Tabulka (databáze)

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Tabulka (anglicky table) je jedním ze základních databázových objektů, který slouží k přímému uložení dat do paměťového prostoru relační databáze.
Databázovou tabulku si lze představit jako běžnou dvourozměrnou tabulku, která má pevně daný počet a význam jednotlivých sloupců (t.j. nemůže se stát, že by třetí sloupec obsahoval v jednom řádku datum a v jiném řádku rodné číslo) a může obsahovat teoreticky neomezený (v praxi omezený technickými možnostmi použité databáze a použitého serveru) počet řádků, které všechny respektují její předem danou strukturu.

Definice tabulky[editovat | editovat zdroj]

Tabulka je (obecně) definována seznamem omezení, která jsou kladena na její jednotlivé sloupce.
Konkrétně v případě použití SQL obsahuje definice tabulky:

  • údaje o názvu, typu (datum - číslo - slovo) a velikosti jednotlivých polí
  • údaje o tom, který sloupec musí být povinně vyplněn nějakou hodnotou, a který nikoliv
  • údaje o cizích klíčích a pravidla referenční integrity
  • údaj o primárním klíči
  • podle použité konkrétní technologie nepovinně další údaje o paměťových nárocích tabulky a způsobu uložení (Partitioning, velikost segmentu)

Definice tabulky je (v konkrétním případě jazyka SQL) vytvářena a modifikována pomocí příkazů DDL SQL: CREATE,ALTER,DROP.

Operace nad tabulkou[editovat | editovat zdroj]

Nad tabulkou jsou v rámci práce s databází prováděny následující operace:

  1. vkládání nových řádků (INSERT)
  2. změny hodnot jednotlivých sloupců v existujících řádcích (UPDATE)
  3. mazání řádků (DELETE)
  4. získávání dat z tabulky (ať již všech, nebo pouze omezené části - pouze některé vybrané sloupce, pouze některé vybrané řádky - pomocí příkazu SELECT nebo pomocí použití pohledu)
  5. smazání celé tabulky (TRUNCATE), odstranění tabulky včetně její struktury (DROP)

Omezení tabulky[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete v článku CONSTRAINT.

Tabulka může mít několik omezení, jež lze definovat v SQL při jejím vytváření. Tato omezení lze v některých případech pojmenovat a následně s nimi manipulovat (vytvářet nová, mazat je, editovat je) jako ostatní nedatové objekty tabulky. Mezi omezení se dá počítat:

Úkolem SŘBD je jednak pohlídat dodržení všech omezení, která jsou obsažena v definici tabulky, při realizaci operací 1. až 3., jednak poskytování dat při operacích typu 4. v co možná nejkratším čase. Proto jsou na tabulku obvykle „navěšeny“ i další pomocné databázové objekty: triggery a indexy.