Zdravá délka života

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Jump to navigation Jump to search

Zdravá délka života (zkratka HLY z anglického Healthy Life Years) je indikátor Eurostatu, který vyjadřuje průměrný počet zbývajících let života, které osoba v určitém věku prožije v dobrém zdraví.[1] Pro muže je v Česku tato hodnota při narození zhruba o 15 let nižší než střední délka života a pro ženy o 20 let (tedy pro obě pohlaví je HLY přibližně rovno 62 letům).[2] Ovšem s postupným stárnutím se (již od dětství) hodnota zbývající zdravé délky života postupně přibližuje k hodnotě zbývající střední délky života;[3] ve středním věku je rozdíl přibližně poloviční. Pak HLY při dožitých 65 let (přibližně starobní důchod) již posouvá hranici života prožitého ve zdraví téměř na 74 let[4] (po dožitém věku 65 let pak zdravé období tvoří přibližně polovinu období dožití).

Ovšem k prudšímu zhoršení zdraví (odpovídající několikanásobnému nárůstu zdravotních výdajů,[5] které pak tvoří až třetinu všech výdajů zdravotnictví) většinou pouze dochází až během posledních 4 měsíců před smrtí.

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. Délka života - http://www.uzis.cz/taxonomy_vtn/term/116/0
  2. Prezentace indikátoru „Zdravá délka života“ v zemích EU - http://www.uzis.cz/system/files/09_08.pdf
  3. Towards human and social sustainability indicators, str. 47 - http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/550012002.pdf
  4. HEALTH EXPECTANCY IN THE CZECH REPUBLIC - http://www.ehemu.eu/pdf/CountryReports_Issue3/CzechRepublic.pdf
  5. Ageing and health expenditure growth, str. 18 - http://www.ssphplus.ch/IMG/pdf/B._Dormont_Longevity_27.01.2011.pdf

Související články[editovat | editovat zdroj]