Wikipedie:Zkušenosti nových wikipedistů/Nápady týmu Growth

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Tým Growth Nadace Wikimedia momentálně (srpen a září 2018) zjišťuje, jakými funkcionalitami je možné zvýšit množství nováčků, kteří u editování Wikipedie zůstanou. Na základě výzkumu Zkušenosti nových wikipedistů, kterého se účastnila i česká Wikipedie, jsme vytvořili seznam nápadů, které je možné implementovat, a rádi bychom, abyste nám ho okomentovali. Prosím o vaše komentáře na příslušné diskusní stránce.

Předpokládáme, že tato konzultační fáze bude trvat příští dva týdny, tj. do 9. září 2018. Konzultace bude probíhat také v korejštině na korejské Wikipedii a v angličtině na MediaWiki.org.

V české Wikipedii se měsíčně vytvoří 1 000 - 2 000 nových uživatelských účtů. Pouze malé množství z nich ale začne i editovat. V průběhu několika dalších měsíců se budeme soustředit na zlepšení prvotního dojmu nově registrovaných nováčků a na to, aby se okamžitě dozvěděli vše, co k editování potřebují vědět.

Tým Growth se rozhodl tento cíl splnit pomocí několika menších projektů. Výstupy z nich se budou postupně vyhodnocovat a na jejich základě budou probíhat další kroky. Nyní bychom se rádi rozhodli, kterým z projektů budeme věnovat svou pozornost nejdříve. Pro toto rozhodování potřebujeme nezbytně nutně vědět, které projekty budou podle komunity mít vliv na počet přeživších nováčků a které nikoliv.

Dle výzkumu existuji dva typy funkcí, které výrazně ovlivňují pocity nováčků z Wikipedie:

  • Lidská nápověda: Funkce, které propojují wikipedisty mezi sebou, takže zkušení wikipedisté mohou snáze pomoci nováčkům uspět.
  • Kontextová nápověda: Změny rozhraní Wikipedie, které pomáhají nováčkům překonat problémy s orientací v editačním rozhraní a dají nováčkům správné informace ve správný čas.

Seznam níže obsahuje nápady, které se dle nás dají zařadit buď do lidské, nebo do kontextové nápovědy. Nápady níže jsou pouze ve stadiu myšlenky. Víme, že je nutné dopracovat mnoho detailů a možná i vyřešit nějaké komplikace. Chceme nejprve mluvit o základní myšlence těchto nápadů. Také víme, že některé nápady nemusí dávat smysl na všech jazykových verzích Wikipedie - a to je důvod, proč vznikla tato stránka. Rádi bychom požádali komunitu Wikipedie, aby odpověděla na následující otázky:

  • Mohou tyto nápady dobře fungovat na české Wikipedii? Nebudou problematické? Nezkoušel už někdo něco podobného?
  • Napadají vás další nápady, které pomohou udržet nováčky a které nás nenapadly?

Toto není hlasování, nýbrž diskuse. Důležité jsou argumenty.

V další fázi vytvoříme další, kratší, seznam nápadů, který bude obsahovat pouze nápady, kterým je na základě konzultace s komunitou vhodné věnovat naši pozornost. Poté ve spolupráci s komunitou navrhneme, jak by tyto nápady měly být realizovány, a vytvoříme jejich prototypy. Tým Growth se chce soustředit na malé projekty a přizpůsobovat svou další činnost výstupům z těchto projektů.

Pokud chcete odebírat newsletter týmu Growth (v angličtině), prosím, přidejte své uživatelské jméno do seznamu. Můžete také odebírat newsletter určený pro české wikipedisty přidáním svého uživatelského jména na tento seznam.

Komunitní diskuse konaná na této stránce, na MediaWiki.org a na korejské Wikipedii byla týmem Growth začátkem října shrnuta a byl vytvořen plán dalších kroků. Zpráva informující o těchto krocích je k dispozici.

Nápady

Kontextové otázky a chat (1)

Diskuse o nápadu

Problém
V průběhu editování stránky je pro nováčky obtížné najít místo, na kterém mohou položit své otázky. Musí momentálně editovanou stránku opustit a odejít třeba na stránku Potřebuji pomoc, IRC nebo na jiné vhodné místo.
Možné řešení
Umožnit nováčkům položit svou otázku přímo v editačním prostředí, bez toho, aby toto prostředí museli opouštět.
V první fázi může být do vizuálního editoru přidán formulář, do kterého by bylo možné napsat otázku, která by poté byla vložena na stránku Potřebuji pomoc.
Editor by tuto funkcionalitu měl propagovat více nováčkům než zkušeným wikipedistům.
Pokud toto bude fungovat, můžeme nováčkům umožnit spojit se se zkušeným wikipedistou přímo z editoru prostřednictvím chatu.
Rizika a poznámky
Ve vizuálním editoru již je prostor, ve kterém mohou uživatelé hlásit softwarové chyby vizuálního editoru. Prostřednictvím tohoto prostředí jsou často zasílané otázky typu „Jak mám editovat“.
Musíme si být jistí, že bude dostatečné množství zkušených wikipedistů ochotných odpovídat na položené otázky.
Tuto funkcionalitu je možné doplnit funkcí, která upozorní nováčka e-mailem, že položená otázka byla zodpovězena.
Je třeba věnovat pozornost místu, na které budou otázky vkládány. Technické otázky by mohly patřit na stránku Potřebuji pomoc, otázky týkající se vhodnosti použití zdroje mohou být zas relevantní pro WikiProjekt týkající se konkrétního článku.
Shrnutí diskuse
Vypadá to jako dobrý nápad, který se bude pojit s mnoha implementačními výzvami. Na jednu stranu, tento nápad má šanci pomoci mnoha nováčkům získat pomoc okamžitě a spojí je s lidskými wikipedisty, kteří mohou odpovědět na mnoho typů otázek. Chat je také častým způsobem pokládání otázek známý z ostatních moderních stránek. Na druhé straně, největším problémem realizace tohoto nápadu je lidská kapacita: Disponujeme dostatečným množstvím zkušených wikipedistů, kteří budou schopni rychle odpovědět na všechny otázky? Toto bude důležité zejména pokud se rozhodneme impelmentovat chat. Objevily se také otázky týkající se uchovávání chatu samotného a jeho možného zveřejnění. Také jsme diskutovali možnost poučit se ze zpětné vazby komunity za pomoci projektu obdobného MoodBar.

Stránka Potřebuji pomoc (4)

Diskuse o nápadu

Problém
Mnoho projektů má svou stránku Potřebuji pomoc, ale většina nováčků o ní neví.
Možné řešení
Upozornit nováčky na existenci takové stránky prostřednictvím jejich diskusních stránek, e-mailu nebo bannerů.
Toto může být spojené s dalšími vylepšeními stránky Potřebuji pomoc, jako zobrazování nejnovějších otázek na začátku nebo upozornění nováčků na to, že jejich otázky byly zodpovězeny.
Rizika a poznámky
Nejúspěšnější proces pomáhající udržet nováčky, jaký existuje na anglické Wikipedii, je Teahouse, což je obdoba stránky Potřebuji pomoc zaměřená na nováčky. Ta zvýšila počet nováčků pokračujících v editování Wikipedie o 10 %.
Jelikož předpokládáme, že tento nápad zvýší množství dotazů na stránku Potřebuji pomoc, musíme posoudit, zda existuje dostatečné množství zkušených wikipedistů, kteří budou na položené otázky odpovídat.
Mnoho projektů používá robota, který automaticky vítá nováčky pomocí šablon, anebo tuto činnost provádějí manuálně. Vítací šablony často obsahují odkaz na stránku Potřebuji pomoc. Tento nápad by stránku Potřebuji pomoc ještě více zviditelnil.
Shrnutí diskuse
Tomuto nápadu se dostalo množství pozitivních názorů. Mnohé wiki již mají své stránky Potřebuji pomoc a zkušené wikiepdisty, kteří na otázky promptně odpovídají a existují důkazy, které prokazují, že stránka Potřebuji pomoc může zvýšit retenci nováčků. Nejdůležitějším úkolem zde bude zvýšit počet nováčků, kteří o stránce Potřebuji pomoc vědí. Potenciálním problémem může být, zda zvýšení počtu otázek vložených na stránku Potřebuji pomoc zkušené wikipedisty nepřetíží, což může zážitek nováčků, kteří budou muset dlouho čekat na odpověď, naopak zhoršit. Kromě zvaní nováčků na stránku Potřebuji pomoc prostřednictvím robota můžeme také zviditelnit stránku Potřebuji pomoc přímo v editačním rozhraní. Tento nápad nám může pomoci zodpovědět otázku, zda je nápad "Kontextové otázky a chat" životaschopný. Diskutovali jsme také, jak konkrétně bychom měli stránku Potřebuji pomoc přizpůsobit nováčkům.

Navrhování editací (3)

Diskuse o nápadu

Problém
Výzkum ukázal, že nováčci často mají problém s heslem “Editujte s odvahou” a bojí se své editace zveřejnit, jelikož mají strach, jestli neudělali něco špatně. Také víme, že zkušení wikipedisté mnoho editací od nováčků revertují, což nováčky dále odrazuje od editování na Wikipedii.
Možné řešení
Umožnit nováčkům volitelně editaci “navrhnout” namísto jejího přímého zveřejnění. Využití této funkce bude dobrovolné.
V krátkodobém horizontu může jít o proces, jak navrhnout provedení editace např. na příslušné diskusní stránce WikiProjektu.
V dlouhodobém horizontu může jít o funkcionalitu, která umožní nováčkům editaci navrhnout a zkušeným wikipedistům ji snadno sloučit s článkem.
Tato funkcionalita nejspíše zvýší pravděpodobnost, že nováčci a zkušení wikipedisté budou o problematické editaci diskutovat namísto přímého revertu.
Rizika a poznámky
Podobný systém existuje na německé Wikipedii, kde editace nováčků nejsou hned zveřejněny, ale musí být schváleny zkušeným wikipedistou.
Podobný systém existuje také na anglické Wikipedii, kde existuje proces pro navržení editací na momentálně zamčené stránce.
Je třeba myslet na možné editační konflikty.
Tato funkcionalita může přitáhnout návrhy nízké kvality a zvýšit nároky na patrolu.
Je třeba zvážit, kolik tato funkcionalita způsobí další práce pro patrolu.
Shrnutí diskuse
Vypadá to, že tomuto nápadu se dostalo nejméně pozitivních názorů a největších otevřených otázek. Podobné systémy se používají na německé a arabské Wikipedii, anglických Wikiknihách a na dalších místech. Tyto systémy fungují dobře, ale není zjevné, jak ovlivňují retenci nových wikipedistů. Ačkoliv zjednodušení nováčkům možnost navrhovat změny může snížit strach, kteří někteří nováčci z editování mají, může to také mnoho věcí zesložitit a zkušené wikipedisty zmást. Před implementováním tohoto nápadu se bude muset tým Growth věnovat dalšímu výzkumu zaměřenému přímo na tento nápad.

Kontextové lekce (2)

Diskuse o nápadu

Problém
Nováčci často nevědí, jakým způsobem mohou editovat. Nápověda není poblíž editačního rozhraní.
Možné řešení
Nápovědu je možné integrovat přímo do vizuálního editoru, takže nováčci se budou moci dozvědět o věcech, jako jsou reference, wikiodkazy nebo wikitext, aniž by byli nuceni opustit editační rozhraní. Toto může mít formu např. pop-up oken.
Příklad: Poté, co nováček klikne na Vložit => Šablona, může systém zobrazit nápovědu týkající se šablon.
Rizika a poznámky
Je možné začít s nižším množstvím oken a zjistit, jak nováčkům pomáhají.
Vizuální editor již teď má obdobná pop-up okna, která se tomuto nápadu velmi blíží. Jejich vliv na nováčky je neznámý.
Shrnutí diskuse
Tento nápad obdržel velké množství pozitivní zpětné vazby, včetně té od skutečných nováčků. Je jasné, že nováčci potřebují Wikipedií provést a že je nutné, aby výukové materiály byly zahrnuty přímo do editačního rozhraní, aby se nezměnila zátěž zkušených wikipedistů. Diskutovali jsme také o přínosu videonávodů.
Automatické výukové materiály jsou sice schopné věnovat se mnoha nováčkům najednou, na druhou stranu ale nejsou tak flexibilní jako lidé, kteří mohou odpovědět na stovky rozličných otázek. Vypadá to, že pokud implementujeme kontextové lekce, musíme být opatrní, abychom do editačního rozhraní nepřidali velké mnžoství nejasně organizovaného obsahu. Také budeme muset zajistit, aby nováčci viděli najednou kontextové lekce i editovaný obsah. BUdeme také muset zvážit, co konkrétně (jestli něco) by mělo být implementováno i pro editování zdroje. Jedna z obdržených zpětných vazeb zmiňuje, že by bylo užitečné, aby nováčci byli varováni na nesplnění pravidel Wikipedie (jako třeba těch o ověřitelnosti) předtím, než obsah uloží. Někteří wikipedisté zmínili, že vizuální editor již obsahuje malé množství kontextových lekcí a bude užitečné zjistit, jak s nimi nováčci zacházejí.

Sdělit nováčkům dosah jejich editací (5)

Diskuse o nápadu

Problém
Výzkum ukázal, že nováčci, kteří si jsou vědomi vlivu svých editací, pokračují v editování s vyšší pravděpodobností. Nováčci ale obvykle tuto informaci nemají.
Možné řešení
Zaslat nováčkům počet návštěv článků, které editovali, e-mailem. Také jim je možné poslat počet jimi editovaných článků.
Obdobně můžeme nováčkům zaslat e-mail a povzbudit je v jejich editační aktivitě anebo jim můžeme doporučit, čemu by se mohli věnovat.
Prostřednictvím e-mailu je možné komunikovat s nováčky, kteří si nevšímají notifikací vestavěných přímo do MediaWiki.
Rizika a poznámky
Ne všichni wikipedisté mají v nastavení svou e-mailovou adresu.
Musíme pečlivě zvážit množství e-mailů, aby je nováčci nevnímali jako spam.
Shrnutí diskuse
Mnoho zkušených wikipedistů, kteří pravidelně pracují s nováčky, si myslí, že toto je dobrým nápadem, jelikož nováčky motivuje, pokud zjistí, že si někdo jejich příspěvky čte. Objevila se také zpětná vazba týkající se Nástěnky, která ukazuje počet návštěv článků vytvořených na různých událostech. Na druhé straně se objevily obavy, jestli nebude zvýšení množství komunikace prostřednictvím e-mailu mít za následek těžší přizpůsobení se on-wiki komunikaci. To je něco, co budeme muset důkladně zvážit. Budeme také muset zvážit, aby rozesílané e-maily skutečně byly motivační. Například se budeme muset zamyslet nad tím, co zašleme nováčkům, kteří během prvního týdne editovali 10 různých článků. Nebo nováčkům, kteří editovali články, které nikdo nenavštívil. Budeme také musetn zjistit, kolik nováčků při registraci uvádí svou e-mailovou adresu, jelikož toto číslo naznačí, jak moc tento nápad bude efektivní.

Personalizovat první den (6)

Diskuse o nápadu

Problém
Po vytvoření uživatelského účtu systém nováčka přesměruje na stránku, kde byl, když klikl na tlačítko Vytvořit účet. Rozhraní se téměř nijak neliší od rozhraní anonymního, například zobrazenou nápovědou pro nováčky anebo jiným personalizovaným obsahem určeným přímo pro konkrétního nováčka. Tím ztrácíme příležitost pomoci nováčům v době, kdy to nejvíce potřebují.
Možné řešení
V průběhu vytváření účtu nováčkům zobrazit další otázky, jako je třeba důvod, proč si uživatelský účet vůbec vytvářejí, co by rádi na Wikipedii udělali, témata, které je zajímají, anebo třeba jestli by ocenili pomoc zkušeného wikipedisty.
Poté, co je uživatelský účet vytvořen, můžeme nováčka odkázat na obsah, který je relevantní pro jeho cíle, anebo na WikiProjekty, které souvisí s jeho zájmy. Také můžeme nováčka odkázat na zkušeného wikipedistu, který se věnuje stejným tématům jako on.
Rizika a poznámky
Další otázky zahrnuté do registračního procesu musí být volitelné.
Registrační proces by neměl být příliš složitý.
Do registračního formuláře mohou být tyto otázky přidány předtím, než se rozhodneme, jak se Wikipedie bude odpovědím přizpůsobovat. To, co se z těchto odpovědí dozvíme, bude užitečné samo o sobě.
Momentálně probíhá experiment zaměřený na boj proti gender gapu; mimo jiné pomocí propojení různých wikipedistů na základě otázek zobrazených krátce po registraci.
Shrnutí diskuse
Tento nápad sebou nese mnoho příležitostí pro zjištění informací o nováčcích. Při realizování tohoto nápadu musíme dbát na to, abychom velkým množstvím otázek nováčky neodradili od dokončení registračního procesu. Nejprve budeme muset zjistit, kolik procent nováčků registrační proces nedokončí. Bylo také zmíněno, že některé wiki implementovaly rozšíření Guided Tours, který nováčky provází editačním rozhraním poté, co se úspěšně registrují. Budeme muset dbát na tyto wiki, abychom nic nezduplikovali. Wikipedisté z několika komunit zmínili, že nejlepší bude nováčky po registraci pozvat na různé události konající se pod reálnou lípou, jelikož je prokázané, že tyto události jsou velmi efektivní co se týče zvýšení retence nováčků.

Pochopení prvního dne (7)

Diskuse o nápadu

Problém
Mnoho nově vytvořených účtů nikdy neprovede jedinou editaci. Nevíme, co po registraci tito nováčci dělali - jestli očekávali zobrazení nápovědy, jestli se pokoušejí editovat a tyto editace nepublikují anebo se děje něco jiného. Informace o tom, co nováčci po registraci dělají, nám mohou pomoci dále zlepšovat jejich pocity.
Možné řešení
Implementovat funkcionalitu, která bude sbírat data o tom, co nováčci dělají krátce po vytvoření uživatelského účtu (při implementaci této funkcionality budeme brát v potaz to, aby byl zásah do soukromí nováčků co nejmenší; to může zahrnovat agregaci, anonymizaci nebo pravidelné mazání získaných dat).
Rizika a poznámky
Toto nijak neovlivní pocity nováčků; pouze nám to umožní získat data pro další výzkum.
Musíme být opatrní, abychom neporušili Zásady pro ochranu osobních údajů.
Shrnutí diskuse
Panuje jasná shoda na tom, že tyto informace jsou velmi cenné a na tom, že při ukládání těchto informací musíme velmi dbát na ochranu soukromí našich uživatelů. Budeme muset zjistit, jak často je používán vizuální editor, abychom podle toho mohli směřovat aktivitu týmu.

Odpovědi na e-mailové notifikace (8)

Diskuse o nápadu

Problém
Předpokládáme, že mnoho nováčků, kteří obdrží e-mailové notifikace o zprávě na jejich diskusní stránce či o něčem jiném, na tyto notifikace prostě odpoví. Tato reakce je ale zahozena, a nemůže tedy dojít k jejímu zodpovězení.
Možné řešení
Přesměrovat tyto odpovědi do OTRS; dobrovolníci odpovídající na OTRS e-maily mohou pomoci nováčkům v komunikaci přímo na Wikipedii.
Rizika a poznámky
Nevíme, jak často se toto děje. Musíme to nejprve zjistit.
Budeme muset najít způsob, jak odpověď přesměrovat do správné jazykové verze OTRS.
Musíme upravit text notifikací, aby nováčci věděli, že na ně je možné odpovědět a kdo si tuto odpověď přečte.
Shrnutí diskuse
Nejdůležitějším poznatkem z diskuse o tomto nápadu je nutnost nejprve zjistit, jak často vůbec nováčci na e-mailové notifikace odpovídají. Probíhala dlouhá diskuse o tom, zdali je vůbec vhodné tyto odpovědi směřovat do systému OTRS. Na jedné straně, systém OTRS může dobře odpovědět na mnohé otázky, na straně druhé mnohé OTRS fronty jsou již dnes přetížené a směřování dalších e-mailů do nich by nemuselo dopadnout dobře. Výjimku v přeplnosti OTRS front tvoří často menší wiki, které jsou schopné zvládnout zvýšené množství e-mailů směřovaných do OTRS. Zcela mimo OTRS: Několik wikipedistů zmínilo, že by bylo vhodné pouze do notifikačních e-mailů zahrnout informaci, jak na ně zareagovat přímo na Wikipedii.