Lokomotivní depo

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Lokomotivní depo je na železnici místo, které slouží k údržbě a zbrojení hnacích vozidel, zejména lokomotiv, motorových vozů a motorových i elektrických jednotek. Může též sloužit k jejich odstavení (deponaci) mezi jednotlivými dopravními výkony (tj. vedení vlaků, posun ve stanici aj.). V éře parních lokomotiv se pro lokomotivní depo používal výraz výtopna, nebo také topírna. Menší lokomotivní depa (např. pro jednu či dvě lokomotivy) pak bývají nazývána remíza.

U některých železničních společností může tento pojem znamenat též organizační jednotku společnosti, které je přidělena k údržbě a provozování určitá skupina hnacích (trakčních) vozidel. V tomto případě může jedna jednotka nazvaná lokomotivní depo (název bývá zpravidla doplněn místem sídla tohoto lokomotivního depa) zahrnovat fyzicky i několik lokomotivních dep. Systém se v ČR na přelomu devadesátých let 20. století změnil, název organizační jednotky Českých drah je DKV - depo kolejových vozidel.

Vybavení lokomotivního depa[editovat | editovat zdroj]

Každé lokomotivní depo je vybaveno nezbytnou železniční infrastrukturou, tj. kolejemi a zařízeními pro přesun vozidel mezi jednotlivými kolejemi (v případě, že má depo více než jednu kolej), tj. výhybkami, točnami nebo přesuvnami. Pokud je depo vybaveno točnou pro otáčení lokomotiv ( hnacích vozidel ), jednotlivá stání (tj.kusé koleje, pro odstavení strojů) se od točny paprskovitě rozbíhají do rotundy ( zastřešená budova, obvykle s typickým půlkruhovým půdorysem). Kolej na takovém stání mívá prohlídkovou jámu ( slangově - kanál) a nad kolejí zařízení pro odvod spalin ( pro parní nebo motorové lokomotivy). Obsluha může vstoupit dolů, pod odstavený stroj a provést prohlídku i údržbu na jeho spodku ( pojezd, brzdový systém, trakční elektromotory, převodovka, kompresor i ostatní celky a zařízení, které jsou z této pozice přístupné).Často je depo vybaveno zařízením pro tzv. vyvazovací opravy (zvedáky - lokomotiva se zvedne, předtím se odpojí pojezd/ podvozky. Pak je možno opravit/vyměnit dvojkolí, trakční elektromotory apod.). Některá depa jsou vybavena zařízením pro kontrolu činnosti mobilní části vlakového zabezpečovače ( tedy "kodovaným" úsekem koleje, se simulací signálů pro přenos znaků návěstidla na stanoviště strojvedoucího.Tzv. návěstní opakovač přenáší na kodované trati znaky návěstidla k němuž se vlak blíží, na stanoviště strojvedioucího.).

Další vybavení depa pak závisí především na typu hnacích vozidel (parní, motorová, elektrická), která jsou v daném depu provozována a udržována (pracoviště pro elektrikáře, zámečníka, mechanika... ).[1]

Obvyklou součástí lokomotivních dep pro motorové lokomotivy (nezávislá trakce) bývají též zařízení pro provozní údržbu, doplňování paliv a maziv do hnacích agregátů vozidel, případně pro doplnění nebo výměnu chladicí vody, nemrznoucí směsi apod. Se zavedením nových vozidel do provozu (motorové a elektrické jednotky pro osobní dopravu, nové osobní vozy) přibyly v DKV i nové činnosti - vypouštění fekálních nádrží a doplňování provozních zásob vody ( pro WC a umyvárny v soupravách ). U dieselelektrických a elektrických lokomotiv závislé trakce pak dílny pro běžnou údržbu a drobné opravy elektrické výzbroje vozidel.

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. 5. Provoz, údržba a opravy železničních kolejových vozidel http://webak.upce.cz/~lata/ZDT_e-learning/ZDT_kap_5.htm