Validita laboratorního testu

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Validita laboratorního testu udává, jak přesné a spolehlivé jsou výsledky zaslané laboratoří. Má dvě hodnoty, senzitivita laboratorního testu a specificita laboratorního testu. Hodnoty se zjišťují pomocí epidemiologické studie, kdy se vybere skupina prokazatelně zdravých a skupina prokazatelně nemocných, u obou se provede konkrétní laboratorní test. Výsledky se zapíší do epidemiologické tabulky, které se také říká "tabulka 2×2"

VALIDITA Skupina nemocných Skupina zdravých
Test pozitivní a (pravdivě pozitivní) b (falešně pozitivní)
Test negativní c (falešně negativní) d (pravdivě negativní)

Senzitivita Sn: Udává, jaké procento z nemocných laboratorní test zachytí. Sn=a/a+c

Specificita Sp: Udává jaké procento z testem označených za pozitivní je ve skutečnosti zdravých: Sp=d/b+d

Pozitivní předpokládaná hodnota PPV (positive predictive value) nám udává, jakou máme jistotu, že skutečně zdravé zvíře nebude označeno za falešně pozitivní:
PPV=a/a+b
Negativní předpokládaná hodnota NPV (negative predictive value) nám udává, jakou máme jistotu, že skutečně nemocné zvíře nebude označeno za falešně negativní:
NPV=d/c+d

S validitou laboratorního testu souvisí výpočet prevalence (procenta nemocných ve stádě).
Skutečná prevalence (true prevalence): P=a+c/a+b+c+d
Naměřená (zdánlivá) prevalence (apparent prevalence) AP=a+b/a+b+c+d

Pravděpodobnostní poměr - Likelihood racio (LR) udává šanci onemocnění. Vychází ze skupiny, která má známé výsledky testu.
Pokud vyjde test jedinci ve skupině pozitivně, pak LR+ stanoví, s jakou pravděpodobností je skutečně nemocný.
Pokud vyjde test negativně, pak LR- stanoví, s jakou pravděpodobností je přece jen nemocen.
LR+ = Sn/ (1-Sp)
LR- = (1-Sn)/Sp
Pravděpodobnostní poměr se používá při výpočtech pravděpodobnosti před testem a po testu pomocí bayesianovy epidemiologie (viz LR nomogram)

Validita laboratorního testu se týká pouze "study population", tedy skupiny, kterou lze efektivně daným testem vyšetřovat. Nepatří sem jedinci v inkubační době a ti, u kterých se musí použít k průkazu jiný test. Dobré testy mají Sp nad 99 % (matematicky vyjádřeno 0,9 a víc), ale někdy je požadavek mít Sp=1 (tedy 100 %)
Citlivost testu neboli senzitivita je mnohem větší problém, většinou se Sn pohybuje pod 50% (matematicky 0,5 a méně). Odhalit všechny nemocné je u drtivé většiny nemocí nemožné pomocí jediného testu.

Návaznost na wikipedii
- kauzalita (epidemiologie)
- bias (epidemiologie)
- kohortové studie
- studie případů
- LR nomogram
- Interval spolehlivosti (epidemiologie)
- paratuberkulóza
- respirační syndrom skotu
- Vzorkování populace (epidemiologie)
- Prevalence
- Chí-kvadrát test
- Prognostická hodnota


Literatura[editovat | editovat zdroj]

http://www.massey.ac.nz/massey/fms/Colleges/College%20of%20Sciences/Epicenter/docs/ASVCS/Stevenson_intro_epidemiology-web_2008.pdf

  • Učebnice Velké Británie o veterinární epidemiologii (universita v Edinburgu)

http://dvmbooks.weebly.com/uploads/2/2/3/6/22365786/1._veterinary_epidemiology_thrush_filled.pdf

  • Dirk Pfeiffer (Londýnská universita) – Úvod do veterinární epidemiologie

https://www.researchgate.net/publication/305279557_Introduction_to_Veterinary_Epidemiology
https://web.archive.org/web/20170809101742/http://www.cnstn.rnrt.tn/afra-ict/ICT%20TOOLS%20RAF0026/PESTE%20BOVINE/References/1006.pdf