Kolokace

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
(přesměrováno z Slovní spojení)
Skočit na: Navigace, Hledání
Další významy jsou uvedeny na stránce Kolokace (rozcestník).

Kolokace (od lat. collorale, spolu-umístit), též slovní spojení je spojení více slov, které spolu souvisí gramaticky i sémanticky a vytváří víceslovné pojmenování. Tvoří tak podobně jako slovo lexikální jednotku. Kolokabilita je schopnost souvýskytu lexikálních jednotek v sémanticky platných, čili smysluplných celcích prostřednictvím kolokačního paradigmatu (vzoru) a je přímo měřitelná výskytem slovního spojení v jazykovém korpusu. Slova umožňující pouze jediný souvýskyt se nazývají monokolokabilní (např. tratoliště lze použít pouze ve spojení se slovem krev, tratoliště krve). Kolokace je obtížné sémanticky definovat a třídit, protože jsou hraničním jevem mezi lexikální a gramatickou rovinou. Rozlišujeme kolokace ustálené (sousloví) a neustálené.

Příklady kolokací[editovat | editovat zdroj]

Základní dělení kolokací je na kolokace neustálené (textové) a ustálené (systémové).

  1. hezký mlýn – neustálené slovní spojení
  2. vodní mlýnsousloví (ustálené slovní spojení)
  3. vodní mlýn – navíc jde o termín (v určitém oboru má specifický, ostře vymezený význam)
  4. voda na jeho mlýnfrazém (mnohá slovní spojení ztrácejí svůj původní slovní význam – frazeologizují se) a idiom (z významů jednotlivých slov, z kterých se skládá, nelze odvodit jeho význam); obrat (delší fráze či úsloví)
  5. Špindlerův Mlýn – víceslovné proprium

Výrazy číslo 3 – 5 jsou ustálené a čili reprodukovatelné na základě pouhé jejich předchozí znalosti, bez nutnosti je pokaždé nově vytvořit. Jsou tak samostatnou lexikální jednotkou.

Zvláštním druhem kolokací jsou pleonasmy, kde se v souslovích spolu někdy nevhodně vyskytují synonymní či téměř synonymní výrazy, např. hlavní protagonista, závěrečné finále, servisní služba, LED dioda, modravý blankyt, „Se Sovětským svazem na věčné časy a nikdy jinak!“, apod.

Specifickým druhem kolokací je také koligace, kde se namísto lexikálně-sémantických vztahů mezi jednotkami zohledňuje vztahy mezi lexikální jednotkou a gramatickou kategorií a/nebo textovou strukturou (pořád bere, nikoliv pořád vezme; tři metry, nikoliv tři metr; apod.)

Příklady monokolokabilních slov[editovat | editovat zdroj]

Mezi slova, které umožňují souvýskyt jen v jednom kolokačním paradigmatu, patří například:

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • SUCHÁ, Karolína. Encyklopedie lingvistiky [online]. Příprava vydání Kateřina Prokopová. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012, rev. 2014-01-16 [cit. 2015-01-07]. Heslo Kolokace. 
  • ČERMÁK, František. Jazyk a jazykověda [online]. 4., v Karolinu 2., dopl. vyd. Karolinum Press, 2011. Kapitola Kolokace. ISBN 978-80-246-1946-0. 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]