Přeskočit na obsah

Abecední seznam členů rodiny

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Abecední seznam členů rodiny obsahuje označení jednotlivých rodinných příslušníků v češtině, a to včetně výrazů, které už se dnes běžně neužívají. Seznam je uspořádán abecedně, tematické rozdělení najdete v článku Seznam členů rodiny.

Označení vzdálenějších příbuzných nikdy nebylo zcela ustálené, lišilo se dobově i teritoriálně. Seznam obsahuje i některé další výrazy, související s příbuzenstvím.

 • bába – otcova/matčina matka, též babka, babička
 • brácha - bratr hovorově (možná jen (Jižní) Morava)
 • bráchanec - bratranec hovorově (možná jen (Jižní) Morava)
 • bratr – mužský sourozenec, též brácha (domácké), brat (zastaralé),
 • bratrana – strýcova dcera, dnes sestřenice,
 • bratranec – strýcův syn, též bratran, bratřec, bratřenec, dříve se rozlišoval strýčenec, tetěnec, ujčenec,
 • bratranec, druhý - vzdálenější bratranec, prastrýcův vnuk, též bratranec druhého stupně, analogicky druhá *sestřenice, třetí bratranec atd.
 • bratranice – bratrova dcera, dnes neteř,
 • bratrovec – bratrův syn, synovec,
 • bratřina – bratrova žena, švagrová,
 • dcera – přímý ženský potomek v první generaci,
 • děd, – otcův/matčin otec, též děd (knižní), dědek (expresivní), děda (běžné označení), dědeček
 • deveř – manželův bratr, dnes švagr,
 • dítěsyn nebo dcera, potomek v první generaci,
 • choť – manžel nebo manželka,
 • kmotr – muž, který se účastní křtu dítěte a zavazuje se, že o něj bude pečovat v případě ztráty rodičů, duchovní příbuzný, též kmoch,
 • kmotra – žena , která se účastní křtu dítěte a zavazuje se, že o něj bude pečovat v případě ztráty rodičů, duchovní příbuzná,
 • kmotřenec – chlapec vůči kmotrovi nebo kmotře,
 • kmotřenka – dívka vůči kmotrovi nebo kmotře.
 • levoboček – syn mimo manželství, hanlivě bastard, vulgárně parchant či panchart.
 • macecha – nevlastní matka, též pěstounka,
 • máma – ženský rodič, matka,
 • manžel – mužský člen manželství, též muž, choť,
 • manželka – ženský člen manželství, též žena, choť,
 • matka – ženský rodič, též máma (domácké), máť (zastaralé),
 • neteř – sestřina/bratrova dcera, též neť,
 • nevěsta – obecně přivdaná žena, tj. např. snacha, švagrová, stryna, dnes manželka na svatbě.
 • otčím – nevlastní otec, též pěstoun,
 • otec – mužský rodič, též táta (domácké), ot[1][zdroj⁠?] (zastaralé),
 • otec, zmáčený – otec neznámý,
 • pastorek – nevlastní syn,
 • pastorkyně – nevlastní dcera
 • pohrobek – dítě, které se narodilo až po smrti otce,
 • polobratr – bratr, s nímž má probant společného jen jednoho rodiče,
 • polobratr, jednobřišní – polobratr, s nímž má probant společnou matku,
 • polobratr, jednokrevní – polobratr, s nímž má probant společného otce,
 • polosirota - dívka, která přišla o jednoho z rodičů,
 • polosirotek – chlapec, který přišel o jednoho z rodičů,
 • potet – sestřin syn, sestřenec,
 • pra- předpona pro vyjádření předcházející nebo následné generace: pravnuk – syn vnuka nebo vnučky, praprastrýc – pradědův bratr. V minulosti se běžně užívala i pro vzdálenější příbuzné, např. pratchán, prasestřenec apod. Ve staré češtině se navíc místo zmnožování předpony pra- užívaly i jiné předpony, rozlišené pro předcházející a následné generace, např.: praděd, prapraděd, předděd, nadděd; pravnuk, prapravnuk, zavnuk, podvnuk
 • prarodiče – rodiče rodičů,
 • prasnacha - vnukova žena,
 • pratchán - mužův nebo ženin děd,
 • pratchyně - mužova nebo ženina babička,
 • prazeť - vnuččin muž,
 • probant – osoba, od níž se zahajuje genealogický výzkum, též střen
 • prvenec – první syn, následovník
 • rodiče – otec a matka,
 • sestra – ženský sourozenec, též ségra (domácké), či švica
 • sestrovec – syn otcovy nebo matčiny sestry, tetěnec, dnes bratranec,
 • sestřenec – sestřin syn, též potet,
 • sestřenice – strýcova dcera, též bratrana, dříve se rozlišovala strýčena, tetěnice, ujčena,
 • sirota – dcera, která přišla o otce a matku,
 • sirotek – syn, který přišel o otce a matku,
 • snacha – synova žena,
 • sourozenec – bratr nebo sestra,
 • spratek – nemanželský syn, též parchant, levoboček,
 • starosvat – svat, zeťův nebo snašin otec
 • stařeček – matčin otec, dnes běžně děda,
 • stařenka – matčina matka, též starucha, dnes běžně babička,
 • strýc - otcův bratr,
 • strýčena – dcera otcova bratra, též strýčenice, bratrana, dnes sestřenice,
 • strýčenec – syn otcova bratra, též bratran, bratřec, bratřenec, dnes bratranec,
 • stryna – žena otcova bratra, dnes teta,
 • střen - osoba, od níž se zahajuje genealogický výzkum, též probant,
 • svak – obecně přiženěný muž, tj. např. zeť, švagr, tetec,
 • svat – zeťův nebo snašin otec, též starosvat,
 • svatka – zeťova nebo snašina matka, též starosvatka,
 • svokr - švagr,
 • syn – přímý mužský potomek v první generaci,
 • synovec – bratrův syn, též bratrovec, nebo sestřin syn, též sestřenec
 • synovkyně – bratrova dcera, též bratranice, dnes neteř,
 • švagr – sestřin muž, též švakr, svokr,
 • švagrová – bratrova žena, též bratřina,
 • švekr – ženin otec, tchán,
 • švekruše – ženina matka, tchyně,
 • švica (švíca) - sestra [jihomoravská zkomolenina německého schwester]
 • švigrfotr - tchán
 • švigrmutra - tchyně
 • táta – mužský rodič, otec
 • test – ženin otec, tchán,
 • testa – ženina matka, tchyně,
 • teta – otcova sestra, matčina sestra,
 • tetec – muž otcovy sestry, dnes strýc,
 • tetěnec – syn otcovy nebo matčiny sestry, též tetčic, tetěnec, sestrovec, dnes bratranec,
 • tetěnice – dcera otcovy nebo matčiny sestry, též tetěna, dnes sestřenice.
 • tchán – ženin otec, též test, švekr,
 • tchyně – ženina matka, též testa, švekruše,
 • ujčen – syn matčina bratra, též ujčenec, dnes bratranec,
 • ujčena – dcera matčina bratra, též ujčenice, dnes sestřenice,
 • ujčina – žena matčina bratra, dnes teta,
 • ujec – matčin bratr, dnes strýc,
 • vdova – žena, která přišla o muže,
 • vdovec – muž, který přišel o ženu,
 • vlastňata – děti vzájemných bratranců a sestřenic,[2]
 • vlastnice, vlastnička – dcera bratrance nebo sestřenice některého z rodičů,[2]
 • vlastník, vlastňánek – syn bratrance nebo sestřenice některého z rodičů,[3]
 • vnouče – synovo nebo dceřino dítě,
 • vnučka – synova nebo dceřina dcera,
 • vnuk – synův nebo dceřin syn,
 • zelva – ženina sestra, též zelvice, dnes švagrová,
 • zeť – dceřin muž,
 • ženich - přiženěný muž, novomanžel na svatbě/veselce.

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. otec – Wikislovník. cs.wiktionary.org [online]. [cit. 2020-04-01]. Dostupné online. 
 2. a b UTĚŠENÝ, Slavomír. Vlastníci, vlastňánci, vlastňata. Naše řeč. 1980, roč. LXIII, čís. 1, s. 55–56. Dostupné online [cit. 2013-07-04]. 
 3. UTĚŠENÝ, Slavomír. Vlastníci, vlastňánci, vlastňata. Naše řeč. 1980, roč. LXIII, čís. 1, s. 55–56. Dostupné online [cit. 2020-04-17]. 

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • LUTONSKÝ, Boleslav. Lexikon genealoga. Praha: [s.n.], 2003. ISBN 80-238-9557-5. 
 • PETERKA, Josef. Cesta k rodinným kořenům. Praha: Libri, 2006. ISBN 80-7277-307-0. S. 364–367. 
 • LUTONSKÝ, Boleslav; MELICHAR, Rudolf. Základy genealogie : soubor přednášek pro laické genealogy. 1. díl. Praha: [s.n.], 1999. S. 148–149. 

Související články[editovat | editovat zdroj]