Přeskočit na obsah

Stupeň povodňové aktivity

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Označení stupňů povodňové aktivity u vodočtu pod Masarykovým mostem přes Tichou Orlici v Chocni
Označení stupňů povodňové aktivity u vodočtu na pilíři mostu přes řeku Moravu v Olomouci-Chomoutově
Kamenný basreliéf Bradáč sloužil jako vodoměrná značka – znamení příchodu velké vody na Juditině mostě v Praze

Stupeň povodňové aktivity (zkratka SPA) je jednoduché číselné označení situace z hlediska míry ohrožení obyvatelstva a jeho majetku možnou či právě probíhající povodní. V současné době definuje platný český vodní zákon tři možné stupně povodňové aktivity:[1]

  • První stupeň – stav bdělosti
  • Druhý stupeň – stav pohotovosti
  • Třetí stupeň – stav ohrožení

Poznámka: Není definován žádný „nultý stupeň“, který by popisoval normální stav bez hrozícího nebezpečí.

Význam stupňů[editovat | editovat zdroj]

První stupeň
Stav bdělosti nastává při nebezpečí povodně. Situaci na vodním toku nebo vodním díle je třeba věnovat zvýšenou pozornost, zahajuje hlídková služba.
Druhý stupeň
Ke stavu pohotovosti dochází v případě, že již nebezpečí přerostlo do skutečné povodně. Při jeho vyhlášení se aktivizují orgány protipovodňové ochrany a provádějí se opatření podle povodňového plánu.
Třetí stupeň
Stav ohrožení se vyhlašuje při nebezpečí vzniku škod většího rozsahu nebo ohrožení životů a majetku v záplavovém území. Probíhají zabezpečovací a případně i záchranné a evakuační činnosti.

Podmínky vyhlašování SPA[editovat | editovat zdroj]

Jednotlivé stupně povodňové aktivity jsou vyhlašovány vždy příslušnými pověřenými úřady, respektive orgány státní správy (veřejné správy), a to v případě, že je dosaženo předem stanovených limitů vodních stavů či předem určených mezních průtoků vody v tzv. hlásných místech daného vodního toku (nebo v případě, kdy dojde ke změně dalších relevantních parametrů vodního toku daných platným povodňovým plánem v příslušném konkrétním místě).

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). aplikace.mvcr.cz [online]. [cit. 2009-10-14]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2009-10-14. 
  • odvětvové technické normy platné pro úsek vodního hospodářství

Související články[editovat | editovat zdroj]