Wikipedie:Žádost o arbitráž/Adam Hauner versus Danny B.

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Případ otevřen 22:52, 1. 11. 2006 (UTC)

Případ uzavřen 16:32, 17. 6. 2007 (UTC)

Tento případ byl otevřen na základě žádosti podané Adamem Haunerem dne 31. 10. 2006.

Prosím needitujte přímo tuto stránku pokud se nechcete stát účastníkem této arbitráže. (Všichni účastníci jsou předmětem rozhodnutí Arbitrážního výboru a ten zváží roli každého jednotlivce ve sporu.) Komentáře jsou vítány na diskusní stránce, a členové výboru je budou v číst v plném rozsahu. Důkazy, ať už je přinese kdokoliv, jsou vítány na stránce /Důkazy. Důkazy jsou užitečnější než komentáře. Arbitři jednotlivé důkazy a navržená rozhodnutí komentují a hodnotí na stránce /Workshop.

Tato stránka a všechny podstránky slouží k rozhodování v kauze Adam Hauner versus Danny B., shromažďování důkazů a předkládání návrhů. Od všech zúčastněných se očekává slušné chování a snaha dokázat svou pravdu pouze pomocí relevantních a férových argumentů.

Historie případu[editovat | editovat zdroj]

  • 31. 10. 2006 – Byla podána žádost, která byla týž den zařazena do fáze přijímání
  • 1. 11. 2006 – Případ byl přijat k projednání, pracovní skupinu tvoří che, Petr.adamek a Wikimol.
  • 14. 12. 2006 – Do pracovní skupiny se připojují Miraceti a PaD.
  • 26. 2. 2007 – Záběr arbitráže byl na základě rozhodnutí [1] rozšířen o rejstříky. Spolu s tím se určuje jako poslední den příjímání důkazů 5. 3. 2007.
  • 7. 3. 2007 – Případ přepnut do stavu "analýza důkazů"
  • 30. 5. 2007 – Případ přepnut do stavu "hlasování"
  • 12. 6. 2007 - Odhasováno, podnět k uzavření
  • 17. 6. 2007 - Případ uzavřen

Zúčastněné strany[editovat | editovat zdroj]

Stanoviska[editovat | editovat zdroj]

V této sekci jsou stanoviska jednotlivých účastníků k případu. Reakce na stanoviska lze psát na diskusní stránku.
Prosím, omezte se na délku 500 slov.

Stanovisko wikipedisty Adam Hauner[editovat | editovat zdroj]

Wikipedista Danny_B. prosazuje své představy o podobě Wikipedie s nedostatečným ohledem na názory ostatních wikipedistů a pro jejich prosazení využívá správcovská práva (resp. status správce), která mu byla v dobré víře komunitou svěřena. Je možné, že Danny_B. je přesvědčen o jednoznačné správnosti a užitečnosti svých kroků a proto je okamžitě provádí, na druhou stranu byly již napsány desítky kilobytů textu, kde se část komunity snaží jeho přesvědčení vyvrátit.

Jelikož wikipedista Danny_B. často nejedná v konsensu s komunitou, vyvolává jeho jednání spory, které požírají čas dalších wikipedistů na tvorbu samotného obsahu Wikipedie. Žádost o arbitráž jsem zaměřil na problém mazání přesměrování, protože jde o problém, na který jsem Dannyho_B. opakovaně upozorňoval. Budu rád, pokud arbitrážní výbor rozhodne o ztrátě zvláštních oprávnění Dannyho_B. či bude požadovat jejich opětovné potvrzení komunitou, neboť tak bude dostatečné vyjádřena nadřazenost psaných pravidel a doporučení Wikipedie nad svévolnou kreativitou bez podpory komunity. --Adam Hauner 08:26, 20. 11. 2006 (UTC)

Stanovisko wikipedisty Danny B.[editovat | editovat zdroj]

Stanovisko wikipedisty Nolanus[editovat | editovat zdroj]

Toto ještě není mé definitivní stanovisko. Vzhledem k absenci jiného vhodného místa jsem se rozhodl napsat sem tento podnět:

Žádám Petra Adámka aby se sám vyloučil z projednávání případu, neboť ten je Adamem Haunerem podán z důvodu mazání redirectů, které Danny B. provádí v rozporu s pravidly.Petr Adámek se dopouštěl toho samého jednání, je tedy nutně podjatý. --Nolanus 20:42, 6. 11. 2006 (UTC)

Jde např. redirecty: Koupě (okres Příbram) /Koupě/;

Dalešice (vodní nádrž) /Vodní nádrž Dalešice/ ;

Šablona:MHD v ČR /Šablona:MHD v Česku/

Za důležitý z tohoto hlediska považuju především redirect Kostel Narození P. Marie /jenž mimochodem má nárok na existenci i bez ohledu na to, že vznikl přesunem hesla/, protože jeho smazáním se jasně postavil na stranu Dannyho B. a Egga, kteří otevřeně odmítli dodržovat jednou proběhlé hlasování a pravidlo /resp. doporučení/, jež mazání redirectu zakazuje. O věci se diskutovalo zde: [2].

Mimochodem sem byl dokonce zablokován za to, že sem měl tu drzost a dovolil si obnovit redirecty, jež byly Dannym B. neoprávněně smazány, s odůvodněním, že prý mám nejdřív diskutovat /že od Dannyho B. už diskuzi nikdo neočekává a jaksi se bere na vědomí, že on si může dělat co chce a taky to dělá, už mě ani moc nepřekvapuje/. --Nolanus 13:27, 7. 11. 2006 (UTC)

V souladu se svým předchozím vyjádřením [3] + pozdější úprava odstupuju jako strana. Má dosavadní vyjádření /včetně podnětuk odstoupení kvůli podjatosti/ platí dál. Stejně tak si ponechávám právo případně přispět do diskuze. --Nolanus 18:12, 22. 12. 2006 (UTC)

Stanovisko wikipedisty Cinik[editovat | editovat zdroj]

Domnívám se, že je zřejmé, že Wikipedista:Danny B. zcela systematicky prosazuje své představy bez ohledu na názory zbytku komunity a námitky a protesty systematicky ignoruje. Je nepochybné, že při činnosti, kterou už bych nenazýval ani tak wikiinženýringem, jako spíše přestavbou soukromého pokoje (přičemž tímto Dannyho soukromým pokojem má zřejmě být celá wikipedie), se mu dostává nebývalé tolerance z řad ostatních správců (že by kolegialita?) a že mu pomáhá jeho úřad správce. Zároveň se mi zdá zřejmé, že nejen že je jeho jednání dostatečným důvodem k desysopizaci, ale též že je evidentní, že už nemá důvěru komunity a že jeho činnost je vysoce destruktivní. Domnívám se, že by ve výsledném rozhodnutí Arbcomu neměla chybět desysopizace, případně nařízení, aby požádal komunitu o potvrzení v pozici správce. Cinik 21:36, 16. 11. 2006 (UTC)

Stanovisko wikipedisty Pastorius[editovat | editovat zdroj]

Nebudu jinými slovy opakovat to, co už v podstatě napsal Cinik. Domnívám se že

  • je nutné Dannyho B zbavit správcových práv
  • je nutné zahájit diskusi o zvláštní třídě uživatelů, kteří svoji energii nevěnují psaní článků, ale pouze presypávání, přetřiďování, organizování a komandování. Tyto uživatele bychom měli vnímat skutečně pouze jako servis a tito uživatelé by nám ostatním autorům měli především sloužit, nikoli navrhovat svou vlastní wikipedii bez potřebných praktických zkušeností z pracného rutinního sestavování obsahu wikipedie.--Pastorius 20:02, 17. 11. 2006 (UTC)

Kritika arbcomu[editovat | editovat zdroj]

Poslední faktický příspěvek v arbitráži pochází cca z 20.11.2006. Od té doby arbcom neučinil v řešení arbitráže vůbec nic. Kritizuji proto arbcom za jeho nečinnost v této věci. Nemyslím si, že je nutné řešit přednesený spor tak dlouhou dobu. Zejména po té, co navrhovatelé veškeré své argumenty přednesli a protistrana ani neuznala za vhodné se k věci vyjádřit. --Pastorius 14:10, 8. 12. 2006 (UTC)

(+to samé vloženo ještě 21:11, 9. 12. 2006 (UTC), 23:43, 10. 12. 2006 (UTC) a 01:14, 29. 12. 2006 (UTC); další diskuse k tomu tématu je na Wikipedie diskuse:Žádost o arbitráž/Adam Hauner versus Danny B.#Nespokojenost s nečinností arbcomu. --che 23:26, 1. 1. 2007 (UTC))

Poslední faktický příspěvek v arbitráži pochází cca z 20.11.2006. Od té doby arbcom neučinil v řešení arbitráže vůbec nic. Kritizuji proto arbcom za jeho nečinnost v této věci. Nemyslím si, že je nutné řešit přednesený spor tak dlouhou dobu. Zejména po té, co navrhovatelé veškeré své argumenty přednesli a protistrana ani neuznala za vhodné se k věci vyjádřit. --Pastorius 13:44, 22. 1. 2007 (UTC)

Obávám se, že protesty jsou marné. Danny byl administrativně zvolen, arbcom ještě chvíli počká a pak si umeje ruce. Cinik 14:56, 22. 1. 2007 (UTC)

Asi tak po měsíci nečinnosti opakuji svou kritiku arbcomu. Vzhledem k tomu, že s arbcomem nepohla ani Wikipedie:Žádost o komentář/Nefungující arbcom, neočekávám od této stížnosti nic. Někteří mě určitě osočí z toho, že touto a podobnými žádosti arbcom zdržuji.

Úsudek nechť si udělá každý sám. --Pastorius 08:07, 20. 2. 2007 (UTC)

Předběžná rozhodnutí[editovat | editovat zdroj]

Stanovisko arbitrů k přijetí tohoto případu[editovat | editovat zdroj]

Žádost byla přijata.
Schváleno (3 pro, 0 proti, 1 nepřítomen) 22:52, 1. 11. 2006 (UTC)

Závěrečné rozhodnutí[editovat | editovat zdroj]

Principy[editovat | editovat zdroj]

Pravidla a doporučení[editovat | editovat zdroj]

1) Co je na Wikipedii vítáno, tolerováno, dovoleno, nevhodné a nepřijatelné určují jednak pravidla a doporučení různého stupně formálnosti, na druhé straně také běžné zvyky. Řada formálních pravidel má ostatně původ v kodifikaci užitečných zvyků.

Pokud dojde k situaci, kdy se běžná praxe dostává s pravidlem či doporučením do rozporu, je nutné vyvolat diskusi, jejímž výsledkem může být buď uvedení praxe do souladu s pravidlem, nebo naopak změna pravidla. Dokud není otázka vyřešena, měly by všechny zúčastněné strany zachovávat maximální zdrženlivost.

Schváleno (4 pro, 1 nepřítomen. 09:00, 12. 6. 2007 (UTC))

Vztah správce a komunity[editovat | editovat zdroj]

2) Správce musí být schopen efektivně komunikovat s komunitou, přinejmenším ve věcech, které zahrnují použití práv správce. Vzhledem k existujícímu systému potvrzování správců ale arbitráž tuto otázku řešit nebude a ponechá ji na rozhodnutí komunity.

Schváleno (4 pro, 1 nepřítomen. 09:00, 12. 6. 2007 (UTC))

Konstatování nálezů[editovat | editovat zdroj]

Smazání přesměrování[editovat | editovat zdroj]

1) Danny B. smazal v režimu rychlého smazání 17 přesměrování.

Jak ale ukazuje například [4] nebo podrobnější pohled do logu smazání, smazaná přesměrování se výrazně neodchylují od toho, co běžně mazali i jiní správci.

Schváleno (4 pro, 1 nepřítomen. 09:00, 12. 6. 2007 (UTC))

Polemika s osobou[editovat | editovat zdroj]

2) Polemika s Dannyho názory a správcovskými zásahy v mnoha případech přesáhla hranice wikietikety a stala se osobní a kampaňovitou.

Schváleno (4 pro, 1 nepřítomen. 09:00, 12. 6. 2007 (UTC))

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

Arbitrážní výbor by vzhledem k podstatě arbitráže rozhodl, že Danny se musí nechat potvrdit ve funkci správce. Jelikož Danny o toto potvrzení požádal dokonce dvakrát, a před koncem druhého hlasování se sám práv vzdal, je toto opatření bezpředmětné.

Arbitrážní výbor doporučuje věnovat větší pozornost aktuálnosti pravidel a doporučení. Pokud má někdo dojem, že se běžné zvyky liší, měl by doporučení aktualizovat - buď se tím rozpor hned odstraní, nebo alespoň vyjde najevo a bude ho možno řešit.

Schváleno (4 pro, 1 nepřítomen. 09:00, 12. 6. 2007 (UTC))