Antropomotorika

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Antropomotorika (z řec. anthropos – člověk, a lat. motorika – pohyb, hnací síla) je vědní obor, jehož hlavním obsahem je zkoumání vnitřních pohnutek, které člověk pro pohyb má. Zkoumá stav a vývoj motoriky člověka, zákonitosti jejího vzniku a vývoje. Je poddisciplínou motoriky, která zahrnuje veškerou biomotoriku lidského pohybu a která dělí lidský pohyb na základní, pracovní, kulturní, tělocvičný, bojový a sportovní. V užším slova smyslu můžeme antropomotoriku definovat jako motoriku tělesné kultury.

Antropomotorika se řadí po boku výrazů:

 • Biomotorika: motorika živých systémů, živočichů, rostlin i člověka.
 • Psychomotorika: spojení motoriky s psychikou člověka - emoce vyjádřené pohybem. Psychika ovlivňuje pohybovou činnost.
 • Senzomotorika: spojení dvou částí reflexního kruhu.
  • Senzomotorické vstupní mechanismy
  • Motorické výstupní mechanismy
 • Ideomotorika: pohyby, které si myslíme před samotným vykonáním pohybu - spojení motoriky s druhou signální soustavou.
 • Motilita: pohyby hladkého svalstva - srdce, plic, střev, žaludku aj..
 • Hybnost: pohyb tvořený svalstvem kostry.

Vývoj[editovat | editovat zdroj]

Mezi nejznámějšími vědci, kteří se zabývali naukou o pohybu člověka byl Aristotelés. Zkoumal odpovědi na otázky o lidské činnosti a své poznatky sepsal v knize Metafyzika. Dalším významným vědcem byl v době renesance Leonardo da Vinci. Ve 20. století mezi válkami se začali zajímat o problematiku motoriky Müller a Zeuner.
Jeden z hlavních představitelů antropomotoriky v dnešní době je K. Meinel, který nauce o pohybu položil pedagogický základ v knize Bewegungslehre. Ta je prvním uceleným dílem o pohybu člověka v oblasti tělesné výchovy a podruhé byla přepracována roku 1976 G. Schnabelem.
V česku se poznatky o antropomotorice začaly rozvíjet v 60. letech 20. století v rámci teorie tělesné výchovy. Ucelenou učebnici antropomotoriky sepsal S. Čelikovský spolu s kolektivem autorů v roce 1979.

Specifika[editovat | editovat zdroj]

Antropomotorika se dá považovat za speciální vědu, protože studuje to, co nelze studovat v jiných tělovýchovných vědách, např. pohnutky pro zaujímání postavení lidského těla, funkce CNS a vědomí. Tyto faktory určují vnější pohyb člověka. Mezi vnitřní faktory řadíme motorické vlastnosti, schopnosti, návyky, vědomosti a zručnost.

Dále jde o:

 • Motorické předpoklady
 • Pohybové projevy
 • Ontogenetická motorika
 • Hodnocení

Rozpracování těchto oblastí vede k rozvoji vědních disciplín:

 • Koordinační schopnosti
 • Soustava a názvosloví tělesných prvků
 • Teorie testování

Vztah s jinými vědami[editovat | editovat zdroj]

Díky svému předmětu zkoumání a metodám nemůže být antropomotorika zařazována vedle věd jako biologie, antropologie nebo psychologie. Z přírodních věd používá poznatky především antropologie, fyziologie, kineziologie, biochemie, ze společenských věd pak poznatky pedagogiky a psychologie. Ani zařazení antropomotoriky do tělesné kultury není zcela jednotné. Lze je schematicky znázornit:

JEV VĚDA
C – Tělesná kultura Teorie tělesné kultury
B – Tělesná výchova, sport, turistika, rekreace Teorie tělesné výchovy, teorie sportu, teorie turistiky, teorie rekreace
A – Tělesné cvičení a předpoklady pro její realizaci Antropomotorka (Teorie tělesných cvičení)

A = Motorická základna, prostředky pro B

B = Komponenty tělesné kultury

C = výsek kultury, ve které se realizuje A, B.
[1]

Metody[editovat | editovat zdroj]

Empirické metody antropomotorikyí:

 • Pozorování (zjišťování kvalitativní úrovně pohybových činností)
 • Experiment (se změnami podmínek pro vznik a průběh pohybu)
 • Měření a odporové posuzování (zjišťování kvalitativních a kvantitativních shod a rozdílů v pohybu. Vliv věku, pohlaví, tréninku apod.)

Teoretické metody antropomotoriky:

 • Idealizace
 • Formalizace
 • Axiomatizace v analýze, syntéze, indukci, dedukci, abstrakci (lze použít i u metod empirických)

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. STANISLAV, Čelikonský. antropomotorika. Košice: Rektorát Univerzity P.J.Šafárika, 1985. 310 s. (Slovenština) 

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • ČELIKONSkÝ, Stanislav: antropomotorika. Košice : Rektorát Univerzity P.J.Šafárika, 1985. 310 s. (Slovenština)
 • KODÝM, Miloslav; BLAHUŠ, Petr. K psychologii schopností a predikci senzomotorického výkonu. 1.. vyd. Praha : Academia, 1987. 232 s.
 • MĚKOTA, Karel; NOVOSAD, Jiří. Motorické schopnosti. 1.. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2005. 175 s.ISBN 80-244-0981-X