Zaměstnanecké dílo

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Zaměstnanecké dílo je zvláštním typem autorského díla, které jeho autor vytvořil v rámci plnění povinností v zaměstnání. K takovému dílu obvykle vykonává majetková autorská práva příslušný zaměstnavatel a nikoliv autor díla, který od zaměstnavatele za výkon své práce dostává mzdu či plat. Toto nemusí platit, bylo-li dílo vytvořeno na základě jednorázové smlouvy o dílo (na objednávku).

Česko[editovat | editovat zdroj]

V Česku je zaměstnanecké dílo upraveno v § 58 autorského zákona a je definováno jako dílo, které jeho autor vytvořil „ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního či služebního vztahu k zaměstnavateli nebo z pracovního vztahu mezi družstvem a jeho členem“ (odst. 1). Zaměstnavatel dle tohoto zákona vykonává autorova majetková autorská práva svým jménem a na svůj účet, není-li sjednáno jinak (odst. 1). Autorova osobnostní práva k dílu zůstávají nedotčena (odst. 4) a autor má také dle autorského zákona právo na přiměřenou dodatečnou odměnu, jestliže jím vytvořené zaměstnanecké dílo přinese zaměstnavateli zisk neúměrný odměně, kterou původně za vytvoření zaměstnaneckého díla dostal (odst. 6).

Od zaměstnaneckého díla se v českém právním řádu odlišuje dílo vytvořené na objednávku, tj. na základě smlouvy o dílo, které je popsáno v § 61 autorského zákona. Nebylo-li sjednáno jinak, k takovému dílu získává objednatel pouze licenci k účelu vyplývajícímu ze smlouvy (odst. 1) a výkon majetkových autorských práv včetně možnosti případného poskytování dalších licencí zůstává autorovi díla (odst. 2). Výjimku z této kategorie tvoří počítačové programy a databáze a nekolektivní kartografická díla, která jsou i v případě vytvoření na objednávku považována za zaměstnanecká díla (§ 58, odst. 7). Rovněž kolektivní dílo (vytvořené společně více autory pod hlavičkou jedné fyzické či právnické osoby, jejichž jednotlivé příspěvky nelze od sebe oddělit) se považuje za zaměstnanecké dílo i v případě, kdy bylo vytvořeno na objednávku (§ 59, odst. 1 a 2).

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • KONEČNÁ, Miluše. Zaměstnanecké dílo, dílo na objednávku, kolektivní dílo. Praha, 2010 [cit. 2016-06-08]. 73 s. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze. Právnická fakulta. Ústav autorského práva, práv průmyslových a práva soutěžního. Vedoucí práce JUDr. Zuzana Císařová. Dostupné online.

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]