Wikipedie:Uč (s) Wiki

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Uč (s) Wiki DVPP Příručka Uč (s) Wiki
Zkratka:
  • WP:USW
    WP:UCSW
Příručka Uč (s) Wiki

Projekt Uč (s) Wiki dává učitelům do rukou jedinečný nástroj. Místo toho, aby svým žákům používání Wikipedie zakazovali, mohou je nyní naučit, jak s encyklopedií pracovat. "Wikipedii učitelé většinou spíše ignorovali, nebo se nad jejím používáním pohoršovali. Tento projekt se to snaží změnit a dát žákům kritický, ale realistický pohled na tuto největší internetovou encyklopedii v dějinách," vysvětluje Vojtěch Dostál.

Prostřednictvím volně navazujících aktivit, které jsou popsány v připravované metodice, se žáci seznámí s jejími základními principy a pravidly (video zde), naučí se využívat jejích předností a zároveň si dát pozor na její nedostatky. Projekt reaguje nejen na negativní postoj některých učitelů k Wikipedii, ale především se snaží využít její potenciál pro rozvoj digitální gramotnosti a kritického myšlení na příkladu kritického přístupu k informacím.

Volně přístupná metodika, která bude na této stránce brzy ke stažení, je určena 8. - 9. třídám základních škol a 1. - 2. ročníkům středních škol. Dokument reflektuje Rámcový vzdělávací program i Strategii digitálního vzdělávání do roku 2020, která rozpracovává priority Vzdělávací politiky ČR do roku 2020.

Projekt Uč (s) Wiki (originální název Edu Wiki) je mezinárodní iniciativou Education Collaborative Group fungující pod hlavičkou Wikimedia Foundation. Ve skupině jsou zastoupeni wikipedisté z různých zemí, kteří společně pracují na rozvoji vzdělávacích programů týkajících se Wikipedie. Informace o mezinárodní kampani najdete zde.

Řekli o projektu[editovat | editovat zdroj]

„Žáci se dozvěděli dost věcí, které nevěděli, například že se dají hesla různě mazat a upravovat. To je překvapilo. Je dobře, že probíhá taková osvěta, aby byli žáci více opatrní, když si hledají něco na internetu.“
— Jana Rygolová, zástupkyně ředitele Základní školy Jih v Mariánských Lázních

Anotace metodiky[editovat | editovat zdroj]

Metodiku jsme pojali jako volně navazující aktivity, které lze zařadit do hodiny. Aktivity se nejlépe hodí do hodin mediální výchovy či informační a výpočetní techniky (IVT). Při zaměření aktivit na konkrétní téma je však lze použít prakticky v rámci jakéhokoli humanitního předmětu.

Cílová skupina: žáci 8. - 9. tříd ZŠ a I. - II. ročníků SŠ

Průřezové téma: mediální výchova, informační gramotnost, digitální gramotnost

Vědomosti, dovednosti a schopností rozvíjené v rámci průřezového tématu:

  • umožňuje rozvíjet schopnost analytického přístupu k mediálním obsahům a kritického odstupu od nich
  • učí využívat potenciál médií jako zdroje informací, kvalitní zábavy i naplnění volného času
Proběhlé akce

Kdy a kde jste o projektu mohli slyšet na živo?[editovat | editovat zdroj]

Peďák +[editovat | editovat zdroj]

Peďák +, 18. října, 17:00 - 19:00 v prostorách Skautského institutu (Staroměstské nám. 4/1, 110 00 Praha 1)

Jak lze s pomocí Wikipedie rozvíjet kritické myšlení a digitální gramotnost žáků ZŠ a SŠ? Přijďte si zažít přímo ze školních lavic. Vyzkoušíte si několik aktivit z projektu Uč (s) Wiki, které pak na základě volně dostupné metodiky můžete hravě zařadit do vlastní hodiny. Za katedrou se na vás těší lektor Wikimedia ČR Vojtěch Veselý.

Ze setkání byla pořízena videonahrávka jak může vypadat vyučovací hodina, zhlédnout můžete i navazující zpětnou vazbu a diskuzi.

Konference Digitální technologie ve výuce[editovat | editovat zdroj]

5. ročník celostátní konference Digitální technologie ve výuce - praktické využití ve školách, 15. - 16. listopadu, Seč

  • 15. listopadu - přednáška na téma jak lze pracovat s Wikipédií ve výuce
  • 16. listopadu - workshopy, kde si můžete vyzkoušet Wikipedii v roli žáka
  • příklady cvičení, které jsme prezentovali na konferenci naleznete zde

Jednotlivé aktivity jsou podrobně rozepsány v příručce Uč (s) Wiki.

Doporučené zdroje pro další aktivity[editovat | editovat zdroj]

  • Wikimedia Polsko zpracovala další aktivity pro práci s Wikipedií, popis v angličtině najdete zde