Wikipedie:Žádost o arbitráž/Cinik versus Jvano

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Případ otevřen 20:48, 20. 7. 2006 (UTC)

Případ uzavřen 22:43, 4. 10. 2006 (UTC)

Tento případ byl otevřen na základě žádosti podané Cinikem dne 16.7.2006.

Prosím needitujte přímo tuto stránku pokud se nechcete stát účastníkem této arbitráže. (Všichni účastníci jsou předmětem rozhodnutí Arbitrážního výboru a ten zváží roli každého jednotlivce ve sporu.) Komentáře jsou vítány na diskusní stránce, a členové výboru je budou v číst v plném rozsahu. Důkazy, ať už je přinese kdokoliv, jsou vítány na stránce /Důkazy. Důkazy jsou užitečnější než komentáře. Arbitři jednotlivé důkazy a navržená rozhodnutí komentují a hodnotí na stránce /Workshop.

Tato stránka a všechny podstránky slouží k rozhodování v kauze Cinik versus Jvano, shromažďování důkazů a předkládání návrhů. Od všech zúčastněných se očekává slušné chování a snaha dokázat svou pravdu pouze pomocí relevantních a férových argumentů.

Historie případu[editovat | editovat zdroj]

  • 16. 7. 2006 – Byla podána žádost, která byla týž den zařazena do fáze přijímání
  • 20. 7. 2006 – Případ byl přijat k projednání, pracovní skupinu tvoří Beren, che, Miraceti, Petr.adamek a Wikimol.
  • 1. 8. 2006 – Případ přepnut do stavu Analýza důkazů.
  • 14. 8. 2006 – Po rezignaci Berena tvoří pracovní skupinu che, Miraceti, Petr.adamek a Wikimol.
  • 9.9. 2006 – Wikimol se z rozhodování případu omluvil vzhledem k podjatosti. Pracovní skupinu nadále tvoří che, Miraceti a Petr.adamek.
  • 27. 9. 2006 – Bylo zahájeno hlasování o návržených principech, nálezech a opatřeních.
  • 2. 10. 2006 – Vznesen podnět k uzavření
  • 5. 10. 2006 (CEST) – Uzavřeno

Zúčastněné strany[editovat | editovat zdroj]

Stanoviska[editovat | editovat zdroj]

V této sekci jsou stanoviska jednotlivých účastníků k případu. Reakce na stanoviska lze psát na diskusní stránku.
Prosím, omezte se na délku 500 slov.

Stanovisko wikipedisty Cinik[editovat | editovat zdroj]

Jvano systematicky používá hrubé urážky vůči kolegům wikipedistům, speciálně často pak vůči mé osobě. Byl za to nesčetněkrát blokován, což nemá zřejmě dostatečný efekt a bez jakéhokoliv výsledku zůstala i žádost o kometář. Domnívám se, že arbcom by měl přijmout opatření proti Jvanovu chování. Dále se domnívám, že by se arbcom mohl při té příležitosti zabývat Jvanovou prací se zdroji, která je IMHO naprosto nepřijatelná. Opakovaně publikuje zjevně silně zaujaté a zdroji nepodložené články a části článků, které nezdrojuje ani na výslovnou žádost a pokouší se je místo toho udržet pomocí revertovacích válek. Pokud je nakonec přinucen zdroje vyjevit, tak se leckdy ukazuje, že zdroje neobsahují to, co napsal, nebo že si z nich vybíral velice selektivně. Také se dopouští vandalizace článků vkládáním neencyklopedickými pasážemi, jejichž nepřijatelnosti si je jistě dobře vědom. I tyto aspekty jeho činnosti by IMHO bylo vhodné prozkoumat a případně proti nim nějak efektivně zakročit. Cinik 21:38, 20. 7. 2006 (UTC)

Stanovisko wikipedisty Tompecina[editovat | editovat zdroj]

Že Jvanovi a Cinikovi se neměří stejným metrem, musí být patrné každému, kdo jejich vzájemné spory aspoň příležitostně sledoval. Forma, jakou pan Jvano presentuje své mínění o panu Cinikovi (jež z větší části sdílím), je nepřijatelné, věcně však má poměrně často pravdu: mimo úzký obor, ve kterém má přehled, kolega Cinik prosazuje zkreslený, velmi zjednodušující pohled na skutečnost, chová se vůči ostatním wikipedistům agresivně, své protivníky nepřípustně stalkuje a šikanuje a v souhrnu není přínosem Wikipedii. Proto navrhuji, aby byl Cinik zablokován na 12 měsíců a poté mu byl ustanoven dohled mentora. --Tompecina 14:40, 22. 7. 2006 (UTC)

Předběžná rozhodnutí[editovat | editovat zdroj]

Stanovisko arbitrů k přijetí tohoto případu[editovat | editovat zdroj]

Žádost byla přijata.
Schváleno (5 pro, 0 proti) 20:48, 20. 7. 2006 (UTC)

Závěrečné rozhodnutí[editovat | editovat zdroj]

Principy[editovat | editovat zdroj]

Potřeba důkazů[editovat | editovat zdroj]

1) Arbitrážní výbor nebude vydávat nálezy, které nejsou podloženy důkazy. Návrhům na omezení editace uživatele tedy nelze vyhovět, pokud nikdo nepřinese důkazy jeho negativního působení.

Schváleno (2 pro, 1 se zdržel, 1 se z případu omluvil) 01:22, 2. 10. 2006 (UTC)

Žádné osobní útoky[editovat | editovat zdroj]

2) Osobní útoky nepomáhají tvorbě kvalitních článků a vytvářejí na Wikipedii nepřátelskou atmosféru. Uživateli, který opakovaně porušuje pravidla zakazující osobní útoky, může být zakázána editace.

Schváleno (3 pro, 1 se z případu omluvil) 01:22, 2. 10. 2006 (UTC)

Vandalismus[editovat | editovat zdroj]

3) Vkládání věrohodně znějících nesmyslů a úmyslné přidávání nepravdivých informací je závažná forma vandalismu. Vandalismem ale není pouhé vkládání neozdrojovaných informací nebo editace pouze porušující princip NPOV.

Schváleno (3 pro, 1 se z případu omluvil) 01:22, 2. 10. 2006 (UTC)

Konstatování nálezů[editovat | editovat zdroj]

Jvanovy útoky[editovat | editovat zdroj]

1) Jvano dlouhodobě osobně útočí na Cinika [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14], a to i ve shrnutích editace a na jeho vlastní osobní stránce. [15] [16] [17] [18]. Jvano útočí i na ostatní uživatele [19] [20] a často se vyjadřuje silně nezdvořilým způsobem [21] [22] [23]

Schváleno (3 pro, 1 se z případu omluvil) 01:22, 2. 10. 2006 (UTC)

Jvanovy neencyklopedické úpravy[editovat | editovat zdroj]

2) Jvano vložil do článku Ježíš Kristus nepodložené tvrzení, které následně následně místo doložení dle Wikipedie:Ověřitelnost obhajoval revertovací válkou[24]. Do hlavního jmenného prostoru také umisťoval neencyklopedické výroky [25] [26], čímž se dostal do sporu s doporučením Wikipedie:Nenarušujte encyklopedii kvůli ilustraci tvrzení, a zároveň se dopustil vandalismu.

Schváleno (3 pro, 1 se z případu omluvil) 01:22, 2. 10. 2006 (UTC)

Jvano v procesu řešení konfliktů[editovat | editovat zdroj]

3) Jvano již byl za svou činnost opakovaně napomínám a blokován [27] [28]. Ve věci byla vznesena i žádost o komentář, [29]. jeho problematické působení ale neustalo [30] [31].

Schváleno (3 pro, 1 se z případu omluvil) 01:22, 2. 10. 2006 (UTC)

Přijatá opatření[editovat | editovat zdroj]

Poznámka: Všechna opatření vztahující se k nějakému časovému úseku, například ban na X měsíců nebo zákaz revertování na Y měsíců, běží zároveň pokud není uvedeno jinak.

Zákaz přispívání do Wikipedie[editovat | editovat zdroj]

1) Jvanovi se kvůli jeho dlouhodobě nezdvořilému a urážlivému jednání zakazuje na tři měsíce editovat českou Wikipedii. V případě porušení nebo obejití zákazu se tato doba začíná počítat opět od začátku.

Schváleno (3 pro, 1 se z případu omluvil) 01:22, 2. 10. 2006 (UTC)

Výslovný zákaz osobních útoků[editovat | editovat zdroj]

2) Jvanovi se výslovně zakazuje vkládat jakékoli osobní útoky a komentáře snižující důstojnost ostatních wikipedistů po dobu jednoho roku.

Zákaz platí bez ohledu na faktickou přesnost útočného tvrzení a bez ohledu na případnou předchozí historii sporu (tzv. vyprovokovanost). Lhůta se počítá od konce vypršení zákazu přispívat do české Wikipedie.

Dopustí-li se Jvano osobního útoku vůči jinému wikipedistovi, může ho kterýkoliv správce zablokovat na kratší dobu nepřesahující jeden týden.

Schváleno (3 pro, 1 se z případu omluvil) 01:22, 2. 10. 2006 (UTC)

Opatření pro případ vandalismu[editovat | editovat zdroj]

3) Dopustí-li se Jvano vandalismu, může ho kterýkoliv správce zablokovat na kratší dobu nepřesahující jeden týden.

Schváleno (3 pro, 1 se z případu omluvil) 01:22, 2. 10. 2006 (UTC)

Metody vynucování[editovat | editovat zdroj]

Opatření pro případ opakovaného porušování[editovat | editovat zdroj]

1) Pokud počet všech zablokování na kratší dobu přesáhne 5, maximální délka dalšího bloku uvedeného jako na kratší dobu se zvyšuje na jeden rok.

Schváleno (3 pro, 1 se z případu omluvil) 01:22, 2. 10. 2006 (UTC)

Záznam zablokování a zákazů[editovat | editovat zdroj]

Zde se zaznamenávají veškerá zablokování, zákazy nebo jiná opatření v jakémkoliv vztahu k učiněným rozhodnutím. Minimálně je nutné uvést jméno správce, datum a čas, co bylo učiněno a na jakém základě.