Wikipedie:WikiProjekt Kognitivní věda

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Vítejte na WikiProjektu Kognitivní věda. Jeho účelem je zlepšit pokrytí témat kognitivní vědy na české Wikipedii.

Ačkoli název projektu "kognitivní věda" explicitně nezahrnuje filosofii, i ta je důležitou součástí studia mysli a mozku. Proto bude "kognitivní věda" chápána synonymně ke "kognitivní vědy a filosofie" či obecně "studium mysli a mozku".

Pokud byste rádi pomohli, navštivte diskusní stránku a prohlédněte si příspěvky. Každá pomoc je vítaná, ať už jde o psaní nových článků, rozšiřování současných, psaní nápadů na diskusních stránkách jednotlivých článků či přímo zde nebo vytváření seznamu článků, které si zasluhují naši pozornost.

Cílem je adekvátně pokrýt témata studia mysli a mozku na české wikipedii.

Účelem je poskytnout věrohodné informace veřejnosti a studentům a obecně rozvinout povědomí o současném stavu výzkumu mysli.

Cílovou skupinou jsou:

 • Studenti SŠ a VŠ, kteří informace stále často hledají spíše na české wikipedii než v kvalitních zahraničních zdrojích. Chceme, aby se informace v nejčtenější české encyklopedii mohly považovat za stejně kvalitní a důvěryhodné. Proto je třeba snažit se informace dobře ozdrojovat, aby v případě hlubšího zájmu a potřeby citace těchto informací měli k dispozici primární prameny.
 • Obecná veřejnost, jejíž povědomí o výzkumu mysli a mozku není prakticky žádné, chytají se senzačních zpráv (“neuro” je hype současnosti) bez schopnosti kritického hodnocení, informace si hledají maximálně v češtině a bohužel mnohé články na české Wikipedii jsou trochu zavádějící, než aby poskytovaly realistický obraz současného poznání.

Účastníci[editovat | editovat zdroj]

Kdokoli je vítán se sem připsat, spolu s tématy, která ho zajímají a kde může pomoci

 • Ondřej Havlíček - obecná témata kognitivní vědy, kognitivní psychologie a neurověda, trochu filosofie
 • Ondřej Bečev - Organizace studentských článků. Obecná témata kognitivní vědy.
 • Postupně rozšiřovat seznam článků, které se týkají kognitivní vědy, a rozčlenit je do kategorií podle kvality jejich zpracování
 • Tvořit neexistující články, alespoň na úrovni pahýlu, ale raději už rovnou s nějakým obsahem
 • Rozšiřovat pahýly
 • Upravit a rozšířit existující články, aby adekvátně vystihovaly současný stav poznání.
 • Snažit se co nejvíce odkazovat na odborné zdroje pro zvýšení důvěryhodnosti informací.
 • Pro inspiraci je dobré nahlédnout do anglické wikipedie, především co se týče struktury článků a zdrojů informací.
 • Pomozte prosím Wikipedii a připište na tento seznam články, ať už existující či ne, které tematicky patří do kognitivní vědy / studia mysli a mozku.
 • Kategorizujte je prosím dle kvality zpracování, viz jednotlivé sekce.
 • Pokud možno, pokuste se ohodnotit článek i dle jeho důležitosti pro tento projekt, pomocí označení Top, High, Mid, Low, Bottom v závorkách před názvem článku. Např. NMDA receptor může mít vysokou důležitost pro neurobiologii, ale nižší pro obecné studium mysli a mozku. Hodnocení je subjektivní a můžete ho po někom i změnit, zvláště, pokud tématu článku rozumíte. Pomocí hodnocení víme, kterým článkům věnovat přednostní pozornost.
 • Články se snažte udržovat seřazené podle abecedy.
 • Můžete "zamknout" článek, který právě zpracováváte, tím, že za něj připojíte svůj podpis (jméno a datum). Po dokončení prací ho opět odemkněte.

Nejlepší články[editovat | editovat zdroj]

FA-Class. Články oceněné jako Nejlepší

Dobré články[editovat | editovat zdroj]

GA-Class. Články oceněné jako Dobré

Ostatní kvalitní články[editovat | editovat zdroj]

A-Class. Články, které by se mohly po odstranění několika nedostatků dostat mezi články dobré, příp. nejlepší

Vytvořené články[editovat | editovat zdroj]

B-Class. Články, které již existují na určité úrovni kvality, ale snesly by úpravy a rozšíření

Studentské články[editovat | editovat zdroj]

C-Class. Články, které byly vytvořeny studenty v rámci předmětů na FHS UK a VŠE Praha. Jejich kontrola a případné vyřazení či zařazení do nějkteré z vyšších kategorií je žádoucí.

Články vyžadující úpravy[editovat | editovat zdroj]

C-Class/Start-Class. Existující články, které vyžadují důležité úpravy. Neváhejte a pomozte Wikipedii tím, že hesla vhodně upravíte.

Pahýly[editovat | editovat zdroj]

Stub-class. Články, které jsou sice založené, ale obsahují pouze velmi základní informace

Chybějící články[editovat | editovat zdroj]

Články k vytvoření

Zdroje informací[editovat | editovat zdroj]

(S poděkováním k en:Wikipedia:WikiProject_Cognitive_science) Můžete tento seznam dále rozšiřovat!

On-line zdroje[editovat | editovat zdroj]

Žurnály[editovat | editovat zdroj]

Literatura[editovat | editovat zdroj]

Úvodní a přehledové články:

 • Eckardt, Barbara Von (2003): "Cognitive Science: Philosophical Issues". In: Lynn Nadel (ed.), Encyclopedia of Cognitive Science, Vol. 1, London: Nature Publishing Group, pp. 552–559.
 • Thagard, Paul (2012): "Cognitive Science". In: Edward N. Zalta (ed.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2012 Edition), http://plato.stanford.edu/archives/fall2012/entries/cognitive-science.

Úvody:

 • Dawson, Michael R.W.: (1998): Understanding Cognitive Science, Malden, Mass./Oxford: Wiley-Blackwell, ISBN 978-0631208952
 • Thagard, Paul (1996, 22005): Mind: An Introduction to Cognitive Science, Cambridge, Mass.: MIT Press, ISBN 0-262-20154-2 (2nd ed.)
 • Hofstadter, Douglas R. (1979): Gödel, Escher, Bach: An Eternal Golden Braid, New York: Basic Books, ISBN 978-0465026562 (20 Anv edition 1999)

Encyklopedie:

 • Gregory, Richard L. (ed., 1987, 22004): The Oxford Companion to the Mind, Oxford: Oxford University Press, ISBN 978-0198662242 (2nd ed.)
 • Nadel, Lynn (ed., 2002): Encyclopedia of Cognitive Science, Wiley, ISBN 978-0-470-01619-0
 • Wilson, Robert A./Frank C. Keil (eds., 1999): The MIT Encyclopedia of the Cognitive Sciences (MITECS), Cambridge, Mass.: MIT Press, ISBN 978-0262731447 (2001 paperback edition)

Handbooky:

 • SUN, Ron. The Cambridge Handbook of Computational Psychology. [s.l.]: Cambridge University Press, New York, 2008. ISBN 0-521-85741-4. 

Historie:

 • Boden, Margaret. A. (2006): Mind As Machine: A History of Cognitive Science. Oxford: Clarendon Press.
 • Miller, George A. (2003): "The cognitive revolution: a historical perspective". Trends in Cognitive Sciences, 7(3), 141-144, doi: 10.1016/S1364-6613(03)00029-9.

Klasické texty (seřazené chronologicky):