Přepis ruské cyrilice do latinky

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Přepis z ruštinou používané cyrilice do latinky, tedy transliterace, je popsán v první části článku. Návod k transkripci, tedy na přepis ze zvukové podoby ruského jazyka, významný pro běžný život, je připojen níže.

Transliterace[editovat | editovat zdroj]

Transliterace cyrilice je upravena normou ISO 9:1995, která je totožná s normou GOST 7.79. V Česku byla tato norma přijata jako ČSN ISO 9. Dříve měla svoji důležitost dnes neplatná norma GOST 16876-71, jenž byla vytvořena v 70. letech 20. století pro potřeby sovětské kartografie.

V českém prostředí tradice transliterace ruské cyrilice vznikla na základě diskuse Vavřince Josefa Duška a Jaroslava Bidla na stránkách Českého časopisu historického v letech 1904–1905.[1] Bidlo v ní obhájil koncepci tzv. „mechanické transskripce“ nezohledňující např. přízvuky apod. (podobné zásady nevyužívala jen transliterace, ale i současná transkripce) Transliterace se ustálila především v katalogizační praxi v knihovnách (Z. V. Tobolka, 1921,[2] a pro pravidla katalogu základního v roce 1925 Jaroslav Sutnar[3]). Šířeji platnou normu navrhla v roce 1939 transliterační komise Slovanského ústavu (referent: Bohuslav Havránek, předseda: Oldřich Hujer), která se odvolává na starší české systémy a v případě ruštiny též na systém schválený v roce 1925 AV SSSR.[4] Transliterační systém na úrovni národní normy byl přijat roku 1977 v podobě ČSN 01 0185 (platná do roku 2003). Poté byla přijata ISO 9 jako česká státní norma. Vedle toho se stále odlišují například zásady transliterace v českých knihovnách (vypracované 2004, protože přijetím nové normy „by byla narušena dosavadní kontinuita katalogů a rejstříků“).[5]

Tabulka transliterace ruské cyrilice podle ISO 9:1995[editovat | editovat zdroj]

Cyrilice Latinka Příklad
А, а A, a адрес – adres
Б, б B, b баба – bаbа
В, в V, v вы – vy
Г, г G, g голова – golova
Д, д D, d да – da
Е, е E, e еда – eda
Ё, ё Ë, ë ёлка – ëlka
Ж, ж Ž, ž журнал – žurnal
З, з Z, z звезда – zvezda
И, и I, i книга – kniga
Й, й J, j первый – pervyj
К, к K, k как – kak
Л, л L, l липа – lipa
М, м M, m муж – muž
Н, н N, n нижний – nižnij
О, о O, o общество – obŝestvo
П, п P, p пара – para
Р, р R, r рыба – ryba
С, с S, s сестра – sestra
Т, т T, t товарищ - tovariŝ
У, у U, u утро – utro
Ф, ф F, f физика – fizika
Х, х H, h химический – himičeskij
Ц, ц C, c центральный – centraľnyj
Ч, ч Č, č часы – časy
Ш, ш Š, š школа – škola
Щ, щ Ŝ, ŝ щит – ŝit
ъ " объявление – ob"âvlenie
Ы, ы Y, y был – byl
ь ´ альбом – aľbom
Э, э È, è это – èto
Ю, ю Û, û южный – ûžnyj
Я, я Â, â яма – âma

Transkripce ruštiny do češtiny[editovat | editovat zdroj]

Jako základ pro transkripci lze běžně využívat psanou ruštinu. Nejběžnější transkripční systém ruštiny do české latinky obsahují akademická Pravidla českého pravopisu z roku 1993.[6] Některé specifické případy jsou pak popsány níže.

Tabulka transkripce[editovat | editovat zdroj]

Azbuka А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
Latinka A B V G D E, Ě, JE JO Ž Z I J K L M N O P R S T U F CH C Č Š ŠČ Y E JU JA

Upřesnění některých případů[editovat | editovat zdroj]

Azbuka Latinka Poznámka Příklad
azbuka
Příklad
latinka
E E Ve všech případech kromě:
1. po D, T, N;
2. na začátku slova;
3. po samohláskách a po Ъ, Ь
Сергей Веселовский Sergej Veselovskij
Ě 1. po D, T, N s výjimkou u slov neslovanského původu (Штейн – Štejn);
2. výjimečně možné také po B, P, V u vžitých jmen připomínajících jména česká[p 1]
Тургенев, Белинский Turgev, linskij
JE 1. na začátku slova;
2. po samohláskách a po Ъ, Ь
Егор, Вересаев Jegor, Veresajev
Ё jo Ve všech případech kromě:
1. po д, т, н;
2. po ж, ш, ч, щ
ёлка jolka
ďo, ťo, ňo po д, т, н Будённый Buďonnyj
o po ж, ш, ч, щ шёлк šolk
И I Ve všech případech kromě po Ь Марии Marii
JI Po Ь Ильич Iljič
Я, Ю JA, JU Ve všech případech kromě po D, T, N Юрий Пятницкий Jurij Pjatnickij
ĎA, ŤA, ŇA atp. Po D, T, N Володя Тюрчев Voloďa Ťurčev
Ъ nepřepisuje se съезд sjezd
Ь nepřepisuje se Ve všech případech kromě po D, T, N Горький Gorkij
Ď, Ť, Ň Po D, T, N Третьяков Treťjakov
KC X Je-li zřetelný neruský původ Александров, Маркс Alexandrov, Marx
KS Není-li zřetelný neruský původ Аксанов Aksanov

Další pravidla[editovat | editovat zdroj]

 • Ruská jména neruského původu: Přepisovat podle ruského znění, nikoli podle předpokládaného původního znění: Штейн – Štejn
 • Cizí jména psaná v ruštině podle ruské výslovnosti: Ponechat v původní neruské podobě: Шекспир, Гегель – Shakespeare, Hegel
 • Historická osobní jména: Počešťovat, pokud mají v češtině ekvivalent: Пётр I., Моисей – Petr I., Mojžíš
 • Zeměpisná jména vžitá: Počešťovat, pokud mají v češtině ekvivalent: Галиция, Абиссиния – Halič, Habeš
 • Počáteční písmena jmen (iniciály): Nepřevádět mechanicky počáteční písmena, vycházet z celkové podoby jména v latince: Е. Я. (Евгений Яковлевич) – J. J.
 • Samohlásky vyslovované v ruštině redukovaně nebo s akáním: Při přepisu nebrat zřetel na výslovnost: Воропаев – Voropajev

Dle: Doc. M. Waldmannová, Ing. N. Fedosov a kol.: Textová cvičebnice ruského jazyka pro stavební fakulty, SPN, n. p. Praha 1967

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Poznámky[editovat | editovat zdroj]

 1. Na příslušném místě systému podle PČP je uvedeno: „Po retnicích v některých jménech, která ve svém povědomí spojujeme s domácími slovy, v nichž se píše ě, je přípustné tradiční psaní s ě: Белинский - Bělinskij vedle Belinskij, Бедный - Bědnyj vedle Bednyj.“

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Dušek, V. J. Jak psáti jména a terminy původně azbukou psané, ČČH X (1904), s. 439–444. a Bidlo, J. Ještě o transskripci azbuky, ČČH XI (1905), s. 196–199.
 2. TOBOLKA, Zdeněk Václav. Pravidla, jimiž se řídí budování abecedního seznamu jmenného. Praha : Kompas, 1921. Příloha II: Přepis azbuky, s. 50-52.
 3. Borecký, Jaromír. Pravidla katalogu základního. Praha 1925. Písmo cyrilské, 116-120.
 4. Návrh na transliteraci cyrilského písma do latinky. Slavia, 1939-1940, s. 317-320.
 5. Edita Lichtenbergová (ed). Doporučení pro přepis nelatinkových písem do latinky. Praha 2004, 2. vydání 2006.
 6. Tamější kapitola Doporučená pravidla přepisu slov z cizích jazyků do češtiny (ve vydání z roku 2005, ISBN 80-200-1327-X, s. 76–89) byla převzata do Standardu ISVS pro transkripci neběžných latinských znaků do znaků podle ISO Latin 2 a část týkající se cyrilici do 2. přílohy předpisu č. 594/2006 Sb., nařízení vlády o přepisu znaků do podoby, ve které se zobrazují v informačních systémech veřejné správy.

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • Nařízení vlády č. 100/2007 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 594/2006 Sb., o přepisu znaků do podoby, ve které se zobrazují v informačních systémech veřejné správy. Částka 29. [s.l.] : [s.n.]. (Sbírka zákonů. 2007). Dostupné online. S. 1305 -1312.