Čistírenský kal

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Čistírenský kal s desikačními prasklinami

Čistírenský kal je pevný produkt čistíren odpadních vod.

Čistírenský kal v České republice[editovat | editovat zdroj]

V České republice byla roční produkce kalu v tunách sušiny 202 358 tun ročně[1], což při průměrné sušině kalu 24 % cca 843 158 tun ročně. Z tohoto množství je zpracováno 44 % přímou aplikací v zemědělství, 32 % využitím v kompostu, 10 % spalováním či spoluspalováním, 9 % uloženo na skládky a 5 % využito jinak. Podíl termického využití narůstá jak v EU, tak i v ČR dlouhodobě na úkor přímé aplikace do zemědělství a v některých státech je jedinou legální cestou konečné likvidace čistírenských kalů. Legislativní zakotvení nakládání s čistírenskými kaly na úrovni EU je formou relativně staré směrnice[2]. V ČR jsou požadavky směrnice provedeny zákonem o odpadech[3] a prováděcími předpisy podle konečného způsobu využití či odstranění. V roce 2017 byly významným způsobem zpřísněny požadavky na mikrobiologické parametry kalů[4], využívaných přímo v zemědělství i na materiály s příměsí kalů, využívané jako rekultivační substráty, hnojiva či komposty. Aplikace přísnějších požadavků pro přímou aplikaci do zemědělství byla v roce 2019 posunuta na 1.1.2023. Energetické využití čistírenských kalů přímo či ve směsi s jinými materiály dle Ministerstva životního prostředí musí být i nadále posuzováno jako nakládání s odpady[5].

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. Vodovody, kanalizace a vodní toky - 2018. Vodovody, kanalizace a vodní toky - 2018 [online]. [cit. 2019-12-16]. Dostupné online. (česky) 
  2. Směrnice Rady Evropy ze dne 12. června 1986 o ochraně životního prostředí a zejména půdy při používání kalů z čistíren odpadních vod v zemědělství (86/278/EHS)
  3. Zákon o odpadech č.185/2001 Sbírky
  4. SOVAK ČR k nakládání s čistírenskými kaly | SOVAK ČR. www.sovak.cz [online]. [cit. 2019-12-16]. Dostupné online. 
  5. Stanovisko Ministerstva životního prostředí k realizaci projektů energetické valorizace čistírenských kalů na ČOV | SOVAK ČR. www.sovak.cz [online]. [cit. 2019-12-16]. Dostupné online. 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]