Wikipedie:Asijský měsíc Wikipedie 2019/Pravidla

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Tato stránka určuje pravidla pouze pro soutěž o poukázky do knihkupectví (nikoli pro zasílání pohlednic). Pravidla začínají platit až 19. listopadu 2019.

Lokální organizátoři soutěže jsou uživatelé Khamul1, OJJ a Patriccck (také „Porotci“, „Porota“, „Organizátoři“, „Lokální organizátoři“). Přípravu a průběh soutěže zajišťují Porotci. Vyhodnocení soutěže zajišťují Porotci. Ceny proplatí spolek Wikimedia Česká republika.

1. Cíl soutěže

2. Téma

 • 2.1 Hlavní téma soutěže zní „Asie“ (ve smyslu asijská kultura, asijský sport, asijská věda, asijští významní lidé ap.).
 • 2.2 Pokud jako účastník váháte, zdali vaše téma vyhovuje hlavnímu tématu (nebo jestli se Asie dostatečně týká), konzultujte to s Porotci – ideálně na diskusní stránce soutěže.

3. Účast a přihlašování

 • 3.1 Soutěže se může zúčastnit kterákoliv fyzická osoba, která má právo editovat českou verzi Wikipedie a má na ní uživatelský účet. Podmínkou účasti není zveřejnění příjmení.
 • 3.2 Účastníkům doporučujeme umožnit kontakt přes e-mail v rozhraní Wikipedie (viz návod na založení účtu), jinak budou v případě výhry kontaktováni jen na své diskusní stránce.
 • 3.3 Účastníci články do soutěže přihlašuji skrze nástroj „Fountain“ (na této stránce). Pokud jako účastník nevíte, jak články přidat, požádejte o pomoc Porotce.
 • 3.4 Účastník nesmí porušovat pravidla Wikipedie. Loutkové účty budou diskvalifikovány ze soutěže a nebudou mít nárok na ceny.

4. Další podmínky soutěže

 • 4.1 Soutěž se koná v době od 1. listopadu 2019 0:00:00 UTC do 7. prosince 2019 23:59:59 UTC (včetně).
 • 4.2 Každý účastník může zpracovat libovolný počet soutěžních článků.
 • 4.3 Cílem účastníků (a také podmínkou pro získání cen) je v době trvání soutěže vytvořit co nejvíce článků na české jazykové verzi Wikipedie, které splňují podmínky uvedené na této stránce.
 • 4.5 Je možné použít informace nebo překlady částí textů z ostatních jazykových verzí Wikipedie či jiných náležitě licencovaných svobodných zdrojů, pokud budou dodržena pravidla přebírání a citování těchto zdrojů.

5. Porota

 • 5.1 Porotci mají za úkol soutěž vyhodnotit.
 • 5.2 Uživatelská jména porotců budou zveřejněna na stránce soutěže. Porotci si vyhrazují právo porotu změnit či doplnit i za průběhu soutěže.

6. Vyhodnocení

 • 6.1 Na této stránce uživatelé zaznamenávají jejich články a porota je průběžně hodnotí.
 • 6.2 Porota bude hodnotit všechny články zaznamenané na této stránce. Do nástroje „Fountain“ lze články přidat do 7. prosince 2019 23:59:59 UTC (včetně).
 • 6.3 Do 20. prosince 2019 porota ohodnotí soutěžní články dle podmínek uvedených na této stránce.
 • 6.4 Porota sestaví pořadí 3 editorů, kteří vytvořili nejvíce schválených článků.
 • 6.5 Výsledky budou vyhlášeny na této stránce.

7. Osobní údaje a ceny

 • 7.1 Pokud se účastník soutěže stane jedním z výherců, požádá ho člen Portoy o poskytnutí jeho celého jména, kontaktu a adresy a dále o poskytnutí souhlasu se zpracováním těchto údajů.
 • 7.2 Pokud se nepodaří účastníka soutěže kontaktovat do konce ledna 2020 (tj. neuvede na sebe kontakt, uvede chybný kontakt či nezareaguje) nebo účastník soutěže na požádání neposkytne souhlas se zpracováním osobních údajů nebo pokud účastník nebude mít o cenu zájem, může být cena udělena jinému účastníku soutěže nebo neudělena.
 • 7.3 Porota smí osobní údaje uchovávat pouze pro účely předání soutěžních cen. Zveřejnit z nich smí pouze křestní jméno a přezdívku.
 • 7.4 Ceny v soutěži nesmí být uděleny členovi poroty.
 • 7.5 Porotci si vyhrazují právo neudělit některé ceny dle uvážení.
 • 7.6 Ceny budou zaslány poštou na adresu tří vítězů na území Česka. Ceny, které si výherci nepřevezmou do 30. června 2020, popřípadě do téhož data nepožádají o zaslání ceny v souladu s předchozí větou, propadají a mohou být uděleny jinému účastníkovi soutěže nebo neuděleny.
 • 7.7 Ceny jsou uvedeny na stránce soutěže. Mohou být kdykoli změněny.

8. Komunikace

 • 8.1 Oficiální vyhlášení výsledků soutěže zveřejní jeden z Porotců na podstránce soutěže na české Wikipedii.

9. Změny pravidel

 • 9.1 Tato pravidla nabývají účinnosti od 19. listopadu 2019. Porotci mohou pravidla měnit po této době kdykoli a to i bez udání důvodů a musí přitom dbát na to, aby byla v rámci soutěže zachována spravedlnost.
 • 9.2 Porotci nemohou po vyhlášení soutěže zkrátit ani prodloužit dobu trvání soutěže.