Přeskočit na obsah

Analytická filozofie

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
(přesměrováno z Analytická filosofie)

Analytická filozofie je jeden z hlavních proudů současné filozofie. Vznikl na počátku 20. století, během nějž se stal v anglicky mluvících zemích natolik dominantním, že se někdy mluví o tzv. anglosaské filozofii (v protikladu ke kontinentální filozofii). Hlavními iniciátory byli Gottlob Frege, Bertrand Russell a George Edward Moore, významnými představiteli pak Rudolf Carnap, Ludwig Wittgenstein, Willard Van Orman Quine, Gilbert Ryle a další.

Charakteristika[editovat | editovat zdroj]

Analytická filozofie není jednolitou filozofickou naukou či doktrínou; označuje spíše metodu zkoumání. Obecně lze pro analytickou filozofii vymezit přibližně tyto charakteristiky:

Jednotlivé proudy kladou různý důraz na jednotlivé body, ve výsledku však trojice empirie, logika a jazyk představují pro analytickou filozofii nepřekročitelné mantinely poznání.

Z výše uvedeného vyplývá zdrženlivost k metafyzice a ontologii, případně jejich úplné odmítnutí, protože porušují princip úspornosti (viz Occamova břitva).

Vznik a vývoj[editovat | editovat zdroj]

Za jejího iniciátora je považován Gottlob Frege, avšak jako první začíná označení „analytická filozofie“ používat až George Edward Moore. Pamflet pod názvem Obrat ve filozofii napsal pak Moritz Schlick (zakladatel Vídeňského kroužku).

Analytickou filozofii můžeme orientačně dělit do těchto 5 etap:

  1. Filozofie matematiky (Gottlob Frege)
  2. Novorealismus (G. E. Moore, Bertrand Russell)
  3. Novopozitivismus (Vídeňský kroužek, raný Wittgenstein)
  4. Filozofie obyčejného jazyka (centrum v Oxfordu, pozdní Wittgenstein, inferencialismus)
  5. Postanalytická filozofie (Quine, H. Putnam, Richard Rorty apod.)

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • J. Peregrin: Kapitoly z analytické filosofie, Filosofia, Praha, 2005.
  • L. Valenta: Problémy analytické filosofie, Nakladatelství Olomouc, Olomouc, 2003.
  • J. Fiala: Analytická filosofie 1 - Úvod, Plzeň 2005. ISBN 80-239-7106-9
  • Kolektiv autorů: Schizma filosofie 20. století, Filosofia, Praha, 2006 (publikace, v níž se lze dočíst o možné komunikaci mezi dvěma znesvářenými myšlenkovými tradicemi ve 20. století - analytickou a kontinentální filosofií)

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]