Bankrotní model

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Bankrotní modely nám indikují finanční stav firmy a její ohrožení případným bankrotem. Modely jsou založeny na reálných datech společností, které již zkrachovaly. Pomocí vytvořených vzorců se předvídá, jestli se firma ubírá spíše k bankrotu či prosperuje. Předpověď bankrotu lze zjistit již několik let před skutečným zbankrotováním. Velmi užitečné jsou tyto modely pro investora při posouzení koupě akcií či dluhopisů firmy. Modely zahrnují důležité položky jako například aktiva, dluhy, zisk, tržby, závazky a další. Je však třeba mít na paměti, že bankrotní modely mají pouze orientační charakter a nemohou nahradit kompletní finanční analýzu[1]

Typy bankrotních modelů[editovat | editovat zdroj]

Altmanův bankrotní model[editovat | editovat zdroj]

Altmanův bankrotní model je vypočítáván na základě poměrových ukazatelů a máme několik typů. Nejznámějším druhem je bankrotní model pro akciové společnosti a pro společnosti s ručením omezeným.

 • Altmanův model pro akciové společnosti


Výsledky:

Z > 2,99 → uspokojivá finanční situace firmy

1,81 < Z ≤ 2,99 → šedá zóna neurčitých výsledků

Z ≤ 1,81 → firma je ohrožena bankrotem


 • Altmanův model pro společnosti s ručením omezeným


Výsledky:

Z > 2,9 → uspokojivá finanční situace firmy

1,2 < Z ≤ 2,9 → šedá zóna neurčitých výsledků

Z ≤ 1,2 → firma je ohrožena bankrotem


 • Altmanův model pro podmínky českých podniků


Výsledky:

Z > 2,99 → uspokojivá finanční situace firmy

1,81 < Z ≤ 2,99 → šedá zóna neurčitých výsledků

Z ≤ 1,81 → firma je ohrožena bankrotem


X1 = (oběžná aktiva - krátkodobé zdroje) / celková aktiva

X2 = zisk po zdanění / celková aktiva

X3 = zisk před zdaněním a úroky / celková aktiva

X4 pro a.s. = tržní hodnota vlastního kapitálu / celkové dluhy

X4 pro s.r.o. = účetní hodnota základního kapitálu / celkové dluhy

X5 = celkové tržby / celková aktiva

X6 = závazky po lhůtě splatnosti / výnosy

Tafflerův bankrotní model[editovat | editovat zdroj]

Tafflerův bankrotní model je založen na 4 poměrových ukazatelích. Existují 2 typy tohoto modelu - základní a modifikovaná verze. Základní verze je běžným bankrotním modelem. Modifikovaná verze je vhodná pro situace, kdy neznáme do detailu přesně všechny podnikové údaje a liší se pouze v posledním poměrovém ukazateli.


 • Základní tvar Tafflerova modelu


R1 = zisk před zdaněním / krátkodobé závazky

R2 = oběžná aktiva / cizí kapitál

R3 = krátkodobé závazky / celková aktiva

R4 = (finanční majetek - krátkodobé dluhy) / provozní náklady


Výsledky:

Z > 0 → nízká pravděpodobnost bankrotu firmy

Z < 0 → vysoká pravděpodobnost bankrotu firmy


 • Modifikovaná verze Tafflerova modelu


R1 = zisk před zdaněním / krátkodobé závazky

R2 = oběžná aktiva / cizí kapitál

R3 = krátkodobé závazky / celková aktiva

R4 = celkové tržby / celková aktiva


Výsledky:

Z > 0,3 → nízká pravděpodobnost bankrotu firmy

Z < 0,2 → vysoká pravděpodobnost bankrotu firmy

Indexy IN[editovat | editovat zdroj]

Indexy IN jsou modely důvěryhodnosti navržené manžely Neumeirovými a jsou vhodné pro málo likvidní kapitálový trh. Indexy jsou sestavy na základě 100 vybraných českých firem. Těchto indexů máme několik druhů. Index IN95 je věřitelský model a IN99 je vlastnický model.

 • Index IN05


A = aktiva/cizí zdroje

B = zisk před zdaněním a úroky/nákladové úroky

C = zisk před zdaněním a úroky/aktiva

D = celkové výnosy/aktiva

E = oběžná aktiva/(krátkodobé závazky + krátkodobé bankovní úvěry a výpomoci)


Výsledky:

IN > 1,6 → dobrá finanční situace firmy

0,9 < IN < 1,6 → šedá zóna s neurčitými výsledky

IN < 0,9 → firma ohrožena finančním bankrotem


 • Index IN95


A = aktiva/cizí zdroje

B = zisk před zdaněním a úroky/nákladové úroky

C = zisk před zdaněním a úroky/aktiva

D = výnosy/aktiva

E = oběžná aktiva/(krátkodobé závazky + krátkodobé bankovní úvěry)

F = závazky po lhůtě splatnosti/výnosy


Výsledky:

IN > 2 → uspokojivá finanční situace firmy

1 < IN ≤ 2 → šedá zóna s neurčitými výsledky

IN ≤ 1 → firma ohrožena finančním bankrotem


 • Index IN99


A = cizí zdroje/aktiva

B = zisk před zdaněním a úroky/aktiva

C = výnosy/aktiva

D = oběžná aktiva/(krátkodobé závazky + krátkodobé bankovní úvěry)


Výsledky:

IN ≥ 2,07 → uspokojivá finanční situace firmy

0,684 < IN < 2,07 → šedá zóna s neurčitými výsledky

IN ≤ 0,684 → firma ohrožena finančním bankrotem

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • KALOUDA, František. Finanční řízení podniku. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009, 279 s. ISBN 9788073801748.
 • REJNUŠ, Oldřich. Finanční trhy. 3. rozš. vyd. Ostrava: Key Publishing, 2011, 689 s. ISBN 9788074181283.
 • RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 2. aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2008, 120 s. ISBN 9788024724812.

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Neumaierová, I., Neumaier, I. (2014). INFA Performance Indicator Diagnostic System. Central European Business Review, roč. 3, č. 1, s. 35-41. ISSN 1805-4862. Dostupné online: http://cebr.vse.cz/cebr/article/download/118/82

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]