Seznam kulturních památek v Terezíně

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Dostupné mapy ke článku Z důvodu chyby v nástroji kmlexport u některých článků nefunguje zobrazení map na portálech Mapy.cz a Google a na portále OSM jsou chybně kódovaná písmena s diakritikou.

Tento seznam nemovitých kulturních památek ve městě Terezín v okrese Litoměřice vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

Terezín[editovat | editovat zdroj]

Hlavní pevnost – opevnění[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Hlavní pevnost – úplné opevnění (Q38148211)


Terezín - Hlavní pevnost, úplné opevnění 13.JPG
 
Kategorie Fortification of Terezín Fortress na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
11613/5-2344
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Terezín 50°30′33,17″ s. š., 14°8′48,04″ v. d. Pevnost - Hlavní pevnost, úplné opevnění (podrobný rozpis pod tabulkou)

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu před 1. 1. 1988 je v kolonce MonumNetu „Památkou od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku je dostupné v Památkovém katalogu.

 • parc. 204/2 (jen východní část parcely, bez staveb): kurtina bastionů VIII a I s Horní vodní branou
 • parc. 206 (bez staveb), parc. 221/1 (jen východní část parcely, bez staveb), parc. 221/2 (bez staveb): bastion č. VIII s kavalírem
 • parc. 221/1 (jen východní část parcely, bez staveb), parc. 221/2 (bez staveb, bez stavby trafostanice), parc. 223 (pouze jižní a jihovýchodní část parcely): kurtina bast. VII a VIII, s Dolní vodní branou
 • parc. 270, parcely 271, 272 a 273 bez staveb: bastion č. VII
 • parc. 279, 281/1, 281/2, 292, 294, 460, 467, 469, 471, 472/1, 475/1, 475/3, 475/4, 476, 491, 498, 500/13, 505, 506/10, 506/11, 507/19–507/21, 513, 514, 515/1–515/3, 525, 526/1, 527/1, 527/2, 529/1, 529/2, 532/1, 532/4, 532/5, 532/11, 532/12, 532/35–532/50: vodní příkop s kynetou fronty bastionů č. I, II, III, IV, V, VI, VII
 • parc. 280: bastion VI s kavalírem, kurtina bastionů č. V a VI s kasematy bývalé Litoměřické brány, a bastionů č. VI a VII
 • parc. 282, 283 (bez staveb), 284, 285: ravelin č. XIX s reduitem
 • parc. 286: kaponiéra shromaždiště č. XXXIV,
 • parc. 286: vodní příkop s kynetou fronty ravel. č. XVIII,
 • parc. 286: kontrg. č. XXII a rav. č. XIX
 • parc. 287, 288: shromaždiště č. XXXIV s lunetou vč. glacisů
 • parc. 288: Shrom. č. XXXV a XXXVI s lun. vč. gl.,
 • parc. 288: Kaponiéra shrom. č. XXXVI,
 • parc. 288: kryté cesty shrom. č. XXXIII a XXXIV vč. glac., shrom. č. XXXIV a VVVV vč. gl. a č. XXXV vč. gl.,
 • parc. 288: vodní příkop
 • parc. 289, 288: shromaždiště č. XXXIII s lunetou (zbořeným strážním domkem) včetně glacisu,
 • parc. 289: Shrom. č. XXXIV, XXXV a XXXVI s lunetami vč. glacisů,
 • parc. 289: kryté cesty shrom. č. XXXIII a XXXIV vč. glacisu,
 • parc. 289: shrom. č. XXXIV a VVVV vč. gl. a č. XXXV vč. gl.,
 • parc. 289: envelopa shrom. č. XXXVII
 • parc. 290 a 291: bastion VI. s kavalírem
 • parc. 292: kleště XIV včetně zemního kufru,
 • parc. 292: Ravelin č. XX s retranchementem,
 • parc. 292: Kurtina bastionů č. VI a VII,
 • parc. 292: Dvoukaponiéra kleští č. XVI,
 • parc. 293: Kaponiéra shrom. č. XXXV, XXXVI, vodní příkop s kynetou ravel. č. XX
 • parc. 294: Shromaždiště č. XXXVI s lunetou vč. glacisu,
 • parc. 294: envelopa shrom. č. XXXVII
 • parc. 295: Luneta č. XXIV, Batardeaux levé, vodní příkop s kynetou lun. č. XXVI
 • parc. 296: prachárna, Bastion č. VII
 • parc. 297/1: Bastion č. VII, Kurtina bastionů č. VI a VII, a č. VII a VIII s Dolní vodní branou
 • parc. 297/2: Kurtina bastionů VII a VIII s Dolní vodní branou
 • parc. 298: Batardeaux bastionu č. VII,
 • parc. 298, 299/2, 302, 303/1, 303/2: vodní příkop s kynetou fronty bast. č. I, VII a VIII,
 • parc. 298, 299/2, 300, 301/1, 301/2, 305, 306: envelopa bast. č. I, VII, VIII
 • parc. 299/1, 301/2: Luneta č. XXIV
 • parc. 299/2, 301/1: vodní příkop s kynetou lun. č. XXVI,
 • parc. 301/2: Batardeaux ve špici
 • parc. 302: most kurtiny bast. č. VIII a VII
 • parc. 304: Koryto Nové Ohře, most
 • parc. 304: Batardeaux bast. č. I
 • parc. 307/1, 310/2, 311, 313/2: vodní příkop s kynetou envelopy lun. č. XXXVII
 • parc. 307/2–307/4, 308, 309, 310/1, 312/1, 312/2, 313/1, 318, 319, 320/1, 321/1–321/5, 321/5–321/9, 322/1, 322/2, 323, 324, 325/1–325/6, 326, 327, 328, 329/4, 330, 400: prostor Dolního retranchementu
 • parc. 307/1: Bastion č. VI
 • parc. 313/3–313/12, 314: envelopa lunety č. XXXVII
 • parc. 315: Batardeaux levé lunety č. XXXVII
 • parc. 315: vodní příkop lun. č. XXXVII, most
 • parc. 316: Luneta č. XXXVII
 • parc. 318, 319, bez staveb 321/7 a 321/8: stodola
 • parc. 325/1–325/6: Kurtina bast. č. V a VI
 • parc. 327, 328, 330: Bastion č. IV
 • parc. 327, 328: Kurtina bastionů č. IV a V
 • parc. 329/1, 329/3, 329/5, 398/1, 398/2: Bastion č. III
 • parc. 329/2, 329/5, 329/6: Koryto Staré Ohře
 • parc. 355, 356, 357, 358/1, 358/2, 661, 662, 712, 713/1–713/3: východní glacisy
 • parc. 360/1, 360/2, 361–384, 385/1, 385/2, 386/1, 386/2, 387–390, 391/1–391/6, 392, 714: Trávčická kotlina
 • parc. 395: Horní retranchement - Ochranný val s glacisem
 • parc. 397: prachárna
 • parc. 398/1: Bastion č. II
 • parc. 398/1: Kurtina bastionů
 • parc. 329/1, 329/3, 331, 332, 398/1–398/36, 398/39, 398/40, 399, 401/1–401/5, 402, 403/1–403/12, 404, 405/1–405/37, 406/1–406/8, 407, 408/1–408/3, 409, 410, 414–425, 426/2–426/6, 430/1–430/3, 431/1, 431/2, 432, 434/1–434/4, 435, 436/1–436/3, 437–440, 441/1–441/7, 442, 444, 445: prostor Horního retranchementu
 • parc. 398/37
 • parc. 393, 394, 395, 396, 411, 428: Horní retranchement - vodní příkop s kynetou fronty bast. č. I, II, III
 • parc. 412: Horní retranchement - Bastion č. II s prachárnou
 • parc. 412, 413: Horní retranchement, Kurtina bastionů č. I a II
 • parc. 426/1, 428, 412: Horní retranchement - Bastion č. I
 • parc. 426/2, 426/3, 427, 429/1, 429/2, 430/2–430/7, 431/2, 432, 433/1–433/4: envelopa lunety č. XXXVII
 • parc. 432: vodní příkop s kynetou envelopy lunety č. XXXVII
 • parc. 443, 444, 445: Luneta č. XXXVII
 • parc. 443, 446/1, 446/2: vodní příkop lunety č. XXXVII
 • parc. 443: envelopa lunety č. XXXVII
 • parc. 446/1, 446/2: Batardeaux ve špici lunety č. XXXVII
 • parc. 447, 447, 452, 454/1, 454/2: envelopa bast. č. I, VII, VIII
 • parc. 449/1, 449/2, 455, 456, 457, 458: vodní příkop s kynetou fronty bast. č. I, VII a VIII
 • parc. 450, 451/1–451/3: Bastion č. VIII s kavalírem
 • parc. 452: most kurtiny bast. č. I a VIII
 • parc. 453: Kurtina bastionů VIII a I s Horní vodní branou
 • parc. 454/1, 459: Luneta č. XXIII
 • parc. 459: pravé Batardeaux
 • parc. 459: vodní příkop s kynetou lun. č. XXIII
 • parc. 460: Dvoukaponiéra kleští č. IX
 • parc. 461: envelopa a šíp lunety č. XXIII včetně glacisu
 • parc. 462/1–462/6, 463/1: Bastion č. I
 • parc. 462/3: prachárna
 • parc. 463/1: Bastion č. II
 • parc. 463/1: Kurtina bast. I a II, II a III s kasematy bývalé Bohušovické (Pražské) brány, č. VIII a I s Horní vodní branou
 • parc. 463/1: Batardeaux bastionu č. I
 • parc. 463/3: Kurtina bastionů II. a III. s kasematy bývalé Bohušovické (Pražské) brány
 • parc. 464, 465: Shromaždiště č. XXV včetně glacisu
 • parc. 464, 465: Shromaždiště č. XXVI se strážním domkem vč. glacisu
 • parc. 464, 465: Shromaždiště č. XXVII s lunetou vč. glacisu
 • parc. 464, 465: krytá cesta shromaždiště č. XXV a XXVI vč. glacisu,
 • parc. 464, 465: krytá cesta shromaždiště č. XXVI a XXVII vč. gl.,
 • parc. 464, 465: krytá cesta shromaždiště č. XXVII a XXVIII vč. gl.
 • parc. 464: envelopa a šíp lunety č. XXIII vč. glacisu
 • parc. 465: Luneta č. XXIII
 • parc. 465: Batardeaux lunety ve špici, envelopa a šíp
 • parc. 466, 467, 468, 469, 472/1: Kleště č. IX včetně zemního kufru
 • parc. 476: mosty
 • parc. 470, 471, 472/1: Dvoukaponiéra kleští č. IX
 • parc. 471, 476: Dvoukaponiéra kleští č. X
 • parc. 471: Kaponiéra shrom. č. XXVI
 • parc. 472/1–472/3: Ravelin č. XV s retranchementem
 • parc. 473: Kaponiéra shrom. č. XXV, XXVI
 • parc. 473: vodní příkop s kynetou ravelinu č. XV
 • parc. 474: Bastion č. II s Kavalírem
 • parc. 475/1, 475/2, 475/5, 476: Kleště č. X včetně zemního kufru
 • parc. 476, 477, 478, 479/1, 481: Ravelin č. XVI s reduitem
 • parc. 476: Kurtina bast. II. a III. s kas. býv. brány
 • parc. 479/1–479/3, 480, 659/1, 659/4: krytá cesta shrom. č. XXVII a XXVIII vč. glacisu
 • parc. 479/1–479/3, 481, 482: vodní příkop s kynetou fronty ravel. č. XVI
 • parc. 479/1–479/2, 481, 482: kontrg. č. XXI a rav. č. XVII
 • parc. 479/3: kontrg. č. XXII a rav. č. XIX
 • parc. 479/4
 • parc. 482: Kaponiéra shrom. č. XXVII
 • parc. 483: Shromaždiště č. XXVII s lunetou včetně glacisu
 • parc. 484, 485/1, 485/4, 491, 492, 493: Kleště č. X vč. zemního kufru
 • parc. 484, 485/3, 489, 490: Ravelin č. XVI s reduitem
 • parc. 484, 485/2, 486/1, 487, 488/1, 488/2, 502/1, 503/1, 504, 656, 657, 658, 659/1, 659/2, 659/4, 660: Shromaždiště č. XXVIII s lunetou a se strážním domkem čp. 314, včetně glacisu
 • parc. 484, 485/4, 494: Kurtina bastionů II. a III. s kasematy bývalé Bohušovické (Pražské) brány
 • parc. 484, 485/1, 498: Dvoukaponiéra kleští č. X
 • parc. 484, 488/2: krytá cesta shrom. č. XXVII a XXVIII vč. glac.
 • parc. 484, 488/2: krytá cesta shrom. č. XXVIII a XXIX vč. glac.
 • parc. 484: vodní příkop
 • parc. 484, 485/1, 485/2, 485/3: mosty
 • parc. 485/1, 499/2: vodní příkop s kynetou fronty ravel. č. XVI
 • parc. 485/1: kontrg. č. XXI a rav. č. XVII
 • parc. 494, 495/1, 495/2, 496, 497/1–497/3, : Bastion III. s rentranchementem
 • parc. 499/1, 500/1–500/4, 500/6–500/12, 503/1, 503/3–503/5, 512/1, 512/2, 516, 517, 519/1, 519/2, 566: Ravelin č. XVII s reduitem
 • parc. 499/1, 499/2: Kontrgarda č. XXI
 • parc. 499/2: kontrg. č. XXII a rav. č. XIX
 • parc. 500/1, 500/5, 502/1, 503/1, 504, 616, 617, 622/4–622/6, 623, 624, 657: Shromaždiště č. XXIX s lunetou včetně glacisu
 • parc. 500/1, 500/9, 500/13, 506/1, 512/1, 512/2, 515/3: Dvoukaponiéra kleští č. XI
 • parc. 500/1, 501, 503/5: Kaponiéra shromaždiště č. XXIX
 • parc. 501: Kaponiéra shromaždiště č. XXVIII
 • parc. 500/1, 512/1–512/3: krytá cesta shrom. č. XXXIX a XXX vč. glacisu
 • parc. 500/1: vodní příkop
 • parc. 500/3, 500/4, 501: vodní příkop s kynetou fronty ravel. č. XVI
 • parc. 500/3: kontrg. č. XXI a rav. č. XXVII
 • parc. 500/4, 501: kontrg. č. XXI a rav. č. XVII
 • parc. 505, 508, 514: Kurtina bastionů č. III a IV
 • parc. 505, 506/1–506/12, 507/1–507/21, 509, 511, 512/1, 512/2, 513, 514: Kleště č. XI. včetně zemního kufru
 • parc. 508, 509, 510/1, 510/2, 511: Kurtina bastionů č. III a IV
 • parc. 509, 510/1, 510/2: Bastion IV. s kavalírem
 • parc. 512/1, 515/4: vodní příkop s kynetou fronty ravel. č. XVI
 • parc. 512/1: kontrg. č. XXI a rav. č. XVII
 • parc. 515/1, 515/2, 515/4, 519/1, 519/2, 563/1, 563/9, 563/10, 564, 565: Shromaždiště č. XXX s lunetou včetně glacisu
 • parc. 515/1: Kaponiéra shrom. č. XXX
 • parc. 515/1, 515/4: kontrg. č. XXI a rav. č. XVII
 • parc. 502/1–502/3, 503/1, 503/2, 503/5, 616, 617, 618, 619, 620, 622/4–622/6, 623, 624 625/1–625/13, 626/1–626/41, 627–653, 654/1–654/6, 655, 656, 657, 660: krytá cesta shrom. č. XXVIII a XXIX včetně glacisu
 • parc. 515/4, 564–568, 569/1–569/7, 577, 592/2, 593, 595, 597, 602, 604, 605, 607, 608, 610, 612, 614, 615, 622/6, 624: krytá cesta shrom. č. XXXIX a XXX vč. glacisu
 • parc. 515/2, 519/1, 519/2, 520/2, 526/2, 527/2, 562, 563/1, 563/2, 563/7, 563/8: krytá cesta shrom. č. XXX a XXXI vč. glacisu
 • parc. 519/1, 519/2, 520/1, 551/1, 551/2, 552/1, 553/2, 554/1–554/15, 558, 559, 560, 563/3, 563/4, 563/5, 593: krytá cesta shrom. č. XXXI a XXXII vč. glacisu
 • parc. 519/1, 519/2, 520/1, 537, 538, 549/1, 552/1, 552/2, 553/1: krytá cesta shrom. č. XXXII a XXXIII vč. glacisu
 • parc. 519/1, 519/2: vodní příkop
 • parc. 515/5, 520/3
 • parc. 518/1–518/4: Bastion IV. s kavalírem
 • parc. 519/1, 519/2, 520/2, 526/1, 526/2, 527/2, 562, 563/1, 563/2, 563/6: Shromaždiště č. XXXI s lunetou včetně glacisu
 • parc. 519/1, 519/2, 520/1, 551/1, 551/2, 552/1, 552/2, 553/2: Shromaždiště č. XXXII s lunetou včetně glacisu
 • parc. 520/1, 521: Kaponiéra shrom. č. XXXI, XXXII
 • parc. 521: Kaponiéra shrom. č. XXXIII
 • parc. 521: vodní příkop s kynetou fronty ravel. č. XVIII, kontrg. č. XXII a rav. č. XIX
 • parc. 522, 523, 524: Ravelin č. XVIII. s reduitem
 • parc. 522: Kontrgarda č. XXII
 • parc. 525, 526/1, 527/1: Dvoukaponiéra kleští č. XII
 • parc. 525, 549/1, 592/1: Dvoukaponiéra kleští č. XIII
 • parc. 528/1, 528/2, 529/1, 529/2: Kleště č. XII včetně zemního kufru
 • parc. 530/1: Bastion IV. s kavalírem
 • parc. 530/1, 530/2, 531: Bastion č. V s retranchementem
 • parc. 530/1, 530/2: Kurtina bastionů č. IV a V
 • parc. 530/2: Kurtina bastionů č. V a VI s kas. býv. Litoměřické brány
 • parc. 279, 532/1–532/10, 532/13–532/34, 549/1: Kleště č. XIII. včetně zemního kufru
 • parc. 533, 549/1: Ravelin č. XIX. s reduitem
 • parc. 534, 535, 536, 549/1, 553/1: Shromaždiště č. XXXIII s lunetou (zbořeným strážním domkem) včetně glacisu
 • parc. 539, 540, 541, 543, 544, 545: Bastion č. V s retrachementem
 • parc. 549/1: Kurtina bastionů č. VII a VIII
 • parc. 549/1: vodní příkopy s kynetami, mosty, envelopa bast.
 • parc. 275/2, 548, 549/2, 550, 555, 556, 557/1, 557/2, 557/3, 663, 664, 665/1, 665/3, 665/9–26, 665/29–31, 666, 667/1–667/4, 669–673: Litoměřická kotlina včetně historické cesty
 • parc. 566: vodní příkop s kynetou fronty ravel. č. XVI, kontrg. č. XXI a rav. č. XVII
 • parc. 665/1, 665/14, 666: Shromaždiště č. XXXIII s lunetou (zbořeným strážním domkem) včetně glacisu
 • parc. 665/1, 665/14: krytá cesta shrom. č. XXXII a XXXIII vč. glacisu,
 • parc. 668: Shromaždiště č. XXXIII s lunetou vč. glacisu
 • parc. 668: Shrom. č. XXXIV, XXXV a XXXVI s lunetami vč. glacisů
 • parc. 668: kryté cesty shrom. č. XXXIII a XXXIV vč. glacisu
 • parc. 668: shrom. č. XXXIV a VVVV vč. gl. a č. XXXV vč. gl., envelopa a šíp lunety
 • parc. 668: envelopa shrom. č. XXXVII
 • parc. 678 a 679: envelopa a šíp lunety č. XXIV včetně glacisu
 • parc. 680, 681, 682: Koryto Nové Ohře
 • parc. 683: Dolní retranchement – envelopa bastionů č. IV, V, VI včetně glacisu
 • parc. 684/1, 684/2, 688, 689/1, 689/2: předpolí Dolního retranchementu
 • parc. 685/1–685/16, 687, 690/1, 690/2, 691, 692, 693: Dolní retranchement - envelopa bast. č. IV, V, VI včetně glacisu
 • parc. 686: Severní šíp
 • parc. 687: Severní šíp včetně glacisu
 • parc. 687: Dvoukaponiéra severního šípu
 • parc. 694/1, 694/2, 694/3, 694/5, 694/6, 696, 698, 699, 700/1–700/5: Dolní retranchement – Bastion č. VI
 • parc. 695
 • parc. 700/1, 701, 702/1, 702/2: Dolní retranchement – Bastion č. V
 • parc. 700/1: most kurtiny bastionů č. V a VI
 • parc. 700/2: Kurtina bastionů č. IV a V
 • parc. 700/5, 703, 705, 706: vodní příkop s kynetou fronty bastionů č. IV, V, VI
 • parc. 704, 705, 706: most kurtiny bast. č. IV, V
 • parc. 701: prachárna
 • parc. 706: Dolní retranchement – Batardeaux bastionu č. IV
 • parc. 707, 708, 709/1–709/6: Stará Ohře
 • parc. 710/1–710/4, 711/1, 711/4, 711/5, 712, 713/1–713/3: Českokopistská kotlina
 • parc. 715, 716, 717/1, 717/2, 718–726, 727/1–727/4, 728, 729/1, 729/2: Horní kotlina
 • parc. 717/1, 717/2, 723, 725, 726, 727/3, 727/4, 728: Ochranný val s glacisem
 • parc. 731: Koryto Nové Ohře
 • parc. 734: Shromaždiště č. XXV. včetně glacisu
 • parc. 734: krytá cesta shrom. č. XXV a XXVI vč. glacisu
 • parc. 732/1, 732/2, 733/1, 733/2: 734, 735: envelopa a šíp lunety č. XXIII včetně glacisu
 • parc. 739: Shromaždiště č. XXVI se strážním domkem včetně glacisu
 • parc. 740, 741: Shromaždiště č. XXVII s lunetou včetně glacisu
 • parc. 738/1, 739, 740, 741, 743/1, 743/2, 743/3: krytá cesta shrom. č. XXVI a XXVII vč. glacisu
 • parc. 738/12, 740, 741: krytá cesta shrom. XXVII a XXVIII včetně glacisu
 • parc. 744/1–744/3, 744/8–744/47, 744/63–744/87: shromaždiště č. XXVIII s lunetou a se strážním domkem, včetně glacisu
 • parc. 759/1, 759/2: Batardeaux bast. č. VI,
 • parc. 759/1, 759/2: vodní příkop s kynetou fronty bast. č. IV, V, VI
 • parc. 758, 759/1, 759/2, 760: Kurtina bast. č. IV a V,
 • parc. 760: most kurtiny bast. č. V a VI
 • parc. 761, 767: envelopa a šíp lun. č. XXVI včetně glacisu
 • parc. 733/1, 733/2, 736/1, 736/3, 737, 738/1–738/14, 742, 744/1–744/3, 744/5–744/7, 744/48–744/67, 745, 746/1, 746/2, 746/3, 747/1–747/44, 748, 749, 750/1–750/7, 751/1, 751/2, 752, 753, 755, 756, 757/1, 757/2, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775: Bohušovická kotlina
 • parc. 744/4, 817, 818, 819, 939

Terezín-střed[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Důstojnický pavilon (Q38148205)


Kasárna - tzv. Důstojnický pavilon (Terezín), nám. Československé armády 215, Terezín.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
51048/5-2346
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Terezín náměstí ČSA 215, 5. května
50°30′37,84″ s. š., 14°9′3,23″ v. d.
Kasárna - tzv. Důstojnický pavilon

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu před 1. 1. 1988 je v kolonce MonumNetu „Památkou od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku je dostupné v Památkovém katalogu.

Kostel Vzkříšení Páně (Q16019920)


Posádkový_kostel_Vzkříšení_Páně.JPG
 
Kategorie Church of the Resurrection of Christ in Terezín na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
42735/5-2345
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Terezín náměstí ČSA, parc. 213
50°30′39,63″ s. š., 14°9′3,73″ v. d.
Kostel Vzkříšení Páně

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu před 1. 1. 1988 je v kolonce MonumNetu „Památkou od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku je dostupné v Památkovém katalogu.

Bývalé posádkové velitelství (Q38148199)


Kasárna - bývalé posádkové velitelství (Terezín)1.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
43211/5-2346
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Terezín náměstí ČSA 216, Husova
50°30′40,94″ s. š., 14°9′1,67″ v. d.
Kasárna - bývalé posádkové velitelství

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu před 1. 1. 1988 je v kolonce MonumNetu „Památkou od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku je dostupné v Památkovém katalogu.

Škola (Q31729687)


Škola (Terezín), Komenského, Pražská 148.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
10914/5-5657
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Terezín Komenského 148, nám. ČSA, Pražská 172
50°30′42,64″ s. š., 14°8′58,37″ v. d.
Škola:
 • škola čp. 148, parc. 2
 • tělocvična, parc. 5
 • oplocení, parc. 3, 4, 6/1

Památkově chráněno od 1. listopadu 1995.

Radnice (Q31729598)


Činžovní dům, Máchova 178, Terezín.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
42479/5-2343
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Terezín náměstí ČSA 179
50°30′41,42″ s. š., 14°8′57,35″ v. d.
Radnice (bez novostavby na pozemku)

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu před 1. 1. 1988 je v kolonce MonumNetu „Památkou od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku je dostupné v Památkovém katalogu.

Pošta (Q38148195)


Činžovní dům (Terezín), Máchova 178, Terezín.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
104213
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Terezín Máchova 178, náměstí ČSA
50°30′41,02″ s. š., 14°8′55,3″ v. d.
Pošta (MonumNet dříve uváděl: činžovní dům)

Památkově chráněno od 29. října 2010.

Máchova 88 (Q31729546)


Městský dům (Terezín), Máchova 88.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
11095/5-5710
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Terezín Máchova 88, B. Němcové
50°30′40,75″ s. š., 14°8′54,02″ v. d.
Městský dům

Památkově chráněno od 11. prosince 1995.

Společenský dům (Q31729494)


Společenský dům (Terezín), nám. Československé armády 85.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
104083
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Terezín náměstí ČSA 85, Havlíčkova
50°30′38,29″ s. š., 14°8′55,08″ v. d.
Společenský dům

Památkově chráněno od 13. září 2010.

Havlíčkova 125 (Q31729441)


Terezin dum Havlickova 125.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
10886/5-5654
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Terezín Havlíčkova 125
50°30′37,87″ s. š., 14°8′53,84″ v. d.
Městský dům

Památkově chráněno od 11. března 1995.

Důstojnický dům (Q38148178)


Důstojnický dům, Terezín 84.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
43409/5-2349
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Terezín Náměstí ČSA 84, 28. října, Havlíčkova, Dlouhá
50°30′35,44″ s. š., 14°8′55,1″ v. d.
Jiná vojenská stavba - důstojnický dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu před 1. 1. 1988 je v kolonce MonumNetu „Památkou od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku je dostupné v Památkovém katalogu.

náměstí ČSA 181 (Q31728859)


Terezin dum CSA 181.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
49591/5-5848
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Terezín náměstí ČSA 181, Prokopa Holého
50°30′35,37″ s. š., 14°8′59,2″ v. d.
Městský dům

Památkově chráněno od 28. září 1998.

Hotel Záložna (Q31729360)


Terezin dum CSA 180.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
11016/5-5694
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Terezín náměstí ČSA 180
50°30′35,26″ s. š., 14°9′0,96″ v. d.
Hotel Záložna (hotel Memorial Garni)

Památkově chráněno od 17. listopadu 1995.

náměstí ČSA 147 (Q31729858)


Terezin dum CSA 147.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
10917/5-5666
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Terezín náměstí ČSA 147
50°30′35,8″ s. š., 14°9′1,9″ v. d.
Městský dům

Památkově chráněno od 1. listopadu 1995.

Garnisonní nemocnice (Q31729269)


Nemocnice garnisonní (Terezín).JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
43162/5-2348
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Terezín Fučíkova 283
50°30′41,15″ s. š., 14°9′7,63″ v. d.
Nemocnice garnisonní:
 • nemocnice čp. 283, budovy I-II, ohradní zeď, parc. 205/1
 • parc. 205/2 a 205/3 bez staveb
 • alegorické sochy I-III, parc. 135/1

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu před 1. 1. 1988 je v kolonce MonumNetu „Památkou od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku je dostupné v Památkovém katalogu.

Jízdárna (Q38148188)


Jízdárna_(Terezín).JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
10916/5-5664
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Terezín 5. května 260
50°30′36,32″ s. š., 14°9′7,31″ v. d.
Jízdárna

Poznámka: dříve čp. 259, 263, 264
Památkově chráněno od 2. listopadu 1995.

Pivovar (Q31729223)


Pivovar (Terezín), Horní vodní brána, Palackého, Fučíkova 282.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
10957/5-5677
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Terezín Palackého 282, Fučíkova, Horní vodní brána
50°30′37,86″ s. š., 14°9′10,06″ v. d.
Pivovar:
 • budova I, parc. 202/1
 • budova II, parc. 202/4
 • budova III, parc. 202/7

Památkově chráněno od 16. listopadu 1995.

Blok domů čp. 281, 293, 294 (Q38148182)


Činžovní dům (Terezín), Fučíkova, Palackého, Horní vodní brána 281.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
11013/5-5691
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Terezín Fučíkova 281, Palackého 293, Horní vodní brána 294
50°30′35,45″ s. š., 14°9′11,24″ v. d.
Činžovní dům

Památkově chráněno od 17. listopadu 1995.

Palackého 188 (Q31729177)


Městský dům (Terezín), Palackého 188.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
11014/5-5695
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Terezín Palackého 188
50°30′34,2″ s. š., 14°9′2,7″ v. d.
Městský dům

Památkově chráněno od 17. listopadu 1995.

Palackého 79 (Q31729141)


Městský dům (Terezín), Palackého 79.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
10913/5-5670
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Terezín Palackého 79, Prokopa Holého
50°30′33,26″ s. š., 14°8′58,16″ v. d.
Městský dům

Památkově chráněno od 24. října 1995.

Palackého 135 (Q31729088)


Městský dům (Terezín), Palackého 135.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
11024/5-5686
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Terezín Palackého 135
50°30′32,9″ s. š., 14°8′56,69″ v. d.
Městský dům

Památkově chráněno od 16. listopadu 1995.

Palackého 75 (Q31729053)


Městský dům (Terezín), Palackého 75.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
10121/5-5615
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Terezín Palackého 75
50°30′31,28″ s. š., 14°8′53,48″ v. d.
Městský dům

Památkově chráněno od 27. března 1995.

Palackého 76 (Q31729008)


Městský dům (Terezín), Palackého 76.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
10900/5-5661
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Terezín Palackého 76
50°30′31,07″ s. š., 14°8′52,62″ v. d.
Městský dům

Památkově chráněno od 24. října 1995.

Jezdecká kasárna (Q38148191)


Kasárna jezdecká (Terezín), Terezín 207.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
43514/5-2340
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Terezín Tyršova 207, Vodárenská, Horní vodní brána
50°30′32,1″ s. š., 14°9′10,64″ v. d.
Kasárna jezdecká – Magdeburská kasárna

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu před 1. 1. 1988 je v kolonce MonumNetu „Památkou od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku je dostupné v Památkovém katalogu.

Proviantní sklad (Q38148234)


Sklad proviantní (Terezín), Palackého 137,.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
11020/5-5687
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Terezín Legií 137, Prokopa Holého, Tyršova
50°30′29,12″ s. š., 14°9′4,46″ v. d.
Sklad proviantní

Poznámka: MonumNet uvádí adresu chybně adresu Palackého 137. Na mapě je objekt popsán jako bývalá Hannoverská kasárna.
Památkově chráněno od 16. listopadu 1995.

Tyršova 139 (Q31728960)


Terezin dum Tyrsova 139.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
10937/5-5678
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Terezín Tyršova 139
50°30′31,93″ s. š., 14°9′5,08″ v. d.
Městský dům

Památkově chráněno od 1. listopadu 1995.

Tyršova 142 (Q31728907)


Městský dům (Terezín), Tyršova 142.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
50912/5-5888
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Terezín Tyršova 142
50°30′33,26″ s. š., 14°9′4,32″ v. d.
Městský dům

Památkově chráněno od 28. března 2001.

Tyršova 143 (Q31730358)


Městský dům (Terezín), Tyršova 142.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
101485
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Terezín Tyršova 143, Palackého
50°30′33,77″ s. š., 14°9′4,18″ v. d.
Městský dům

Památkově chráněno od 19. dubna 2005.

Tyršova 145 (Q31730311)


Terezin dum Tyrsova 145.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
11017/5-5693
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Terezín Tyršova 145
50°30′35,11″ s. š., 14°9′3,32″ v. d.
Městský dům

Památkově chráněno od 17. listopadu 1995.

Tyršova 146 (Q31729898)


Terezin dum CSA 146 2.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
11019/5-5688
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Terezín Tyršova 146, náměstí ČSA
50°30′35,96″ s. š., 14°9′2,78″ v. d.
Městský dům

Památkově chráněno od 15. listopadu 1995.

Tyršova 211 (Q31730225)


Městský dům (Terezín), Tyršova 211.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
101221
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Terezín Tyršova 211, Palackého
50°30′34,96″ s. š., 14°9′5,04″ v. d.
Městský dům

Památkově chráněno od 11. října 2004.

Tyršova 212 (Q31730627)


Terezin dum Tyrsova 212.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
11094/5-5712
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Terezín Tyršova 212
50°30′35,46″ s. š., 14°9′4,75″ v. d.
Městský dům

Památkově chráněno od 21. prosince 1995.

Tyršova 213 (Q31730143)


Terezin dum Tyrsova 213.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
11086/5-5711
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Terezín Tyršova 213
50°30′36,04″ s. š., 14°9′4,39″ v. d.
Městský dům

Památkově chráněno od 21. prosince 1995.

Malá pěchotní kasárna (Q38148228)


Malá pěchotní kasárna (Terezín), Prokopa Holého 78.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
10915/5-5663
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Terezín Palackého 78, Prokopa Holého, Dlouhá, Hálkovy sady
50°30′30,38″ s. š., 14°8′58,06″ v. d.
Malá pěchotní kasárna – Hamburská kasárna

Poznámka: MonumNet přiřazuje adresu k ul. Prokopa Holého
Památkově chráněno od 1. listopadu 1995.

Prokopa Holého 81 a 82 (Q31730102)


Terezin dum Holeho 81.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
11113/5-5727
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Terezín Prokopa Holého 81, 82
50°30′34,36″ s. š., 14°8′57,59″ v. d.
Městský dům

Památkově chráněno od 31. ledna 1996.

Prokopa Holého 182 (Q31730064)


Městský dům (Terezín), Prokopa Holého 182.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
10918/5-5667
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Terezín Prokopa Holého 182
50°30′34,74″ s. š., 14°8′58,96″ v. d.
Městský dům

Památkově chráněno od 1. listopadu 1995.

Prokopa Holého 183 (Q31730024)


Terezin dum Holeho 183.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
49600/5-5851
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Terezín Prokopa Holého 183
50°30′34,2″ s. š., 14°8′59,21″ v. d.
Městský dům

Památkově chráněno od 19. listopadu 1998.

Prokopa Holého 184 (Q31729941)


Městský dům (Terezín), Prokopa Holého 184.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
10958/5-5676
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Terezín Prokopa Holého 184, Palackého
50°30′33,59″ s. š., 14°8′59,82″ v. d.
Městský dům

Památkově chráněno od 17. listopadu 1995.

Prokopa Holého 196 (Q31730184)


Terezin dum Holeho 196.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
11021/5-5690
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Terezín Prokopa Holého 196
50°30′32,29″ s. š., 14°9′0,4″ v. d.
Městský dům

Památkově chráněno od 16. listopadu 1995.

Prokopa Holého 199 a 200 (Q31730775)


Městský dům (Terezín), Prokopa Holého 199.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
104259
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Terezín Prokopa Holého 199, 200, Legií
50°30′30,77″ s. š., 14°9′1,19″ v. d.
Městský dům: dům čp. 200, ohradní zeď s dvěma branami, studna, dům čp. 199, dvorní objekt, ohradní zeď.

Památkově chráněno od 18. ledna 2011.

Márnice s obřadními místnosti (Q38148223)


Terezin obradni sin.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
43812/5-5003
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Terezín ravelin s reduitem č. 16, u ul. Bohušovická brána, parc. 490
50°30′22,13″ s. š., 14°8′57,08″ v. d.
Smuteční síň - márnice s obřadními místnosti

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu před 1. 1. 1988 je v kolonce MonumNetu „Památkou od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku je dostupné v Památkovém katalogu.

Vlečka Terezín - Bohušovice a bývalá váha čp. 324 (Q38148217)


Železniční trať - drážní vlečka Terezín - Bohušovice a býv. váha čp. 324 (Terezín).JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
42436/5-1932
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Terezín od Masarykovy ul. v Bohušovicích n. O., Bohušovická brána, Dlouhá 324
50°30′28,58″ s. š., 14°8′56,16″ v. d.
Železniční trať - drážní vlečka Terezín - Bohušovice a býv. váha čp. 324:
 • váha čp. 324, parc. 129
 • parc. Terezín 130, 476, 484, 660, Bohušovice nad Ohří 645

Poznámka: Všechny uvedené parcely jsou chráněny v rámci KP Hlavní pevnost. Parcely 476, 484 jsou rozděleny na díly, uvedené číslo parcely 645 nemá patřit ke k. ú. Terezín, jak je uvedeno v MonumNetu, ale ke k. ú. Bohušovice nad Ohří.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu před 1. 1. 1988 je v kolonce MonumNetu „Památkou od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku je dostupné v Památkovém katalogu.

Dlouhá 1 (Q31731350)


Městský_dům_(Terezín),_Dlouhá_1.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
43112/5-2354
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Terezín Dlouhá 1
50°30′30,05″ s. š., 14°8′55,21″ v. d.
Městský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu před 1. 1. 1988 je v kolonce MonumNetu „Památkou od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku je dostupné v Památkovém katalogu.

Dlouhá 4 (Q31731209)


Terezin dum Dlouha 4 2.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
10935/5-5675
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Terezín Dlouhá 4, Palackého
50°30′31,14″ s. š., 14°8′54,56″ v. d.
Městský dům

Památkově chráněno od 2. listopadu 1995.

Dlouhá 7 (Q31731399)


Městský dům (Terezín), Dlouhá 7.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
43311/5-2355
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Terezín Dlouhá 7
50°30′33,12″ s. š., 14°8′53,23″ v. d.
Městský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu před 1. 1. 1988 je v kolonce MonumNetu „Památkou od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku je dostupné v Památkovém katalogu.

Dlouhá 8 (Q31731062)


Městský dům (Terezín), Dlouhá 8.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
10934/5-5673
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Terezín Dlouhá 8
50°30′33,52″ s. š., 14°8′53,3″ v. d.
Městský dům

Památkově chráněno od 2. listopadu 1995.

Dlouhá 9 (Q31731260)


Městský dům (Terezín), Dlouhá 9.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
10938/5-5674
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Terezín Dlouhá 9, 28. října
50°30′33,98″ s. š., 14°8′53,02″ v. d.
Městský dům

Památkově chráněno od 2. listopadu 1995.

Dlouhá 10 (Q31731161)


Městský dům (Terezín), Dlouhá 10,.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
11022/5-5681
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Terezín Dlouhá 10, 28. října
50°30′34,56″ s. š., 14°8′51,4″ v. d.
Městský dům

Památkově chráněno od 16. listopadu 1995.

Dlouhá 12 (Q31731109)


Městský dům (Terezín), Dlouhá 12.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
10909/5-5659
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Terezín Dlouhá 12
50°30′35,5″ s. š., 14°8′51,54″ v. d.
Městský dům

Památkově chráněno od 24. října 1995.

Dlouhá 13 (Q31731012)


Městský dům (Terezín), Dlouhá 13.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
42290/5-4712
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Terezín Dlouhá 13, Havlíčkova
50°30′36,29″ s. š., 14°8′51,61″ v. d.
Městský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu před 1. 1. 1988 je v kolonce MonumNetu „Památkou od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku je dostupné v Památkovém katalogu.

Dlouhá 15 (Q31730968)


Městský_dům-Dlouhá_15,_Terezín.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
42779/5-4713
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Terezín Dlouhá 15, Havlíčkova
50°30′37,08″ s. š., 14°8′50,82″ v. d.
Městský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu před 1. 1. 1988 je v kolonce MonumNetu „Památkou od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku je dostupné v Památkovém katalogu.

Dlouhá 17 (Q31730921)


Terezin dum Dlouha 17.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
42500/5-4714
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Terezín Dlouhá 17
50°30′38,02″ s. š., 14°8′50,57″ v. d.
Městský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu před 1. 1. 1988 je v kolonce MonumNetu „Památkou od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku je dostupné v Památkovém katalogu.

Dlouhá 18, B. Němcové 19 (Q31730678)


Městský dům - dvě čp. (18, 19) (Terezín), Dlouhá 18.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
43013/5-4715
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Terezín Dlouhá 18, B. Němcové 19
50°30′38,63″ s. š., 14°8′50,35″ v. d.
Městský dům - dvě čp. (18, 19)

Poznámka: Čp. 19 není v RÚIAN přiřazeno k žádné ulici.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu před 1. 1. 1988 je v kolonce MonumNetu „Památkou od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku je dostupné v Památkovém katalogu.

Dlouhá 20 (Q31730873)


Městský dům (Terezín), Dlouhá 20.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
10895/5-5649
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Terezín Dlouhá 20, B. Němcové
50°30′39,64″ s. š., 14°8′49,74″ v. d.
Městský dům

Památkově chráněno od 24. října 1995.

Dlouhá 21 (Q31731304)


Městský dům (Terezín), Dlouhá 21.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
10899/5-5660
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Terezín Dlouhá 21
50°30′40,07″ s. š., 14°8′49,49″ v. d.
Městský dům

Památkově chráněno od 24. října 1995.

Dlouhá 22 (Q31730829)


Městský dům (Terezín), Dlouhá 22.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
10908/5-5662
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Terezín Dlouhá 22
50°30′40,5″ s. š., 14°8′49,24″ v. d.
Městský dům

Památkově chráněno od 24. října 1995.

Dlouhá 23 (Q31730401)


Městský dům (Terezín), Dlouhá 23.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
10901/5-5669
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Terezín Dlouhá 23, Školní
50°30′40,97″ s. š., 14°8′48,98″ v. d.
Městský dům

Památkově chráněno od 24. října 1995.

Dlouhá 109 (Q31728765)


Terezín-Dlouhá 109.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
42763/5-4716
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Terezín Dlouhá 109
50°30′40,75″ s. š., 14°8′50,5″ v. d.
Městský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu před 1. 1. 1988 je v kolonce MonumNetu „Památkou od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku je dostupné v Památkovém katalogu.

Dlouhá 120 (Q31728810)


Městský dům (Terezín), Dlouhá 120.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
11614/5-5653
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Terezín Dlouhá 120
50°30′38,77″ s. š., 14°8′51,54″ v. d.
Městský dům

Památkově chráněno od 27. října 1995.

Dlouhá 121 (Q31728671)


Městský dům (Terezín), Dlouhá 121.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
43662/5-4717
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Terezín Dlouhá 121
50°30′38,3″ s. š., 14°8′51,9″ v. d.
Městský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu před 1. 1. 1988 je v kolonce MonumNetu „Památkou od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku je dostupné v Památkovém katalogu.

Dlouhá 131 (Q31728625)


Městský dům (Terezín), Dlouhá 131.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
10124/5-5616
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Terezín Dlouhá 131, 28. října
50°30′34,13″ s. š., 14°8′54,24″ v. d.
Městský dům

Památkově chráněno od 27. března 1995.

Dlouhá 132 (Q31729645)


Městský dům (Terezín), Dlouhá 132,.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
10125/5-5617
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Terezín Dlouhá 132, Palackého
50°30′32,62″ s. š., 14°8′55,25″ v. d.
Městský dům

Památkově chráněno od 27. března 1995.

Řeznická 68 (Q31728507)


Městský dům (Terezín), Řeznická 68.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
10912/5-5668
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Terezín Řeznická 68
50°30′33,01″ s. š., 14°8′50,93″ v. d.
Městský dům

Památkově chráněno od 24. října 1995.

Řeznická 69 (Q31730487)


Městský dům (Terezín), Řeznická 68.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
11023/5-5685
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Terezín Řeznická 69, Dukel. hrdinů
50°30′32,54″ s. š., 14°8′50,89″ v. d.
Městský dům

Památkově chráněno od 16. listopadu 1995.

28. října 127 (Q31728453)


Městský dům (Terezín), 28. října 127.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
11624/5-5655
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Terezín 28. října 127, Prokopa Holého
50°30′34,9″ s. š., 14°8′57,05″ v. d.
Městský dům

Poznámka: zahrnuje též pův. dům čp. 83 (rohový dům), čp. 83 není uvedeno v RÚIAN, ale je uvedeno v rozpisu parcel v MonumNetu
Památkově chráněno od 27. října 1995.

28. října 128 (Q31728398)


Městský dům (Terezín), 28. října 128.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
43339/5-2353
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Terezín 28. října 128
50°30′34,6″ s. š., 14°8′55,86″ v. d.
Městský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu před 1. 1. 1988 je v kolonce MonumNetu „Památkou od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku je dostupné v Památkovém katalogu.

28. října 129 (Q31728073)


Terezin dum 28rijna 129.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
11598/5-5656
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Terezín 28. října 129
50°30′34,34″ s. š., 14°8′55,03″ v. d.
Městský dům

Památkově chráněno od 27. října 1995.

28. října 65 (Q31728290)


Terezin dum 28rijna 65.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
10910/5-5671
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Terezín 28. října 65
50°30′33,84″ s. š., 14°8′52,37″ v. d.
Městský dům

Památkově chráněno od 24. října 1995.

28. října 66 (Q31728233)


Terezin dum 28rijna 66.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
11015/5-5692
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Terezín 28. října 66, Řeznická
50°30′33,62″ s. š., 14°8′51,83″ v. d.
Městský dům: dům čp. 66, ohradní zeď, studna

Poznámka: MonumNet uvádí v kolonce čísla popisného též čp. 65, avšak dům čp. 65 je chráněn jako samostatná kulturní památka a zde není uveden v rozpisu parcel.
Památkově chráněno od 17. listopadu 1995.

28. října 67 (Q31728185)


Městský_dům_(Terezín),_Řeznická_67.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
10911/5-5658
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Terezín 28. října 67, Řeznická
50°30′33,62″ s. š., 14°8′51,83″ v. d.
Městský dům

Památkově chráněno od 24. října 1995.

Základní kámen pevnosti (Q38148170)


Terezín-základní kámen pevnosti.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
86719/5-5679
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Terezín bastion IV, Dukel. hrdinů 44, parc. 518/1
50°30′33″ s. š., 14°8′48″ v. d.
Jiné drobné dílo - základní kámen pevnosti

Památkově chráněno od 5. listopadu 1995.

Dukel. hrdinů 58 (Q31728130)


Městský dům (Terezín), nám. Dukelských hrdinů 58.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
10956/5-5683
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Terezín Dukel. hrdinů 58, 28. října
50°30′34,14″ s. š., 14°8′49,34″ v. d.
Městský dům

Památkově chráněno od 15. listopadu 1995.

Dukel. hrdinů 45 (Q31728340)


Městský dům (Terezín), nám. Dukelských hrdinů 45.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
11018/5-5682
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Terezín Dukel. hrdinů 45
50°30′37,68″ s. š., 14°8′47,25″ v. d.
Městský dům

Památkově chráněno od 15. listopadu 1995.

B. Němcové 37 (Q31728712)


Terezín-B.Nšmcové 37.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
10896/5-5652
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Terezín B. Němcové 37
50°30′39,39″ s. š., 14°8′48,48″ v. d.
Městský dům

Památkově chráněno od 24. října 1995.

B. Němcové 38 (Q31729402)


Terezín-B.Němcové 38.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
10889/5-5647
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Terezín B. Němcové 38
50°30′39,48″ s. š., 14°8′49,08″ v. d.
Městský dům

Památkově chráněno od 24. října 1995.

B. Němcové 110 a 112 (Q31729813)


Městský dům (Terezín), Boženy Němcové, Dlouhá 110.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
10888/5-5648
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Terezín B. Němcové 110, 112, Dlouhá
50°30′39,88″ s. š., 14°8′50,93″ v. d.
Městský dům:
 • čp. 110, parc. 18
 • býv. čp. 111, nyní čp. 110, parc. 19
 • čp. 110, parc. 20

Památkově chráněno od 27. října 1995.

Školní 26 (Q31729771)


Terezin dum Skolni 26.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
10898/5-5650
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Terezín Školní 26
50°30′41,22″ s. š., 14°8′48,19″ v. d.
Městský dům

Památkově chráněno od 24. října 1995.

Školní 27 (Q31729731)


Terezin dum Skolni 27.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
10897/5-5651
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Terezín Školní 27
50°30′41,04″ s. š., 14°8′47,44″ v. d.
Městský dům

Památkově chráněno od 24. října 1995.

Pavilon (Q38148174)


Terezín-Smetanovy sady-Pavilon.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
10936/5-5672
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Terezín Smetanovy sady, parc. 278
50°30′45,65″ s. š., 14°8′49,88″ v. d.
Altán - pavilon, dle MIS hudební pavilon.

Památkově chráněno od 1. listopadu 1995.

Wieserův dům (Q31729312)


Městský dům Wieserův, býv. důstojnické Casino (Terezín), Pražská 25a.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
43436/5-2347
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Terezín Pražská 25, Školní
50°30′42,8″ s. š., 14°8′47,87″ v. d.
Městský dům Wieserův, býv. důstojnické Casino

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu před 1. 1. 1988 je v kolonce MonumNetu „Památkou od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku je dostupné v Památkovém katalogu.

Pražská 107 (Q31729980)


Terezin dum Dlouha 107.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
10122/5-5619
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Terezín Pražská 107, Dlouhá
50°30′41,47″ s. š., 14°8′50,06″ v. d.
Městský dům

Památkově chráněno od 28. března 1995.

Pražská 104, 105, 106 (Q31730267)


Terezin dum Prazska 104.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
10123/5-5618
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Terezín Pražská 104, 105, 106
50°30′41,93″ s. š., 14°8′51,38″ v. d.
Městský dům

Památkově chráněno od 28. března 1995.

Komenského 152 (Q31730446)


Terezin dum Komenskeho 152.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
11089/5-5709
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Terezín Komenského 152
50°30′44,96″ s. š., 14°8′57,52″ v. d.
Městský dům

Památkově chráněno od 21. prosince 1995.

Komenského 153 (Q31730728)


Městský dům (Terezín), Komenského 153.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
43470/5-2356
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Terezín Komenského 153
50°30′45,79″ s. š., 14°8′57,19″ v. d.
Městský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu před 1. 1. 1988 je v kolonce MonumNetu „Památkou od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku je dostupné v Památkovém katalogu.

Komenského 154 (Q31730530)


Městský dům (Terezín), Komenského 154.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
10955/5-5689
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Terezín Komenského 154, Žižkova
50°30′46,62″ s. š., 14°8′56,58″ v. d.
Městský dům

Památkově chráněno od 16. listopadu 1995.

Žižkova 159 (Q38148141)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
105663
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Terezín Žižkova 159
50°30′45,89″ s. š., 14°8′53,83″ v. d.
Městský dům

Památkově chráněno od 15. července 2015.

Dělostřelecké artelerie (Q38148165)


Kasárna - dělostřelecké artilerie Komenského 155 Terezín1.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
42379/5-2350
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Terezín Žižkova 155
50°30′47,12″ s. š., 14°8′53,99″ v. d.
Kasárna - dělostřelecké artelerie

Poznámka: MonumNet uvádí adresu Komenského 155
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu před 1. 1. 1988 je v kolonce MonumNetu „Památkou od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku je dostupné v Památkovém katalogu.

Velká pěchotní kasárna Jana Žižky z Trocnova (Q38148160)


Kasárna tzv. Velká pěchotní (Jana Žižky z Trocnova) (Terezín), Komenského 225.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
43145/5-2352
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Terezín Komenského 225, Revoluční
50°30′48,24″ s. š., 14°9′1,47″ v. d.
Kasárna tzv. Velká pěchotní (Jana Žižky z Trocnova) – Drážďanská kasárna

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu před 1. 1. 1988 je v kolonce MonumNetu „Památkou od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku je dostupné v Památkovém katalogu.

Posádkový žitný vodní mlýn (Q31730580)


Terezin zitny mlyn 2.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
102507
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Terezín Pražská 384, levý západní břeh Nové Ohře
50°30′43,69″ s. š., 14°9′18,44″ v. d.
Posádkový žitný vodní mlýn (nyní Centrum španělského nábytku)

Poznámka: Pozemek chráněn v rámci KP Hlavní pevnost
Památkově chráněno od 30. srpna 2007.

Na Krétě-východ[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Hřbitov sovětských vojáků (Q38148154)


Terezín-hřbitov sovětských vojáků.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
42864/5-5001
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Terezín u ul. Městský hřbitov, parc. 744/7
50°30′9,11″ s. š., 14°9′0,18″ v. d.
Hřbitov sovětských vojáků

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu před 1. 1. 1988 je v kolonce MonumNetu „Památkou od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku je dostupné v Památkovém katalogu.

Bohušovická kotlina[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Hřbitov (Q38148148)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
43151/5-2342
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Terezín Městský hřbitov, u čp. 325, parc. 754
50°30′4,21″ s. š., 14°8′56,94″ v. d.
Hřbitov:
 • hřbitov
 • náhrobek K. N. Weilenda von Steinmetz
 • náhrobek Franzisky Edlen von Rucher
 • náhrobek M. S. von Treuenwerth
 • náhrobek Barbary Stecher
 • náhrobek J. Langklera von Sieghartskirch.
 • náhrobek Salvatora von Mancici a jeho syna
 • ohradní zeď

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu před 1. 1. 1988 je v kolonce MonumNetu „Památkou od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku je dostupné v Památkovém katalogu.

Krematorium se hřbitovy (Q12058740)


Krematorium se hřbitovy (Terezín) 01.JPG
 
Kategorie Crematorium in Terezín cemetery na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
42645/5-2341
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Terezín u ul. Městský hřbitov
50°30′8,67″ s. š., 14°9′6,83″ v. d.
Krematorium se hřbitovy:
 • parc. 756: krematorium
 • parc. 757/1:
  • židovský hřbitov,
  • pomník - menóra,
  • pomník obětem ghetta,
  • alej národů,
  • hřbitov ruských válečných zajatců I. svět. války
 • parc. 757/2
 • parc. 326/3: pomník zasazení stromu

Poznámka: MonumNet parcely chybně přiřazuje ke k. ú. Bohušovice nad Ohří, přičemž parcely 756 a 757/1 uvádí duplicitně též ve správném katastrálním území Terezín.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu před 1. 1. 1988 je v kolonce MonumNetu „Památkou od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku je dostupné v Památkovém katalogu.

Litoměřická kotlina[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Památník – pietní místo (Q38148144)


Památník - pietní místo (Terezín), na řece Ohři.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
86715/5-5002
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Terezín levý břeh Ohře severně od města, parc. 667/2
50°31′6,85″ s. š., 14°9′9,03″ v. d.
Památník - pietní místo

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu před 1. 1. 1988 je v kolonce MonumNetu „Památkou od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku je dostupné v Památkovém katalogu.

U Malé pevnosti[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Posádkový pšeničný vodní mlýn (Q31728564)


Posádkový pšeničný vodní mlýn (Terezín), pravý východní břeh Nové Ohře 387.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
103817
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Terezín Pražská 387, pravý východní břeh Nové Ohře
50°30′44,68″ s. š., 14°9′22,47″ v. d.
Posádkový pšeničný vodní mlýn

Památkově chráněno od 26. ledna 2010.

Dům jezného (Q38148138)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
10919/5-5665
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Terezín Pražská 302
50°30′43,76″ s. š., 14°9′23,34″ v. d.
Jiná obytná stavba - dům jezdného (míněno jezného?)

Poznámka: Pozemek chráněn v rámci KP Hlavní pevnost.
Památkově chráněno od 2. listopadu 1995.

Malá pevnost[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Malá pevnost a Národní hřbitov (Q34055632)


Terezín - Malá pevnost a Národní hřbitov1.JPG
 
Kategorie Small fortress (Terezín) na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
11773/5-4
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Terezín Principova alej 304, 305, 306
50°30′52,24″ s. š., 14°9′56,73″ v. d.
Malá pevnost a Národní hřbitov:
 • Stará Ohře, parc. 329/1–329/6
 • Principova alej, parc. 330, 331
 • Národní hřbitov, parc. 332
 • opevnění Malé pevnosti, parc. 333, 335, 336, 337, 338, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 354
 • opevnění Malé pevnosti - šíp, (Trávčická kotlina), parc. 369–375
 • mostek, popraviště, most II, parc. 334
 • I. dvůr, parc. 336, 339, 343
 • tzv. přijímací dvůr, parc. 339
 • zeď, parc. 337
 • kasárna čp. 304, parc. 340
 • hospodářská budova čp. 305, parc. 341
 • dvůr kasáren, parc. 342
 • bazén, parc. 343
 • IV. dvůr, parc. 343, 345
 • most I., objekt vstupní brány, parc. 349
 • III. dvůr (ženský), parc. 349, 350
 • II. dvůr (dílenský), parc. 350
 • areál panského domu čp. 306, parc. 351, 352
 • hlavní nádvoří, parc. 353
 • komunikace, parc. 386/1 a 399

Poznámka: národní kulturní památka (kromě komunikace na parc. 386/1 a 399)
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu před 1. 1. 1988 je v kolonce MonumNetu „Památkou od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku je dostupné v Památkovém katalogu.

České Kopisty[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost čp. 5 (Q31493621)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
102691
Pam. katalog
MonumNet
MIS
České Kopisty České Kopisty 5
50°31′29,74″ s. š., 14°10′0,17″ v. d.
Venkovská usedlost: dům čp. 5, chlév, stáje, brána, bez stodoly a přístavku, ohradní zeď.

Poznámka: Svobodný statek na soutoku, o.p.s.
Památkově chráněno od 28. prosince 2007.

Nové Kopisty[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost čp. 6 (Q31148412)


Nové Kopisty, dům číslo 6 (1).jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
43127/5-4602
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Nové Kopisty Nové Kopisty 6
50°30′13,2″ s. š., 14°6′56,45″ v. d.
Venkovská usedlost: dům čp. 6, chlévy, ohradní zeď s branou

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu před 1. 1. 1988 je v kolonce MonumNetu „Památkou od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku je dostupné v Památkovém katalogu.

Počaply[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Vojtěcha (Q23925735)


Počaply (okr. Litoměřice), kostel sv. Vojtěcha, vstup.JPG
 
Kategorie Church of Saint Adalbert of Prague (Počaply) na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
43610/5-2222
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Počaply Počaply 34, st. 1, 2, 3, pp. 1
50°31′21,15″ s. š., 14°11′55,24″ v. d.
Kostel sv. Vojtěcha:
 • kostel, st. 1
 • márnice (kaple), st. 2
 • domek čp. 34, st. 3
 • ohradní zeď, brána, pp. 1

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu před 1. 1. 1988 je v kolonce MonumNetu „Památkou od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku je dostupné v Památkovém katalogu.

Fara (Q31207795)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
42590/5-2223
Pam. katalog
MonumNet
MIS
Počaply Počaply 1
50°31′20,11″ s. š., 14°11′54,93″ v. d.
Fara: fara, hospodářská budova, stodola, ohradní zeď.

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu před 1. 1. 1988 je v kolonce MonumNetu „Památkou od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku je dostupné v Památkovém katalogu.

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]