Přepis ruské cyrilice do latinky

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Přepis z ruštinou používané cyrilice do latinky, tedy transliterace, je popsán v první části článku. Návod k transkripci, tedy na přepis ze zvukové podoby ruského jazyka, významný pro běžný život, je připojen níže.

Transliterace[editovat | editovat zdroj]

Transliterace cyrilice je upravena normou ISO 9:1995, která je totožná s normou GOST 7.79. V Česku byla tato norma přijata jako ČSN ISO 9. Dříve měla svoji důležitost dnes neplatná norma GOST 16876-71, jenž byla vytvořena v 70. letech 20. století pro potřeby sovětské kartografie.

V českém prostředí tradice transliterace ruské cyrilice vznikla na základě diskuse Vavřince Josefa Duška a Jaroslava Bidla na stránkách Českého časopisu historického v letech 1904–1905.[1] Bidlo v ní obhájil koncepci tzv. „mechanické transskripce“ nezohledňující např. přízvuky apod. (podobné zásady nevyužívala jen transliterace, ale i současná transkripce) Transliterace se ustálila především v katalogizační praxi v knihovnách (Z. V. Tobolka, 1921,[2] a pro pravidla katalogu základního v roce 1925 Jaroslav Sutnar[3]). Šířeji platnou normu navrhla v roce 1939 transliterační komise Slovanského ústavu (referent: Bohuslav Havránek, předseda: Oldřich Hujer), která se odvolává na starší české systémy a v případě ruštiny též na systém schválený v roce 1925 AV SSSR.[4] Transliterační systém na úrovni národní normy byl přijat roku 1977 v podobě ČSN 01 0185 (platná do roku 2003). Poté byla přijata ISO 9 jako česká státní norma. Vedle toho se stále odlišují například zásady transliterace v českých knihovnách (vypracované 2004, protože přijetím nové normy „by byla narušena dosavadní kontinuita katalogů a rejstříků“).[5]

V moderní ruské praxi existuje řada neslučitelných standardů pro romanizaci ruské cyrilice, z nichž žádná nebyla hodně oblíbená a ve skutečnosti je transliterace často prováděna bez jednotných standardů.[6]

Tabulka transliterace ruské cyrilice podle ISO 9:1995[editovat | editovat zdroj]

Cyrilice Latinka Příklad
А, а A, a адрес – adres
Б, б B, b баба – bаbа
В, в V, v вы – vy
Г, г G, g голова – golova
Д, д D, d да – da
Е, е E, e еда – eda
Ё, ё Ë, ë ёлка – ëlka
Ж, ж Ž, ž журнал – žurnal
З, з Z, z звезда – zvezda
И, и I, i книга – kniga
Й, й J, j первый – pervyj
К, к K, k как – kak
Л, л L, l липа – lipa
М, м M, m муж – muž
Н, н N, n нижний – nižnij
О, о O, o общество – obŝestvo
П, п P, p пара – para
Р, р R, r рыба – ryba
С, с S, s сестра – sestra
Т, т T, t товарищ - tovariŝ
У, у U, u утро – utro
Ф, ф F, f физика – fizika
Х, х H, h химический – himičeskij
Ц, ц C, c центральный – centraľnyj
Ч, ч Č, č часы – časy
Ш, ш Š, š школа – škola
Щ, щ Ŝ, ŝ щит – ŝit
ъ " объявление – ob"âvlenie
Ы, ы Y, y был – byl
ь ´ альбом – aľbom
Э, э È, è это – èto
Ю, ю Û, û южный – ûžnyj
Я, я Â, â яма – âma

Transkripce ruštiny do češtiny[editovat | editovat zdroj]

Jako základ pro transkripci lze běžně využívat psanou ruštinu. Nejběžnější transkripční systém ruštiny do české latinky obsahují akademická Pravidla českého pravopisu z roku 1993.[7] Některé specifické případy jsou pak popsány níže.

Tabulka transkripce[editovat | editovat zdroj]

Azbuka А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
Latinka A B V G D E, Ě, JE JO Ž Z I J K L M N O P R S T U F CH C Č Š ŠČ Y E JU JA

Upřesnění některých případů[editovat | editovat zdroj]

Azbuka Latinka Poznámka Příklad
azbuka
Příklad
latinka
E E Ve všech případech kromě:
1. po D, T, N;
2. na začátku slova;
3. po samohláskách a po Ъ, Ь
Сергей Веселовский Sergej Veselovskij
Ě 1. po D, T, N s výjimkou u slov neslovanského původu (Штейн – Štejn);
2. výjimečně možné také po B, P, V u vžitých jmen připomínajících jména česká[p 1]
Тургенев, Белинский Turgev, linskij
JE 1. na začátku slova;
2. po samohláskách a po Ъ, Ь
Егор, Вересаев Jegor, Veresajev
Ё jo Ve všech případech kromě:
1. po д, т, н;
2. po ж, ш, ч, щ
ёлка jolka
ďo, ťo, ňo po д, т, н Будённый Buďonnyj
o po ж, ш, ч, щ шёлк šolk
И I Ve všech případech kromě po Ь Марии Marii
JI Po Ь Ильич Iljič
Я, Ю JA, JU Ve všech případech kromě po D, T, N Юрий Пятницкий Jurij Pjatnickij
ĎA, ŤA, ŇA atp. Po D, T, N Володя Тюрчев Voloďa Ťurčev
Ъ nepřepisuje se съезд sjezd
Ь nepřepisuje se Ve všech případech kromě po D, T, N Горький Gorkij
Ď, Ť, Ň Po D, T, N Третьяков Treťjakov
KC X Je-li zřetelný neruský původ Александров, Маркс Alexandrov, Marx
KS Není-li zřetelný neruský původ Аксанов Aksanov

Další pravidla[editovat | editovat zdroj]

 • Ruská jména neruského původu: Přepisovat podle ruského znění, nikoli podle předpokládaného původního znění: Штейн – Štejn
 • Cizí jména psaná v ruštině podle ruské výslovnosti: Ponechat v původní neruské podobě: Шекспир, Гегель – Shakespeare, Hegel
 • Historická osobní jména: Počešťovat, pokud mají v češtině ekvivalent: Пётр I., Моисей – Petr I., Mojžíš
 • Zeměpisná jména vžitá: Počešťovat, pokud mají v češtině ekvivalent: Галиция, Абиссиния – Halič, Habeš
 • Počáteční písmena jmen (iniciály): Nepřevádět mechanicky počáteční písmena, vycházet z celkové podoby jména v latince: Е. Я. (Евгений Яковлевич) – J. J.
 • Samohlásky vyslovované v ruštině redukovaně nebo s akáním: Při přepisu nebrat zřetel na výslovnost: Воропаев – Voropajev

Dle: Doc. M. Waldmannová, Ing. N. Fedosov a kol.: Textová cvičebnice ruského jazyka pro stavební fakulty, SPN, n. p. Praha 1967

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Poznámky[editovat | editovat zdroj]

 1. Na příslušném místě systému podle PČP je uvedeno: „Po retnicích v některých jménech, která ve svém povědomí spojujeme s domácími slovy, v nichž se píše ě, je přípustné tradiční psaní s ě: Белинский - Bělinskij vedle Belinskij, Бедный - Bědnyj vedle Bednyj.“

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Dušek, V. J. Jak psáti jména a terminy původně azbukou psané, ČČH X (1904), s. 439–444. a Bidlo, J. Ještě o transskripci azbuky, ČČH XI (1905), s. 196–199.
 2. TOBOLKA, Zdeněk Václav. Pravidla, jimiž se řídí budování abecedního seznamu jmenného. Praha : Kompas, 1921. Příloha II: Přepis azbuky, s. 50-52.
 3. Borecký, Jaromír. Pravidla katalogu základního. Praha 1925. Písmo cyrilské, 116-120.
 4. Návrh na transliteraci cyrilského písma do latinky. Slavia, 1939-1940, s. 317-320.
 5. Edita Lichtenbergová (ed). Doporučení pro přepis nelatinkových písem do latinky. Praha 2004, 2. vydání 2006.
 6. Ivanov, L. Streamlined Romanization of Russian Cyrillic. Contrastive Linguistics. XLII (2017) No. 2. pp. 66-73. ISSN 0204-8701
 7. Tamější kapitola Doporučená pravidla přepisu slov z cizích jazyků do češtiny (ve vydání z roku 2005, ISBN 80-200-1327-X, s. 76–89) byla převzata do Standardu ISVS pro transkripci neběžných latinských znaků do znaků podle ISO Latin 2 a část týkající se cyrilici do 2. přílohy předpisu č. 594/2006 Sb., nařízení vlády o přepisu znaků do podoby, ve které se zobrazují v informačních systémech veřejné správy.

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • Nařízení vlády č. 100/2007 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 594/2006 Sb., o přepisu znaků do podoby, ve které se zobrazují v informačních systémech veřejné správy. Částka 29. [s.l.]: [s.n.] (Sbírka zákonů. 2007). Dostupné online. S. 1305–1312.