O arteterapii

Literatura[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]