df (Unix)

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání


df (anglická zkratka z disk free) je standardní UN*Xový program na zobrazení volného místa na systémech souborů, ke kterým má uživatel patřičná přístupová práva. Jedná se o program pro příkazovou řádku, výsledek je vypisován na standardní výstup. df je obvykle implementováno pomocí souboru /etc/mtab nebo využitím statfs.

Historie[editovat | editovat zdroj]

df se poprvé objevilo v AT&T UNIXu verze 1.

Použití[editovat | editovat zdroj]

Podle Single UNIX Specification může být df volán s následující syntaxí:

df [-k] [-P|-t] [-del] [file…]
-k
při výpisu volného místa se jako jednotky použijí kibibajty.
-P
výpis bude odpovídat přesně popsanému, standardnímu formátu
-t
(povinné pouze pokud chce implementace odpovídat i požadavkům XSI) ve výpisu se zobrazí i zabrané místo
file
Vypíše statistiku pouze pro systém souborů obsahující soubor file. Není-li tento parametr zadán, vypíše statistiku pro všechny připojené systémy souborů.

Specifikace[editovat | editovat zdroj]

Single UNIX Specification (SUS) vyžaduje, aby základní jednotkou při výpisu volného místa byly bloky o 512 bajtech, a pro každý souborový systém bylo vypsáno alespoň jeho jméno a množství volného místa.

Použití 512 bajtů jako základní jednotky má historické důvody a zároveň zachovává kompatibilitu s ostatními podobnými nástroji, například s ls. Neznamená to, že by bylo vyžadováno, aby systém souborů používal bloky o velikosti 512 bajtů.

Pokud je použit přepínač -P, pak se pro každý popisovaný souborový systém musí vypsat řádka formátovaná následovně:

<jméno> <celkové místo> <použité místo> <volné místo> <procentuálně zabráno> <zakořenění>

jednotlivé položky této řádky jsou:

<jméno>

jméno systému souborů (konkrétní formát je ponechán na implementaci)

<celkové místo>

Celkové množství místa na systému souborů v násobcích 512 bajtů. Přesný význam je nechán na implementaci, ale mělo by zahrnovat <použité místo> i <volné místo> a navíc i místo běžně uživatelům nepřístupné

<použité místo>

Celkové množství místa zabraného existujícími soubory v násobcích 512 bajtů.

<volné místo>

Množství volného místa, které je k disposici pro vytváření souborů neprivilegovanými uživateli v násobcích 512 bajtů. Pokud je tato hodnota nula nebo méně, nemělo by být možné vytvořit v daném systému souborů nový soubor, dokud nebude něco smazáno, nebo pokud nemá uživatel zvláštní privilegia. Tato hodnota může být i záporná.

<procentuálně použito>

Podíl volného místa vzhledem k celkovému množství místa, které je k dispozici běžným uživatelům. Mělo by být výsledkem výpočtu

<použité místo> / (<použité místo>+ <volné místo>)

vyjádřeného celočíselně v procentech (případné zaokrouhlování se provádí nahoru). Pokud je <volné místo> méně než nula, může být toto číslo více než 100.

<zakořenění>

Adresář, kde je souborový systém připojen.

Příklad[editovat | editovat zdroj]

$ df -k
Filesystem  1024-blocks   Free %Used  Iused %Iused Mounted on
/dev/hd4      32768   16016  52%   2271  14% /
/dev/hd2     4587520  1889420  59%  37791   4% /usr
/dev/hd9var     65536   12032  82%   518   4% /var
/dev/hd3      819200  637832  23%   1829   1% /tmp
/dev/hd1      524288  395848  25%   421   1% /home
/proc          -     -  -     -   - /proc
/dev/hd10opt    65536   26004  61%   654   4% /opt

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]