Altmanova analýza

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Altmanova analýza (též Altmanův model[1], identifikátor bankrotu[2], Altmanovo Z-score[3], Z-Score model, v praxi se pak používá jen označení Z-score či Z-skóre) je bankrotní model založený na poměrových ukazatelích[4] využívaný zejména ve finanční analýze. Cílem tohoto modelu je vyjádřit finanční stav firmy pomocí jediné hodnoty, která hodnotí s jakou pravděpodobností se ve střednědobém horizontu dostane firma do bankrotního stavu. Tím se tato hodnota stává jakýmsi indexem důvěryhodnosti zdraví firmy.[3]

Historie[editovat | editovat zdroj]

Altmanův model byl publikován v roce 1968 profesorem financí na New York University Stern School of Business Edwardem Altmanem. Původní model byl sestaven na základě vzoru dvou skupin firem. Každá skupina obsahovala třicet tři firem, přičemž jedna skupina - tzv. bankrotní obsahovala firmy které byly v letech 1946-1965 zařazeny do tzv. bankrotní petice. Druhá, tzv. nebankrotní, skupina byla tvořena z existujících firem s majetkem v rozmezí mezi jedním a dvaceti pěti milióny amerických dolarů. Po výběru skupin byly hledány vhodné poměrové ukazatele, které by nejlépe postihly problém směřování k bankrotu a jimž byla přiřazena různá priorita. Z těchto ukazatelů poté vyplynul vzorec, který pracuje s pěti poměrovými ukazateli a dává jedinou výslednou hodnotu.

Vzorec[editovat | editovat zdroj]

Jelikož Z-Score je založeno na principu diskriminační analýzy vyjadřuje obecný zápis diskriminační funkci.

přičemž jsou tzv. diskriminanční koeficienty určující oddělující nadrovinu a jsou diskriminační proměnné - v praxi pak poměrové ukazatele.

Z tohoto obecného vzorce vzniklo několik vzorců, v nichž se mění pouze diskriminační koeficienty (), nikoli však poměrové ukazatele (). Jednotlivé vzorce rozlišují buď stupeň rozvoje trhu anebo rozlišují společnosti na akciové a ostatní obchodní společnosti.

Poměrové ukazatele[editovat | editovat zdroj]

Pro všechny typy vzorců Z-score zůstávají shodné poměrové ukazatele (), to však neznamená, že je jednotný i jejich výpočet. Nejednotnost výpočtů poměrových ukazatelů, či spíše nahlížení na ně, velmi ovlivní výsledné číslo.

je definováno jako poměr čistého pracovního kapitálu ku celkovým aktivům firmy. V této souvislosti je třeba si uvědomit, že samotný výpočet pracovního kapitálu je poměrně komplikovaný a ne zcela jasně definovaný. Jednotlivá literatura uvádí různé vzorce. Idea tohoto poměru spočívá ve snaze jedním číslem vyjádřit pravděpodobnost prohloubení či vzniku finančních problému. Zjednodušeně lze říci, že obecně lze u firmy ve ztrátě očekávat problémy s likviditou, protože se snižuje poměr oběžných aktiv ku celkovým aktivům. Problémem tohoto vztahu je, že ačkoli je poměrně jasný vztah mezi likviditou a solventností je v tomto vztahu výrazně narušena ve prospěch akciových společností, neboť mají vyšší čistý pracovní kapitál.

je definováno jako poměr nerozděleného zisku z minulých let k němuž se přičte zisk po zdanění ku celkovým aktivům. Není zcela jasně řešeno zda počítat i fondy ze zisku a jednotlivá literatura se v tomto liší.[5][6] Slabinou tohoto ukazatele je, že výrazně zvýhodňuje společnosti, které existují déle díky tomu si vytvořily dostatečné rezervy. Přestože má tento poměrový ukazatel ukazovat na rentabilitu firmy, sráží prakticky všechny rozvíjející se nové trhy do oblasti bankrotujících firem, proto je nutno v rámci nové vzniklého trhu počítat s jiným diskriminačním koeficientem . Původní idea vyjadřuje to, že pokud existují rezervní fondy, je Úpadek méně pravděpodobný, jenže na rozvíjejícím trhu je tato slabina vyvažována prudkým rozvojem, který není altmanův model schopen uvažovat.

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. http://www.vlastnicesta.cz/akademie/finance/finance-metody/altmanuv-model/
  2. http://st.vse.cz/~XLUZZ01/altmanova_analyza.htm
  3. a b http://business.center.cz/business/pojmy/p1956-Altmanovo-Z-score.aspx
  4. Petra Růžičková in Finanční analýza ISBN 978-80-247-2481-2, kapitola 5.3.1
  5. Eva Kislingerová, Jiří Hnilica in Finanční analýza krok za krokem ISBN 80-7179-321-3
  6. Josef Valach in Finanční řízení podniku ISBN 80-86119-21-1

Nechte si vypočítat souhrnný ukazatel Altmanův index na těchto stránkách

Analýza vlastností Altmanova Z-Score Bakalářská práce Helena Wohlmuthová