Validita laboratorního testu

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Validita laboratorního testu udává, jak přesné a spolehlivé jsou výsledky zaslané laboratoří. Má dvě hodnoty, senzitivita laboratorního testu a specificita laboratorního testu. Hodnoty se zjišťují pomocí epidemiologické studie, kdy se vybere skupina prokazatelně zdravých a skupina prokazatelně nemocných, u obou se provede konkrétní laboratorní test. Výsledky se zapíší do epidemiologické tabulky, které se také říká "tabulka 2×2"

VALIDITA Skupina nemocných Skupina zdravých
Test pozitivní a (pravdivě pozitivní) b (falešně pozitivní)
Test negativní c (falešně negativní) d (pravdivě negativní)

Senzitivita Sn: Udává, jaké procento z nemocných laboratorní test zachytí. Sn=a/a+c

Specificita Sp: Udává jaké procento z testem označených za pozitivní je ve skutečnosti zdravých: Sp=d/b+d

Pozitivní prognostická hodnota PPV (positive predictive value) nám udává, jakou máme jistotu, že skutečně zdravý jedinec nebude označen za falešně pozitivní:
PPV=a/a+b
Negativní prognostická hodnota NPV (negative predictive value) nám udává, jakou máme jistotu, že skutečně nemocný jedinec nebude označeno za falešně negativní:
NPV=d/c+d

S validitou laboratorního testu souvisí výpočet prevalence (procenta nemocných v populaci).
Skutečná prevalence (true prevalence): P=a+c/a+b+c+d
Naměřená (zdánlivá) prevalence (apparent prevalence) AP=a+b/a+b+c+d
Pokud jsou do laboratoře poslány vzorky, pak výpočtem procenta pozitivních získáme zdánlivou prevalenci. Nic jiného laborant zjistit nedokáže. Epidemiolog musí naměřené hodnoty přepočítat na základě senzitivity a specificity laboratorního testu na skutečné hodnoty (skutečná prevalence). Rozdíly mezi naměřenou a skutečnou prevalencí mohou být značné. Skutečná prevalence je vždy vyšší než naměřená, a to často i několikanásobně.

Příklad: 100 vzorků krve skotu nad 2 roky stáří je vyšetřeno testem ELISA IDEXX. Vyjde 5 pozitivních, 95 negativních.
Naměřená prevalence je 5%
Skutečná prevalence se počítá dle vzorce P=[AP+(Sp-1)]/[Sn+ (Sp-1)]. Metodika národního kontrolního programu na paratuberkulózu skotu v USA udává pro tento test sn=25%,sp=97%.
Skutečná prevalence je 29%.
Tak značný může být rozdíl mezi naměřenou a skutečnou hodnotou. Podkladem pro výpočet kontrolních, ozdravných i certifikačních programů je skutečná prevalence.
Provádět propočet výsledků testů dle jejich validity (Sn a Sp) je naprostá nutnost.


Věrohodnostní poměr - Likelihood racio (LR) (viz.LR nomogram) udává šanci onemocnění. Vychází ze skupiny, která má známé výsledky testu.
Pokud vyjde test jedinci ve skupině pozitivně, pak LR+ stanoví, s jakou pravděpodobností je skutečně nemocný.
Pokud vyjde test negativně, pak LR- stanoví, s jakou pravděpodobností je přece jen nemocen.
LR+ = Sn/ (1-Sp)
LR- = (1-Sn)/Sp
Věrohodnostní poměr se používá při výpočtech pravděpodobnosti před testem a po testu pomocí bayesianovy epidemiologie (viz LR nomogram)

Validita laboratorního testu se týká pouze "study population", tedy skupiny, kterou lze efektivně daným testem vyšetřovat (viz.Vzorkování populace (epidemiologie)). Nepatří sem jedinci v inkubační době a ti, u kterých se musí použít k průkazu jiný test. Dobré testy mají Sp nad 99 % (matematicky vyjádřeno 0,9 a víc), ale někdy je požadavek mít Sp=1 (tedy 100 %)Citlivost testu neboli senzitivita je mnohem větší problém, většinou se Sn pohybuje pod 50% (matematicky 0,5 a méně). Odhalit všechny nemocné je u drtivé většiny nemocí nemožné pomocí jediného testu.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Literatura[editovat | editovat zdroj]

Související články[editovat | editovat zdroj]