Agentura ochrany přírody a krajiny ČR: Porovnání verzí

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
m
+linky, - zbytečná slova
m (Verze 6890191 uživatele Adela.opatrna (diskuse) zrušena - nevhodná úprava)
m (+linky, - zbytečná slova)
*Poskytuje odbornou a expertní podporu MŽP v mezinárodních agendách včetně zastupování státu před Evropskou komisí
 
AOPK ČR vykonáváVykonává státní správu na území 24 chráněných krajinných oblastí, 213 národních přírodních rezervací a národních přírodních památek a 537 přírodních rezervací a památek přímo v CHKO. Tato území pokrývají téměř 11 000 km2, tedy necelých 14 % rozlohy státu. AOPK ČR je nejen spravuje, ale také o ně pečuje – hodnotí jejich stav, zajišťuje management a přípravu plánů péče.
 
AOPK ČRAktivně se aktivně podílí na péči o krajinu – jak administrací financí, které na ni přispívají, tak přímo v praxi. Zejména prostřednictvím Programu péče o krajinu a programu Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny podporuje zejména výsadbu rozptýlené zeleně v krajině, protierozní opatření, revitalizaci toků, obnovu mokřadů, péči o cenné nelesní lokality, zlepšování druhové a prostorové skladby lesa či vhodné zpřístupňování přírodních lokalit návštěvníkům.
 
AOPK ČR připravujePřipravuje záchranné programy ohrožených druhů rostlin a živočichů. V roce 2011 běží deset programů – pro matiznu bahenní, rdest dlouholistý, hvozdík písečný český,
hořec jarní, hořeček mnohotvarý český, perlorodku říční, hnědáska osikového, sysla obecného, užovku stromovou, vydru říční.
 
Věnuje se i práci s veřejností. Pořádá akce, zaměřené zejména na poznávání Vydává časopis Ochrana přírody, sborník Příroda a řadu dalších publikací pro odbornou i širokou veřejnost.
 
Jde o člena řady mezinárodních uskupení - [[Mezinárodní unie pro ochranu přírody]] (IUCN), [[Federace Europarc]], [[Planta Europa]], [[European Network of Heads of Nature Conservation Agencies]] (ENCA). Je partnerem prestižního odborného Evropského tématického střediska biologické rozmanitosti (ETC/BD), které je hlavní expertní institucí EEA/EK.
 
Její ústředí sídlí v [[Praha|Praze]] a dále disponuje 30 regionálními pracovišti (24 správ [[CHKO]] a, 6 středisek AOPK ČR).
 
== Historie ==

Navigační menu