Stupnice intenzity tropických cyklón

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Stupnice intenzity tropických cyklón jsou škály používané ke klasifikaci tropických cyklón podle jejich intenzity. Používaných stupnic je několik, v různých oblastech tvorby tropických cyklón jsou používány různé stupnice. Základním údajem, ze kterého všechny stupnice vycházejí, je maximální naměřený průměr rychlostí větrů za určitý časový úsek.

Saffirova–Simpsonova stupnice[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete v článku Saffirova–Simpsonova stupnice.

Asi nejznámější škálou je Saffirova–Simpsonova stupnice. Ta je používána primárně pro klasifikaci hurikánů v Atlantiku, v severovýchodním a středním Pacifiku. Za monitoring tropických cyklón v severním Atlantiku a v severovýchodním Pacifiku zodpovídá americké Národní centrum pro hurikány (National Hurricane Center, NHC) se statusem regionálního specializovaného meteorologického centra a sídlem v Miami (RSMC Miami).[1] Za monitoring tropických cyklón ve středním Pacifiku pak zodpovídá Středopacifické centrum pro hurikány (Central Pacific Hurricane Center, CPHC), se sídlem v Honolulu a také se statusem RSMC (RSMC Honolulu).[2] Kritériem pro klasifikaci hurikánu je maximální naměřený průměr rychlostí větrů za dobu 1 minuty.[1]

Vzhledem k tomu, že Joint Typhoon Warning Center (JTWC) monitoruje pro potřeby amerických státních institucí tropické cyklóny v západním a jižním Pacifiku i v Indickém oceánu,[3] přičemž zveřejňované údaje počítají právě s rychlostí přetrvávajících větrů po dobu 1 minuty, lze většinu současných tropických cyklón klasifikovat podle této stupnice. Regionální specializovaná meteorologická centra (RSMC) a místní meteorologické agentury však v těchto oblastech používají vlastní stupnice, od kterých odvozují své vlastní systémy varování.

Saffirova–Simpsonova stupnice
Kategorie Rychlost větrů
(maximální rychlost přetrvávajících větrů v intervalu 1 minuty)
m/s uzlů (kn) mph km/h
5 ≥ 70 m/s   ≥ 137 kn   ≥ 157 mph   ≥ 252 km/h  
4   58–70 m/s     113–136 kn     130–156 mph     209–251 km/h  
3   50–58 m/s     96–112 kn     111–129 mph     178–208 km/h  
2   43–49 m/s     83–95 kn     96–110 mph     154–177 km/h  
1   33–42 m/s     64–82 kn     74–95 mph     119–153 km/h  
Související klasifikace
(maximální rychlost přetrvávajících větrů v intervalu 1 minuty)
Tropická bouře   18–32 m/s     34–63 kn     39–73 mph     63–118 km/h  
Tropická deprese   ≤ 17 m/s     ≤ 33 kn     ≤ 38 mph     ≤ 62 km/h  

Stupnice Tajfunové komise WMO[editovat | editovat zdroj]

Tato stupnice je používána pro klasifikaci tropických cyklón v severozápadním Pacifiku. Za monitorování cyklón v této oblasti je zodpovědné regionální specializované meteorologické centrum v Tokiu (RSMC Tokio).[4] Kritériem pro klasifikaci tropické cyklóny je maximální naměřený průměr rychlostí větrů za dobu 10 minut.[4] Nejvyšší stupeň na této stupnici, cyklóna s větry přes 118 km/h, je označován jako tajfun.[4] Další dělení této kategorie základní stupnice nemá, ale regionální meteorologické agentury – čínská, hongkongská, filipínská i japonská – používají pro "tajfuny" každá vlastní podrobnější dělení, od kterých následně odvozují úrovně svých varování.[4][5][6]

Americké Joint Typhoon Warning Center používá pro oblast severozápadního Pacifiku vlastní klasifikaci, která používá maximální naměřený průměr rychlostí větrů za dobu 1 minuty a je tedy srovnatelná se Saffirovou–Simpsonovou stupnicí.[7] Tropické cyklóny s rychlostí větru 119–239 km/h jsou v této klasifikaci označovány jako tajfuny (toto označení tedy odpovídá tropické cyklóně kategorií 1-3, či slabší tropické cyklóně kategorie 4 na Saffirově–Simpsonově stupnici), tropická cyklóna o rychlosti větrů vyšší než 240 km/h je supertajfun (odpovídá silnější tropické cyklóně kategorie 4 nebo tropické cyklóně kategorie 5 na Saffirově–Simpsonově stupnici).[7]

Stupnice Tajfunové komise WMO
Kategorie Přetrvávající větry
Tajfun   ≥64 kn  
  ≥118 km/h  
 Silná tropická bouře     48–63 kn  
  89–117 km/h  
Tropická bouře   34–47 kn  
  62–88 km/h  
Tropická deprese   ≤33 kn  
  ≤61 km/h  

Indická stupnice[editovat | editovat zdroj]

Za monitorování cyklón v severním Indickém oceánu je zodpovědná Indická meteorologická agentura (IMD), konkrétně pak regionální specializované meteorologické centrum v Novém Dillí (RSMC New Delhi).[8] Kritériem pro klasifikaci tropické cyklóny je maximální naměřený průměr rychlostí větrů za dobu 3 minut.[8]

Indická stupnice intenzity tropických cyklón
Kategorie Přetrvávající větry
(3-min průměr)
Super cyklonální bouře   ≥120 kt  
  ≥221 km/  
Extrémně silná
cyklonální bouře
  90–119 kt  
  166–220 km/h  
Velmi silná
cyklonální bouře
  64–89 kt  
  118–165 km/h  
Silná cyklonální
bouře
  48–63   
  89–117 km/h  
Cyklonální bouře   34–47 kt  
  63–88 km/h  
Hluboká deprese   28–33 kt  
  51–62 km/h  
Deprese   17–27 kt  
  31–50 km/h  

Francouzská stupnice[editovat | editovat zdroj]

Météo-France, konkrétně jeho pobočka na ostrově Réunion, Regionální meteorologické centrum La Reunion (RSMC La Reunion), zodpovídá za monitorování tropických cyklón v jihozápadním Indickém oceánu.[9] Kritériem pro klasifikaci tropické cyklóny je maximální naměřený průměr rychlostí větrů za dobu 10 minut.[9]

Francouzská stupnice intenzity tropických cyklón
(jihozápadní Indický oceán)
Kategorie Přetrvávající větry
Velmi silná
tropická cyklóna
  >115 kt  
  >212 km/h  
Silná
tropická cyklóna
  90–115 kt  
  166–212 km/h  
Tropická cyklóna   64–89 kt  
  118–165 km/h  
Silná
tropická bouře
  48–63 kt  
  89–117 km/h  
Mírná
tropická bouře
  34–47 kt  
  63–88 km/h  
Tropická
deprese
  28–33 kt  
  51–62 km/h  
Tropická
porucha
  <28 kt  
  <50 km/h 

Australská stupnice[editovat | editovat zdroj]

Tato stupnice je primární stupnicí používanou pro klasifikaci tropických cyklón v jižním Pacifiku a v jihovýchodním Indickém oceánu. Používají jí tedy meteorologické agentury Indonésie, Austrálie či Fidži a příslušná RSMC/TCWC (TCWC Jakarta, TCWC Perth, TCWC Darwin, TCWC Brisbane, TCWC Port Moresby, RSMC Nadi).[10] Kritériem pro klasifikaci tropické cyklóny je maximální naměřený průměr rychlostí větrů za dobu 10 minut.[10][11]

Australská stupnice intenzity
tropických cyklón
Kategorie   Přetrvávající  
větry
Nárazy
5   >107 kt  
  >198 km/h  
  >151 kt  
  >280 km/h  
4   86–107 kt  
  158–198 km/h  
  122–151 kt  
  226–280 km/h  
3   64–85 kt  
  118–157 km/h  
  90–121 kt  
  167–225 km/h  
2   48–63 kt  
  89–117 km/h  
  68–89 kt  
  126–166 km/h  
1   34–47 kt  
  63–88 km/h  
  49–67 kt  
  91–125 km/h  

Porovnání jednotlivých stupnic[editovat | editovat zdroj]

Klasifikace tropických cyklón
Beaufortova
stupnice
Přetrvávající větry 1 minuta
(NHC/CPHC/JTWC)
Přetrvávající větry 10 minut
(WMO/JMA/MF/BOM/FMS)
SV Pacifik &
S Atlantik
NHC/CPHC[12]
SZ Pacifik
JTWC
SZ Pacifik
JMA
S Indický oceán
IMD[8]
JZ Indický oceán
MF
Austrálie & J Pacifik
BOM/FMS[10]
0–7 <32 uzlů (37 mph; 59 km/h) <28 uzlů (32 mph; 52 km/h) Tropická deprese Tropická deprese Tropická deprese Deprese Zóna poruchy Tropická porucha
Tropická deprese
Tropická níže
7 33 uzlů (38 mph; 61 km/h) 28–29 uzlů (32–33 mph; 52–54 km/h) Hluboká deprese Tropická porucha
8 34–37 uzlů (39–43 mph; 63–69 km/h) 30–33 uzlů (35–38 mph; 56–61 km/h) Tropická bouře Tropická bouře Tropická deprese
9–10 38–54 uzlů (44–62 mph; 70–100 km/h) 34–47 uzlů (39–54 mph; 63–87 km/h) Tropická bouře Cyklonální bouře Mírná tropická bouře Kategorie 1
tropická cyklóna
11 55–63 uzlů (63–72 mph; 102–117 km/h) 48–55 uzlů (55–63 mph; 89–102 km/h) Silná tropická bouře Silná cyklonální bouře Silná tropická bouře Kategorie 2
tropická cyklóna
12+ 64–71 uzlů (74–82 mph; 119–131 km/h) 56–63 uzlů (64–72 mph; 104–117 km/h) Kategorie 1
hurikán
Tajfun
72–82 uzlů (83–94 mph; 133–152 km/h) 64–72 uzlů (74–83 mph; 119–133 km/h) Tajfun Velmi silná
cyklonální bouře
Tropická cyklóna Kategorie 3
silná
tropická cyklóna
83–95 uzlů (96–109 mph; 154–176 km/h) 73–83 uzlů (84–96 mph; 135–154 km/h) Kategorie 2
hurikán
96–97 uzlů (110–112 mph; 178–180 km/h) 84–85 uzlů (97–98 mph; 156–157 km/h) Kategorie 3
silný hurikán
98–112 uzlů (113–129 mph; 181–207 km/h) 86–98 uzlů (99–113 mph; 159–181 km/h) Extrémně silná
cyklonální bouře
Silná tropická cyklóna Kategorie 4
silná
tropická cyklóna
113–122 uzlů (130–140 mph; 209–226 km/h) 99–107 uzlů (114–123 mph; 183–198 km/h) Kategorie 4
silný hurikán
123–129 uzlů (142–148 mph; 228–239 km/h) 108–113 uzlů (124–130 mph; 200–209 km/h) Kategorie 5
silná
tropická cyklóna
130–136 uzlů (150–157 mph; 241–252 km/h) 114–119 uzlů (131–137 mph; 211–220 km/h) Supertajfun Super cyklonální bouře Velmi silná tropická cyklóna
>137 uzlů (158 mph; 254 km/h) >120 uzlů (140 mph; 220 km/h) Kategorie 5
silný hurikán

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. a b RA IV Hurricane Committee. Regional Association IV Hurricane Operational Plan 2017 [online]. World Meteorological Organization [cit. 2017-06-29]. Dostupné online. (anglicky) 
 2. Our Mission [online]. Central Pacific Hurricane Center [cit. 2019-04-09]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2019-03-24. (anglicky) 
 3. Products and Services Notice [online]. Pearl Harbour, Hawaii: Joint Typhoon Warning Center. Dostupné online. (anglicky) 
 4. a b c d Typhoon Committee. Typhoon Committee Operational Manual 2015 [online]. World Meteorological Organization, 2015 [cit. 2015-11-13]. Dostupné online. (anglicky) 
 5. Classifications of Tropical cyclones [online]. Hong Kong Observatory, March 18, 2009 [cit. 2012-07-27]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2012-09-22. (anglicky) 
 6. CERVANTES, Ding. Pagasa bares 5 new storm categories [online]. ABS-CBN, May 16, 2015 [cit. 2015-05-20]. Dostupné online. (anglicky) 
 7. a b Frequently Asked Questions [online]. Pearl Harbour, Hawaii: Joint Typhoon Warning Center. Dostupné online. (anglicky) 
 8. a b c WMO/ESCAP Panel on Tropical Cyclones. Tropical Cyclone Operational Plan for the Bay of Bengal and the Arabian Sea 2015 Edition [Report No. TCP-21]. Světová meteorologická organizace, June 8, 2015 [cit. 2015-03-29]. S. 11–12. Dostupné online. (anglicky) 
 9. a b Tropical Cyclone Operational Plan for the South West Indian Ocean 2016 Edition [online]. Světová meteorologická organizace, 2016 [cit. 2019-04-09]. Dostupné online. (anglicky) 
 10. a b c RA V Tropical Cyclone Committee. Tropical Cyclone Operational Plan for the South-East Indian Ocean and the Southern Pacific Ocean 2014 Edition [online]. World Meteorological Organization. Dostupné online. (anglicky) 
 11. Tropical cyclone alerts and warnings summary of procedures within Fiji: 2009–2010 season [online]. Fiji Meteorological Service. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne November 7, 2015. (anglicky) 
 12. RA IV Hurricane Committee. Regional Association IV Hurricane Operational Plan 2015 [online]. World Meteorological Organization [cit. 2015-11-08]. Dostupné online. (anglicky) 

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

regionální specializovaná meteorologická centra
centra varování před tropickými cyklónami (jihozápadní Pacifik a jihovýchodní Indický oceán)