Superintendent

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Superintendent je úřadem v metodistických a evangelických církvích, který zastává vedoucí duchovní (kazatel) dané církve. Etymologicky i obsahově odpovídá úřadu biskupa (případně efora) v jiných křesťanských církvích.

V České republice je úřad superintendenta zřízen v Evangelické církvi metodistické, kde superintendentem je ordinovaný starší, kterého každoročně jmenuje do tohoto úřadu biskup Centrální konference pro střední a jižní Evropu. Zastupuje biskupa v době jeho nepřítomnosti. Podporuje kazatele a sbory v jejich službě.

Úřad superintendenta zastává také nejvyšší duchovní správce Evangelické církve augsburského vyznání v České republice. Superintendenta volí synod církve z řad duchovních na 6 let.

Dříve se v českých zemích titul superintendenta používal i v evangelických církvích za Rakousko-Uherska a ve Slezské církvi evangelické augsburského vyznání.

V anglicky mluvících zemích se tento titul používá i ve světské oblasti pro vyšší funkce ve veřejné správě a průmyslu, viz Superintendent