Vojenská logistika

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Tatra 815-7

Vojenská logistika (dříve používané označení týlové a technické zabezpečení)[1] je podle definice NATO nauka o plánování, provádění přesunu a o technickém zabezpečení sil.[2] Je to tedy věda, která se zabývá plánováním a uskutečňováním přesunů vojenského materiálu na určené místo v optimálním čase a s optimálními náklady, jakož i udržováním akceschopnosti bojových sil.

Logistiku jako takovou lze vnímat jako určitý most mezi průmyslovými podniky, které vyrábějí zbraně a potřebný materiál, a bojovými jednotkami.[3] Do logistiky se rovněž řadí identifikace potřebného materiálu, jeho skladování a údržba. V nejširším smyslu jsou tedy hlavními cíli vojenské logistiky:[4]

 • Design a vývoj, opatřování, skladování, pohyb, rozdělování, údržba, odsun a likvidace materiálu
 • Přeprava osob
 • Pořizování či konstrukce, údržba, operační činnost a odsun zařízení
 • Opatřování či zařizování služeb
 • Lékařské a zdravotnické zabezpečení

Vojenská logistika hraje tedy v ozbrojených složkách státu velmi významnou roli, neboť zajišťuje hladké fungování armády. Lze ji rozdělit do tří základních oblastí:

 • Produkční (akviziční) logistika – zabývá se výzkumem, vývojem a pořizováním materiálu. Má zhruba na starosti vše, co souvisí s pořizováním materiálu včetně prověřování kvality, kodifikace, standardizace a jeho interoperability.[3]
 • Provozní logistika (in-service) – spojovací prvek mezi pořízením materiálu a jeho doručením jednotkám. Spadá sem tedy i skladování a rozdělování pořízeného materiálu.[3]
 • Spotřební (operační) logistika – jejím úkolem je zásobování a podpora vyslaných jednotek včetně přijetí doručeného materiálu, jeho skladování a udržování v patřičném stavu.[5]

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Military logistics na anglické Wikipedii.

 1. HAJNA, Petr. Poslání a úkoly logistiky AČR od jejího vzniku do současnosti. Vojenské rozhledy [online]. Univerzita obrany, 2009 [cit. 2021-01-26]. Dostupné online. ISSN 2336-2995. 
 2. SLOUKOVÁ, Aneta. Logistické zabezpečení vojáka ČA. Olomouc, 2011 [cit. 2021-01-26]. 55 s. Bakalářská práce. Moravská vysoká škola Olomouc, Ústav managementu a marketingu. Vedoucí práce Ing. Anežka Machátová. Dostupné online.
 3. a b c DANĚK, Tomáš. Komparace vojenské logistiky České republiky a Polska po vstupu do NATO. Brno, 2016 [cit. 2021-01-26]. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Katedra politologie. Vedoucí práce Mgr. Josef Kraus, Ph.D.. Dostupné online.
 4. AAP-6 2009, NATO Glossary of Terms and Definitions.
 5. https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2016_03/20160303_2012-logistics_hndbk-en.pdf

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]