Alfabetizace

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Abeceda

Alfabetizace je vzdělávací proces s cílem dosáhnout gramotnosti obyvatelstva ve čtení a psaní a porozumění textu.[1][2] Bývá tak označována i schopnost číst číslice a alfabetizace tak bývá i synonymem celkové gramotnosti (negramotný jako analfabet).[3][4] Realizovaná může být jak státem, tak širším útvarem - místní vládou, nevládními humanitárními organizacemi i pod záštitou UNESCO. Typicky se aplikuje v bývalých koloniích Afriky, Asie a Jižní Ameriky.[4] Vyučováni jsou děti i dospělí ve smíšených třídách nebo může jít o třídy pouze pro ženy.[5]

Historie[editovat | editovat zdroj]

V Evropě byly největší vlny alfabetizace na přelomu 18.-19. století (čtení náboženské literatury) a poté později, když došlo k širšímu zpřístupnění knih a periodik skrz knihovny nebo spolkové čítárny.[1] Například ve Španělsku bylo v roce 1860 alfabetizace dosaženo u 24,4 % populace.[6] Alfabetizace pak díky rostoucí čtenářské základně umožňuje i rozvoj literatury.[6]

V rozvojových zemích je vedený často jako politická kampaň s cílem dosáhnout větší gramotnosti obyvatelstva. Známé jsou například alfabetizační kampaně na Kubě před revolucí a poté i po nástupu Fidela Castra k moci.[7] V demokraciích se povinné kampaně a tlak na vyučování analfabetů mohou setkávat s odporem. Příkladem budiž povinnost vysokoškolských studentů vyučovat čtení a psaní v odlehlých oblastech Guatemaly jako podmínka promoce.[8]

Známým expertem na alfabetizaci byl brazilský pedagog Paolo Freire, který od roku 1974 prováděl alfabetizaci dospělých v Brazílii, vyvinul k tomuto účelu i vlastní metodiku a později působil jako expert UNESCO.[9]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. a b Fasora, L. (2014). Specifika výzkumu dějin 19. století. Úvod do studia dějepisu. 2. díl, 51-62.
  2. Bauman, P. (2011). Paulo Freire a jeho vliv na vývoj pedagogického myšlení. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Teologická fakulta.
  3. Siková, K. (2014). Předčtenářská gramotnost u dětí se sluchovým postižením. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta.
  4. a b Kolář, Z. a kol. (2012) Výkladový slovník z pedagogiky: 583 vybraných hesel. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-3710-2
  5. Chocholatá, L. (2006). Úvod ke studiu řešení otázek chudoby. Kampaň lidské podpory jako příklad nového přístupu. Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií.
  6. a b Sánchez, J. A. (2017). Minulost a současnost španělského románu-fejetonu. Slovo a smysl, 14(27), 75-89.
  7. Analýza: Kuba po Castrech. Novinky.cz [online]. BORGIS [cit. 2020-04-03]. Dostupné online. 
  8. Guatemala - Higher Education. education.stateuniversity.com [online]. [cit. 2020-04-03]. Dostupné online. (anglicky) 
  9. Prokop, J. (2017). Teorie odškolnění-lllichova a Freireho radikálni kritika školy. Pedagogická orientace, 14(1), 5-15.