Státní pozemkový úřad

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Ústřední ředitelka SPÚ Svatava Maradová

Státní pozemkový úřad (SPÚ) je správní úřad České republiky podřízený Ministerstvu zemědělství. Sídlí v Praze a je organizační složkou státu a účetní jednotkou. Vznikl ke dni 1. ledna 2013 sloučením Pozemkového fondu ČR a struktury Pozemkových úřadů. Nově vzniklá organizace je jednou z největších organizačních složek státu v resortu zemědělství. Státní pozemkový úřad je tvořen ústředím, krajskými pozemkovými úřady a jejich pobočkami. Pozemkový fond byl již předtím k 1. červenci 2012 sloučen se zbytkovou Zemědělskou vodohospodářskou správou (ZVHS).

Organizační struktura SPÚ[editovat | editovat zdroj]

V čele Státního pozemkového úřadu stojí ústřední ředitel. Organizační struktura úřadu je postavena na odborných sekcích řízených sekčními řediteli. Od 1.1.2017 to jsou:

 • Sekce majetku státu,
 • Sekce provozních činností,
 • Sekce řízení krajských pozemkových úřadů a pozemkových úprav,
 • Sekce odborných činností,
 • Sekce ICT a správy dat,
 • Sekce řízení ústředí.

V rámci sekcí jsou zřízeny odbory a oddělení. V rámci jednotlivých vyšších územně samosprávných celků vykonávají činnost SPÚ Krajské pozemkové úřady0 (KPÚ). Řízení o pozemkových úpravách náleží do kompetence poboček krajských pozemkových úřadů, jejichž územní působnost odpovídá území jednoho nebo více okresů. Na počátku roku 2016 měl úřad 1 415 zaměstnanců. Tiskovým mluvčím je současné době Hynek Jordán.

Ústřední ředitel SPÚ[editovat | editovat zdroj]

V čele Státního pozemkového úřadu byla od 13. června 2014 Ing. Svatava Maradová, MBA.

Svatava Maradová vystudovala Mendelovu univerzitu v Brně, fakultu agronomickou, v roce 2009 absolvovala bakalářský obor Všeobecné zemědělství, v roce 2011 poté s červeným diplomem absolvovala navazující magisterský obor Zemědělské inženýrství. Diplomová práce se věnovala tématu hodnocení účinnosti opatření na ochranu ZPF v pozemkových úpravách, má za sebou odborné zkušenosti s řešením projektů pozemkových úprav, protierozní a protipovodňovou ochranu a projektování v krajině. Po absolvování univerzity tři roky působila v praxi. Od 14. dubna 2014 působila dva měsíce na pozici náměstkyně pro Úsek řízení odborných činností SPÚ. Do čela Státního pozemkového úřadu byla ministrem zemědělství Marianem Jurečkou jmenována na základě výběrového řízení v červnu téhož roku.

Působnost a činnosti SPÚ[editovat | editovat zdroj]

 • správa a převod zemědělských nemovitostí
 • řízení pozemkových úprav
 • vypořádání restitučních nároků
 • majetkové vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi
 • privatizování majetku, se kterým je oprávněn hospodařit
 • aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ)
 • aktualizace a správa geodatabáze hlavních odvodňovacích zařízení (HOZ) a dalších vodohospododářských zařízení (čerpací stanice, závlahy, vodní nádrže) a staveb ve správě SPÚ
 • činnosti související s ochranou zemědělského půdního fondu – účast na iniciativách, jejichž cílem je zmírňování negativních dopadů klimatických změn (mezirezortní skupina „VODA-SUCHO“ nebo projekt Generel vodního hospodářství krajiny České republiky)
 • spolu s Českomoravskou komorou pro pozemkové úpravy pořádá soutěž Společné zařízení roku

SPÚ je příslušný hospodařit s nemovitostmi:

Působnost SPÚ je stanovena zákony:

 • Zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů.
 • Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku (zákon o půdě), ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech.
 • Zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi.
 • Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích (zákon o majetku ČR), ve znění pozdějších předpisů.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]