Struktura (strukturní geologie)

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Struktura v obecné a strukturní geologii představuje celkové vztahy[1], prostorové uspořádání[2] horninových jednotek. Horninové jednotky (např. Vrásy, zlomy, diskordance) představují funkční části v strukturním celku, jímž je geologické (horninové) prostředí. Struktura zároveň vyjadřuje vzájemné vztahy mezi jednotlivými prvky a celkem.

Pojem struktura může mít v jiných oborech geologie, jako je petrologie nebo mineralogie jiné významy. Studiem geologických struktur, posloupnosti jejich vzniku se věnuje obor strukturní geologie označovaný jako strukturní analýza.

Dělení[editovat | editovat zdroj]

Geologické struktury lze rozdělit podle vzniku na primární (prvotní) a deformační struktury (sekundární), které vznikly působením deformace na primární struktury.

Primární struktury[editovat | editovat zdroj]

Primární původní struktury hornin lze dále dělit na základě jejich vzniku na sedimentární a magmatické. Mezi magmatické struktury patří různá magmatická tělesa jako jsou lakolity, batolity, plutony, dajky, žíly, vulkanické komíny a jiné. Extruzivní horniny tvoří vulkanická tělesa jako jsou kaldery, diatrémy atd.

Struktury sedimentárních hornin tvoří vrstevnatost, která reprezentuje vodorovně uložené vrstvy, ale i různé jiné typy uložení jako šikmé zvrstvení, gradační zvrstvení, čeřiny, diskordance a jiné. Na pozice vrstev usazených hornin se aplikují základní pravidla stratigrafie, zejména pravidlo superpozice.

Deformační struktury[editovat | editovat zdroj]

Deformační (sekundární) struktury vzniklé působením deformačních sil na primární (původní) struktury se rozlišují zpravidla podle stylu deformace na spojité (duktilní), např. Vrásy a nespojité (křehké), např. zlomy.

Velmi vzácně se vyskytují i netektonické deformační struktury, které jsou spojeny s některými synsedimentárnymi procesy. Známé jsou např. glacigenní a gravitační struktury v sedimentech. Glacigenní deformace vznikají působením ledovce na podložní a okolní sedimenty.

Smíšené struktury[editovat | editovat zdroj]

Smíšené (tzv. penekontemporánní) deformace sedimentů mohou být také podmíněny regionálním napěťovým polem, případně mohou být způsobeny syntektonickým umístěním intruze a jejím následným chladnutím během deformace. Takto také vznikají některé přeměněné horniny jako syntektonické anatektické migmatity apod.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Štruktúra (štruktúrna geológia) na slovenské Wikipedii.

  1. PETRÁNEK, Jan. On-line geologická encyklopedie [online]. geology.cz [cit. 2017-01-11]. Dostupné online. 
  2. Marko, F., Jacko, S., 1999: Štruktúrna geológia I (Všeobecná a systematická). Archivováno 19. 7. 2011 na Wayback Machine Vydavateľstvo Harlequin, Košice, 180 s.