Přeskočit na obsah

SELECT

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

SQL příkaz SELECT vrací množinu záznamů z jedné a nebo více tabulek.

Syntaxe[editovat | editovat zdroj]

 SELECT
  [ALL | DISTINCT]
  {[tabulka. | alias. | pohled.]{* | sloupec | sloupec AS alias}
  | AVG([tabulka. | alias. | pohled.]<sloupec>) [AS <alias>]
  | MIN([tabulka. | alias. | pohled.]<sloupec>) [AS <alias>]
  | MAX([tabulka. | alias. | pohled.]<sloupec>) [AS <alias>]
  | COUNT([tabulka. | alias. | pohled.]<* | sloupec>) [AS <alias>]
  }[,...n]
  
  [INTO jméno_nové_tabulky]
  
  FROM <tabulka> [AS <alias>][,... n]
  
  [[INNER | FULL] JOIN <tabulka> ON <spojovaci podminka>
  | <LEFT | RIGHT> OUTER JOIN <tabulka> ON <spojovaci podminka>
  | CROSS JOIN <sloupce>
  [AS <alias>] 
  [,... n]]
  
  [WHERE <podmínky>
  | <sloupec> <operator> <sloupec | hodnota> 
  | <sloupec> <operator> <sloupec | hodnota> <AND | OR | NOT> <sloupec> <operator> <sloupec | hodnota> 
  | <sloupec> BETWEEN <hodnota> AND <hodnota>
  | <sloupec> LIKE <regularni vyraz>
  | <sloupec> IN <vycet hodnot>
  | <sloupec | vyraz> <operator> ANY | SOME (poddotaz)
  | EXISTS (poddotaz)]

  [GROUP BY <nazev sloupce>[,... n]]
  [HAVING <omezujici podminka postavena na vysledcich klauzule GROUP BY>]
  [ORDER BY <sloupec>[,... n] [ASC | DESC]]

[UNION <SELECT dotaz>]

Míra implementace SQL dotazů se liší u každého SŘBD, proto je třeba mít při psaní konkrétních dotazů na zřeteli konkrétní SŘBD, na kterém bude dotaz prováděn. Bližší informace naleznete v referenčních manuálech.

Příklad[editovat | editovat zdroj]

 SELECT id, zakaznik, cena FROM smlouvy WHERE cena>10000 AND se_slevou=1 ORDER BY cena DESC

Další vlastnosti[editovat | editovat zdroj]

DISTINCT[editovat | editovat zdroj]

Klíčové slovo DISTINCT (někdy používáno DISTINCTROW) z výpisu odstraní záznamy, které se v dané hodnotě pole opakují. Výsledkem pro daný sloupec bude seznam všech hodnot (vyhovující případné podmínce výpisu); každé zastoupené jen jednou. SELECT s DISTINCT vypisuje z logických důvodů většinou jen jedno pole.

Omezení počtu zobrazených řádků[editovat | editovat zdroj]

Databázové stroje většinou umožňují pomocí nějakého klíčového slova v SQL omezit počet vybraných řádků na určitou hodnotu.

TOP[editovat | editovat zdroj]

Databáze Microsoft Access, MSSQL mají klauzuli TOP, která se vkládá hned za SELECT

SELECT TOP 10 jmeno_skladby FROM zebricek_skladeb ORDER BY poslouchanost DESC;

LIMIT a OFFSET[editovat | editovat zdroj]

Databáze MySQL, PostgreSQL mají klauzuli LIMIT, která kromě maximálního počtu zobrazených řádků umožňuje určit i od jakého místa (ofsetu) z výsledných řádků dotazu (pomyslného celkového výběru) má vracení výsledku začít. Například dotaz

SELECT jmeno_skladby FROM zebricek_skladeb ORDER BY poslouchanost LIMIT 5,10;

by zobrazil záznamy na 5. až 15. místě. Je možné použít

 • LIMIT s jedním parametrem – maximálním počtem vypsaných řádků
 • LIMIT se dvěma parametry – první je maximální počet vypsaných řádků a druhý pozice, od které má výpis začínat (offset)
 • LIMIT v kombinaci s klíčovým slovem OFFSET – místo varianty dvou čísel oddělených čárkou
SELECT jmeno_skladby FROM zebricek_skladeb ORDER BY poslouchanost LIMIT 10 OFFSET 5;

SQL_CALC_FOUND_ROWS[editovat | editovat zdroj]

Konkrétně MySQL navíc podporuje klíčové slovo SQL_CALC_FOUND_ROWS (není součástí žádného SQL standardu), které se umisťuje za SELECT a způsobí, že databázový stroj si i přes omezení dané klíčovým slovem LIMIT ve výběrovém dotazu uloží celkový počet záznamů splňujících podmínku v klauzuli WHERE (pokud je zadaná) a ten pak může poslat jako výsledek dotazu:

SELECT FOUND_ROWS()

Výhodou je, že pro zjištění celkového počtu řádků nemusí být spouštěn další dotaz.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]