ALTER

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

ALTER je příkaz DDL SQL, který slouží ke změně databázových objektů. Všechny jeho možnosti se mohou lišit podle typu databáze, proto jsou v následujícím přehledu uvedena nejběžnější použití společná většině databázových platforem:

 • ALTER TABLE pro změnu struktury nebo způsobu uložení tabulky
 • ALTER DATABASE pro změnu databáze, většinou jejího jména, collation nebo výchozího kódování
 • ALTER VIEW pro změnu způsobu výběru dat v pohledu
 • ALTER INDEX pro změnu podkladových položek nebo typu indexu
 • ALTER PROCEDURE pro změnu zdrojového kódu uložené procedury
 • ALTER FUNCTION pro změnu zdrojového kódu databázové funkce
 • ALTER EVENT pro změnu databázové události

Například databázový systém MySQL pomocí příkazu ALTER může modifikovat další prvky – klíčová slova za ALTER mohou ještě být SERVER, LOGFILE GROUP, SCHEMA, TABLESPACE.

ALTER TABLE[editovat | editovat zdroj]

ALTER TABLE mění strukturu tabulky smazáním, přidáním nebo přejmenováním atributu(ů). Mění jejich datový typ (doménu). Použití je možné i pro přejmenování tabulky.

Zkrácená syntaxe pro úpravu tabulky. Existuje mnoho dalších klausulí, které se liší podle konkrétního databázového systému.

 ALTER TABLE <název tabulky>
 {[ALTER COLUMN <název sloupce> <nový datový typ> <další definice sloupce>
  | ADD <název sloupce> <datový typ> <další definice sloupce>
  | {DROP COLUMN <název sloupce> [,...n]}
 RENAME TO <nový název tabulky>
 COMMENT <případný komentář pro tabulku>
 ORDER BY <seřadit tabulku podle specifikovaného sloupce>

Klausule pro sloupce se mohou opakovat, tj. lze ji uvést vícekrát (provádějí se v tom pořadí, v kterém jsou uvedeny). V takovém případě platí, že přidání dalšího sloupce se může odkazovat na předchozí právě přidaný nebo upravený sloupec.