Tomáš Becket

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Šablona:Infobox světec Svatý Tomáš Becket, resp. Thomas à Becket, (asi 111829. prosince 1170) byl lord kancléř krále Jindřicha II. (11551162) a arcibiskup z Canterbury (11621170). Zemřel mučednickou smrtí, zavražděn ve své katedrále královými rytíři. Je znám též jako sv. Tomáš z Canterbury

Život

Původně byl blízkým přítelem krále, ale poté, co se stal arcibiskupem z Canterbury, se jejich cesty rozešly. Střetli se spolu ve sporu o práva církve, což nakonec vedlo k tomu, že arcibiskup musel prchnout z Anglie (1164). Místem jeho exilu se stalo cisterciácké opatství Pontigny ve Francii. V roce 1170 se vrátil do Anglie na příslib odpuštění a s bezpečnostními zárukami od krále a krátce poté byl královými družiníky zavražděn ve své katedrále. K vraždě došlo v severním transeptu canterburské katedrály 29. prosince 1170. Není jisté, zda se tak stalo na přímý rozkaz krále, nebo zda si královi rytíři jen iniciativně vyložili jeden z králových výbuchů vzteku (král měl na veřejnosti pronést větu: Copak se nenajde nikdo, kdo by mne zbavil toho otravného kněze? O tom, zda řekl skutečně toto, se vedou spory, je však pravděpodobné, že řekl minimálně něco podobného – jeho výbuchy vzteku a nevybíravé řeči, které při nich vedl, byly příslovečné). Vražda Tomáše Becketa a fakt, že Jindřich II. nepotrestal jeho vrahy, vedly ke konfliktu s papežem a byly jednou z příčin (resp. záminek) následného povstání mnoha Jindřichových vazalů, včetně jeho vlastních synů.

Sv. Tomáš byl patronem Řádu rytířů sv. Tomáše Canterburského v Akře Šablona:Pahýl - světec Šablona:Portál Křesťanství Šablona:Portál Středověk Logo Wikimedia Commons Obrázky, zvuky či videa k tématu Tomáš Becket na Wikimedia Commons