UTM

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Síť zón UTM

Univerzální transverzální Mercatorův systém souřadnic (UTM) je způsob určování polohy na povrchu Země založený na mřížkách. Od systému šířka-délka se liší v několika zásadních směrech.

Nejedná se o jedno mapové zobrazení, ale o síť šedesáti zón zobrazených pomocí transverzního Mercatorova zobrazení. Protože se jedná o zobrazení částí elipsoidu do roviny, lze na mapách v UTM měřit vzdálenost dvou bodů pomocí Pythagorovy věty. Ale pouze v případě, že oba body leží ve stejné zóně.

Střed souřadnic je pro každou zónu jiný a tvoří jej průsečík středového poledníku zóny s rovníkem. Od tohoto středu se měří vzdálenosti v metrech po ose x rostoucí od středového poledníku směrem na východ (tzv. eastings) a po ose y rostoucí od rovníku směrem na sever (tzv. northings).

Historie[editovat | editovat zdroj]

Systém byl vyvinut Armádou Spojených států amerických v roce 1947. Pro oblast USA používal elipsoid Clarke 1866 a pro zbytek světa (včetně Havaje) mezinárodní elipsoid. V současné době používá jako základový model Země elipsoid WGS 84.

Poledníkové zóny UTM[editovat | editovat zdroj]

Systém UTM rozděluje povrch Země mezi 80° jižní šířky a 84° severní šířky do 60 poledníkových zón po 6°. Zóny jsou číslovány od 1 do 60 od datové hranice směrem na východ. Takže například zóna 1 pokrývá oblast mezi zeměpisnou délkou -180° a -174° a její střed tvoří poledník se zeměpisnou délkou -177°.

Rovnoběžkové zóny UTM[editovat | editovat zdroj]

Každá poledníková zóna je dále rozdělena do 20 rovnoběžkových zón po 8°. Tyto zóny se označují písmeny velké latinské abecedy směrem od jihu k severu tak, že první zóna (-80° až -72°) je označena písmenem C, druhá písmenem D atd. Písmena I a O nejsou použita kvůli jejich podobnosti s čísly 1 a 0, takže poslední zóna má písmeno X. Tato zóna je prodloužena o 4° směrem na sever, pokrývá tedy oblasti se zeměpisnou šířkou mezi +72° a +84°. Zóny A, B, Y a Z existují také - zóna A pokrývá západní oblast Antarktidy, zóna B východní oblast Antarktidy, zóna Y západní oblast Arktidy a zóna Z východní oblast Arktidy.

Způsob zápisu zón[editovat | editovat zdroj]

Každá UTM oblast je udána číslem poledníkové zóny a písmenem rovnoběžkové zóny. První se píše vždy číslo poledníkové zóny a za ním následuje písmeno rovnoběžkové zóny. Například Praha leží v oblasti 33U.

Výjimky[editovat | editovat zdroj]

Všechny zóny jsou takto pravidelné, až na dvě oblasti které tvoří výjimky: na jihozápadním pobřeží Norska je zóna 32V prodloužena více na západ, aby zabrala celé norské pobřeží. Zóna 31V je o tuto část menší a pokrývá pouze otevřené moře. Druhou výjimkou jsou Špicberky, které by měly být pokryty sedmi zónami (31X až 37X), ale jsou pokryty pouze rozšířenými zónami 31X, 33X, 35X a 37X. Zóny 32X, 34X a 36X nejsou použity.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

Online konvertor souřadnic šířka-délka a UTM souřadnic