SHOW

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

SHOW je příkaz SQL. Tento příkaz nijak nemanipuluje s daty, ale slouží k zobrazení informací o objektech databáze (např. seznam tabulek v databázi, seznam políček v tabulce, nebo různé statistické a diagnostické výstupy). Možnosti příkazu se mohou lišit podle typu databáze.

Syntaxe[editovat | editovat zdroj]

SHOW CHARACTER SET [LIKE 'maska' | WHERE 'podmínka']
SHOW COLLATION [LIKE 'maska' | WHERE 'podmínka']
SHOW [FULL] COLUMNS FROM tbl_name [FROM db_name] [LIKE 'maska' | WHERE 'podmínka']
SHOW CREATE DATABASE jmeno_databaze
SHOW CREATE FUNCTION jmeno_funkce
SHOW CREATE PROCEDURE jmeno_procedury
SHOW CREATE TABLE jmeno_tabulky
SHOW DATABASES [LIKE 'maska' | WHERE 'podmínka']
SHOW ENGINE engine_name {LOGS | STATUS }
SHOW [STORAGE] ENGINES
SHOW ERRORS [LIMIT [offset,] row_count]
SHOW FUNCTION CODE sp_name
SHOW FUNCTION STATUS [LIKE 'maska' | WHERE 'podmínka']
SHOW GRANTS FOR user
SHOW INDEX FROM jmeno_tabulky [FROM jmeno_databaze]
SHOW INNODB STATUS
SHOW PROCEDURE CODE jmeno_ulozene_procedury
SHOW PROCEDURE STATUS [LIKE 'maska' | WHERE 'podmínka']
SHOW [BDB] LOGS
SHOW MUTEX STATUS
SHOW OPEN TABLES [FROM jmeno_databaze] [LIKE 'maska' | WHERE 'podmínka']
SHOW PRIVILEGES
SHOW [FULL] PROCESSLIST
SHOW PROFILE [types] [FOR QUERY n] [OFFSET n] [LIMIT n]
SHOW PROFILES
SHOW [GLOBAL | SESSION] STATUS [LIKE 'maska' | WHERE 'podmínka']
SHOW TABLE STATUS [FROM jmeno_databaze] [LIKE 'maska' | WHERE 'podmínka']
SHOW TABLES [FROM jmeno_databaze] [LIKE 'maska' | WHERE 'podmínka']
SHOW TRIGGERS [FROM jmeno_databaze] [LIKE 'maska' | WHERE 'podmínka']
SHOW [GLOBAL | SESSION] VARIABLES [LIKE 'maska' | WHERE 'podmínka']
SHOW WARNINGS [LIMIT [offset,] row_count]

DESCRIBE a HELP[editovat | editovat zdroj]

DESCRIBE je – dalo by se říci – zkratkou za speciální podobu SHOW pro výpis vlastností sloupců zadané tabulky. Místo příkazu:

SHOW COLUMNS FROM jmeno_tabulky;

lze psát pouze:

DESCRIBE jmeno_tabulky;

MS SQL místo DESCRIBE používá HELP:

HELP jmeno_tabulky;

SHOW CREATE[editovat | editovat zdroj]

Příkaz SHOW CREATE vrací SQL kód, kterým byl daný objekt databáze vytvořen. Lze se takto dotázat na vytvoření samotné databáze, tabulky, funkce, procedury, schématu, triggeru, pohledu apod.

SHOW CREATE TABLE tabulka1;

Výsledek dotazu lze vzít tak, jak je, a jeho spuštěním (třeba v jiné instalaci) výše specifikovanou tabulku vytvořit. Tento princip se dá využít při ad hoc kopírování či replikaci databáze či jejích struktur, ať už manuálně nebo s použitím např. skriptovacího jazyka.

Kompatibilita[editovat | editovat zdroj]

Příkaz SHOW není zahrnut ve standardu SQL'92. Používají ho například databáze MySQL či PostgreSQL.