Účetní zásady: Porovnání verzí

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Přidáno 92 bajtů ,  před 8 lety
m
drobnosti
m (přidány odkazy)
m (drobnosti)
5) '''Bilanční kontinuita''' - konečné a počáteční zůstatky stavů rozvahových účtů mezi účetními obdobími na sebe musí navazovat.<br /><br />
6) '''Zásada objektivity účetních informací''' – za objektivní se považují informace doložené účetním dokladem a vztahy aktiv ověřené inventarizací.<br /><br />
7) '''Akruální princip''' - vyžaduje se účtování účetních případů do období se kterým časově a věcně souvisí (jedná se o časové rozlišení nákladů a výnosů) bez ohledu na samotný tok peněz.<br /><br />
8) '''Zásada oceňování v historických cenách''' – majetek se oceňuje v okamžiku pořízení. To znamená, že budoucí dopad cenových změn nebo pokles kupní síly peněz se nebere v úvahu.<br /><br />
9) '''Zásada stálosti metod účetnictví (konzistentnost)''' – účtování operací, oceňování a odpisování aktiv a náplň jednotlivých položek výkazů jsou v jednotlivých letech stejné (konzistentní), zaručuje se srovnatelnost z hlediska času.<br /><br />
Výjimky:
:a) pohledávky a závazky vůči stejné osobě, které mají splatnost do 1 roku a jsou vedeny ve stejných měnách (např. zápočet)<br />
:b) převod podílu na hospodářském výsledku společníkům [[v.o.s.Veřejná obchodní společnost|veřejné obchodní společnosti]] a komplementářům [[komanditní společnost]]i<br />
:c) doměrky a vratky z daní z příjmů, z nepřímých daní a poplatků <br />
13) '''Přednost obsahu před formou''' - nejdůležitějším hlediskem je obsah účetních informací, forma je taktéž podstatná, ale je až druhořadá.
26

editací

Navigační menu