Střední škola

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Střední škola nebo sekundární škola je poslední část povinného vzdělání v zemích jako Austrálie, Kanada, Hongkong, Japonsko, Malajsie, Jižní Korea, Singapur, Tchaj-wan (jen nižší střední škola) a USA. Střední škola poskytuje sekundární vzdělání dle mezinárodní klasifikace UNESCO - ISCED 2 a ISCED 3, případně v pomaturitním studiu i ISCED 4.

Česká republika[editovat | editovat zdroj]

V České republice následuje střední škola pouze ISCED 3 po 9. třídě základní školy - slučující v prvním (primárním) stupni ISCED 1 a druhém (sekundárním) stupni ISCED 2 - a trvá 3 nebo 4 roky podle svého zaměření a výsledné kvalifikace studentů. Školská soustava obsahuje i víceleté střední školy zejména osmiletá gymnázia ISCED 2 a ISCED 3, do kterých přecházejí žáci středních škol již po prvním stupni základní školy ISCED 1.

Střední školy v Česku poskytují buď všeobecné střední vzdělání nebo odborné střední vzdělání. Všeobecné střední vzdělání zajišťují na úrovni úplného středního vzdělání gymnázia. Odborné střední vzdělání zajišťují buď střední odborná učiliště (střední odborné vzdělání) nebo střední odborné školy (úplné střední odborné vzdělání).


Střední škola má charakter konečné etapy vzdělávání (absolventi přecházejí rovnou na trh práce) nebo tranzitivní fázi vzdělávání (připravuje absolventy na terciární nebo jiné navazující vzdělávání).[1]

Kategorie středního vzdělávání

Školský zákon dělí střední vzdělávání do tří kategorií podle dosahovaných stupňů vzdělání:

 • střední vzdělání
 • střední vzdělání s výučním listem
 • střední vzdělání s maturitní zkouškou

Členění středního vzdělávání podle úrovně všeobecného a odborného vzdělávání:

 • maturitní
 • nematuritní


Druhy středních škol

Školský zákon vymezuje tyto druhy středních škol:

Typ školy, který připravuje absolventy na další terciární vzdělání na VŠ nebo VOŠ. Podle zákona č. 561/2004 Sb. je to škola poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou ve vzdělávacích programech 4letého, 6letého a 8letého gymnázia. Všechny typy gymnázia jsou označovány jako tzv. výběrové školy a žáci jsou do nich přijímáni na základě přijímací zkoušky. Tuto školu studuje cca 20 % studentů.
Podobným typem školy všeobecného vzdělaní jsou také lycea, která spojují všeobecné a odborné vzdělávání. Lycea mají svým obsahem vzdělávání stát mezi gymnáziem a SOŠ. Nejrozšířenějším typem jsou lycea ekonomická, ale existují také lycea pedagogická. Tento typ školy je zatím málo rozšířený a studují zde asi jen 4 % žáků.
Typ školy, který absolventy kvalifikuje pro uplatnění na trhu práce. Střední odborné školství je velmi diferencovaný sektor, který zahrnuje mnoho oborů a forem studia. Absolventi získají specifické odborné vzdělávání jako přípravu pro výkon povolání, ale také všeobecné vzdělání a klíčové kompetence, umožňující efektivní vykonávání pracovní role.
Na odborné školy jsou přijímáni žáci, kteří splnili povinnou školní docházku a podmínky přijímacího řízení. Přijímací řízení stanovuje ředitel školy a jsou rozdílná pro různé obory, úrovně vzdělání i školy.
Tento typ vzdělávání je v ČR nejrozšířenější, protože jím prochází až 80 % žáků všech SŠ.
Typ školy, který má podobný charakter jako předcházející typ školy. Rozdíl je v dosažené úrovní vzdělání. Absolvent získá střední vzdělání nebo střední vzdělání s výučním listem.


Vzdělávací programy odborného školství
 • střední vzdělání (1-2leté programy ISCED 2C, 3leté programy bez výučního listu ISCED 3C), absolventi nemají oprávnění dále se vzdělávat na postsekundární úrovni;
 • střední vzdělání s výučním listem (3leté programy ISCED 3 C), absolventi se mohou dále vzdělávat v nástavbovém studiu;
 • střední vzdělání s maturitou (4leté programy ISCED 3A), absolvent po ukončení školy může nastoupit na trh práce nebo se ucházet o studium na terciární úrovni.


Poznámka: Střední vzdělání s maturitní zkouškou získá žák také úspěšným ukončením vzdělávacích programů šestiletého nebo osmiletého gymnázia, vzdělávacího programu nástavbového studia v délce dvou let nebo vzdělávacího programu zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Obory vzdělání, v nichž lze dosáhnout středního vzdělání, středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou stanovuje svým nařízením vláda.

Studenti, kteří dosáhli středního vzdělání s maturitní zkouškou, mohou pokračovat ve studiu na vysoké škole (univerzitě).


Postsekundární vzdělávání

Střední škola také zajišťuje formu postsekundárního vzdělávání, které nespadá do terciárního vzdělávání, ale slouží k rozšiřování znalostí nebo k rekvalifikaci, pro ty, kteří již ukončili jiný typ sekundárního vzdělávání:

 • nástavbové studium
 • pomaturitní studium na jazykových školách s akreditací MŠMT
 • zkrácené studium pro získání středního vzdělání s výučním listem
 • rekvalifikační kurzy pro absolventy SŠ


Typy středních škol

Vyhláška o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři vymezuje tyto typy středních škol:


Statistické údaje

Školní rok 2007/2008: 1 447 středních škol, 569 267 studentů SŠ.

České školství je charakteristické vysokým podílem odborného vzdělání (asi 80%), pouze asi 19 % žáků studuje na školách se všeobecným vzděláním (gymnázia).
Nejvíce dětí studuje školy se středním vzděláním zakončené maturitou – ve školním roce 2007/2008 na toto studium nastoupilo cca 68 % žáků (gymnázia, maturitní obory SOŠ a lycea).
Odborné vzdělávání v učebních oborech si v tomto období vybralo 31 % žáků + 7 % žáků studijních oborů SOU, kde žáci získávají maturitní vysvědčení i odbornou praxi odpovídající vyučení.
Podíl žáků v oborech bez maturity a výučního listu je minimální.[2]

Německo a Rakousko[editovat | editovat zdroj]

V těchto zemích s nepřetržitou školskou tradicí přecházejí po dokončení základní školy - ISCED 1 - trvající zpravidla 5 let, 1.-5. ročník, na střední školu - ISCED 2 a 3 - trvající zpravidla 8 let, prima až oktáva, tyto školy mají dle zaměření různé názvy, nejběžnější jsou reálky a gymnasia.

Slovensko[editovat | editovat zdroj]

Je obdobný systém vzdělávání jako v České republice, společný z dob Československa po roce 1945.

Spojené státy americké[editovat | editovat zdroj]

Střední škola v USA je často členěna na dva stupně, nižší střední školu, middle school, obvykle, dle místních podmínek zahrnuje 6-8 ročník (grade) poskytuje nižší sekundární vzdělání - ISCED 2 a vyšší střední školu, high school, obvykle zahrnuje 9-12 ročník (grade), i když se to může lišit podle školního obvodu, a poskytuje vyšší sekundární vzdělání - ISCED 3. V některých oblastech high school začíná v 10. třídě a několik amerických středních škol zahrnuje třídy 7 až 12. To se ale mění, protože téměř všechny střední školy v obydlených oblastech provozují třídy 9 až 12. Studenti obvykle absolvují high school v 18 nebo 19 letech věku - narodili-li se v říjnu, listopadu nebo prosinci. Američtí studenti mohou ukončit střední školu i ve věku 16 - 18 let podle státu, absolvování, přijetí na vyšší vzdělání nebo podle jiných vzdělávacích ustanovení. Tento věk student obvykle dosáhne během 10. nebo 11. třídy, byla-li dodržena standardní školní osnova během studia bez vynechání nebo opakování tříd. Proto poslední dva ročníky střední školy nejsou povinné, ale většina studentů střední školu ukončí a dostane diplom (vysvědčení) nebo G.E.D. (General Educational Development test), který se vyžaduje pro přijetí na 2-letou - ISCED 4 - nebo 4-letou - ISCED 5 - kolej nebo univerzitu.

Co se týče praxe, zatímco zákony ve většině států nařizují školní docházku aspoň po maturitu nebo do věku 16 let, vynucení těchto pravidel je sporadické. A naopak studenti opakující třídu mohou zůstat na střední škole po věku 18 let, neabsolvovali-li načas. Státní školy musí poskytnout vzdělání každému, ale když jednotlivec ohrožuje sebe nebo jiných nebo dosáhne věk 21 let bez diplomu, pak většina států dovolí škole studenta vyloučit.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. PRŮCHA, Jan. Pedagogická encyklopedie. Praha : Portál, 2009. S. 59.  
 2. PRŮCHA, Jan. Pedagogická encyklopedie. Praha : Portál, 2009. S. 366.