Seznam kulturních památek v Sokolově

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Wiki Loves Monuments
WikiProjekt Fotografování

Tento seznam nemovitých kulturních památek ve městě Sokolov v okrese Sokolov vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Jakuba (Q26885521)


Sokolov, Staré náměstí, kostel svatého Jakuba.jpg
 
Kategorie Church of Saint James (Sokolov) na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
29748/4-545
Pam. katalog
MIS
Sokolov Staré náměstí čp. 1, Růžové náměstí
50°10′53,41″ s. š., 12°38′25,22″ v. d.
Kostel sv. Jakuba

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Socha svatého Jana Nepomuckého s anděly (Q38134921)


Sokolov, Růžové náměstí, socha sv. Jana Nepomuckého u kostela sv. Jakuba.jpg
 
Kategorie Statue of John of Nepomuk at Růžové náměstí in Sokolov na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
47612/4-4208
Pam. katalog
MIS
Sokolov u kostela sv. Jakuba, Růžové náměstí
50°10′53,98″ s. š., 12°38′26,59″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Schramova / Jubilejní kašna (Q38134953)


Jubilejni kasna, Sokolov.JPG
 
Kategorie Jubilejní kašna (Sokolov) na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
102079
Pam. katalog
MIS
Sokolov Staré náměstí, mezi kostelem a mariánským sloupem
50°10′51,96″ s. š., 12°38′23,37″ v. d.
Schramova (Jubilejní) kašna

Památkově chráněno od 27. prosince 2006.

Sloup se sousoším Panny Marie Immaculaty (Q38134959)


Sokolov, Staré náměstí, mariánský sloup a kašna se sokolníkem.jpg
 
Kategorie Maria column in Sokolov na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
17658/4-548
Pam. katalog
MIS
Sokolov Staré náměstí, v úrovni Zámecké a Pražské ulice
50°10′50,98″ s. š., 12°38′21,24″ v. d.
Sloup se sousoším Panny Marie Immaculaty

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kašna s plastikou sokolníka (Q38134968)


Kašna s rytířem Sebastiánem, zakaldatelem Sokolova.JPG
 
Kategorie Kašna se sokolníkem (Sokolov) na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
15035/4-549
Pam. katalog
MIS
Sokolov Staré náměstí, západně od mariánského sloupu
50°10′50,56″ s. š., 12°38′20,51″ v. d.
Kašna s plastikou sokolníka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Radnice (Q31785991)


Renesanční_radnice_v_Sokolově.JPG
 
Kategorie Town hall in Sokolov na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
37429/4-553
Pam. katalog
MIS
Sokolov Staré náměstí 69
50°10′50,52″ s. š., 12°38′22,78″ v. d.
Radnice

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Městský dům Staré náměstí 26 (Q31786169)


Městský dům Staré náměstí 26 v Sokolově (1).jpg
 
Kategorie Townhouse Staré náměstí 26 in Sokolov na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
16042/4-552
Pam. katalog
MIS
Sokolov Staré náměstí 26
50°10′50,27″ s. š., 12°38′18,56″ v. d.
Městský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Chrám Nejsvětější Trojice (Q38134976)


Kaple_Korunování_Panny_Marie_v_Sokolově.JPG
 
Kategorie Orthodox church of the Holy Trinity in Sokolov na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
46804/4-547
Pam. katalog
MIS
Sokolov Komenského, před klášterem kapucínů
50°10′45,02″ s. š., 12°38′14,45″ v. d.
Pravoslavný chrám Nejsvětější Trojice (původně hřbitovní kaple Korunování Panny Marie). Pochází z roku 1719, v letech 1772–1774 přestavěná. Po opravě roku 1874 vyhořela při požáru města, naposledy byla rekonstruována v polovině 90. let 20. století. Na místě dnešního parkoviště mezi kaplí a Ohří býval hřbitov.[1]

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kapucínský klášter (Q31786121)


Klášter_kapucínů_v_Sokolově.JPG
 
Kategorie Capuchin monastery in Sokolov na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
31697/4-546
Pam. katalog
MIS
Sokolov Komenského 77
50°10′42,56″ s. š., 12°38′14,68″ v. d.
Klášter kapucínský

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Hradební zeď a bašta (Q38134945)


Hradební zeď městké opevnění.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
41230/4-4037
Pam. katalog
MIS
Sokolov Zámecká 160
50°10′46,7″ s. š., 12°38′25,57″ v. d.
Hradební zeď a část hranolové věže z 16. století z lomového zdiva za objektem zámecké myslivny čp. 160. Zbytky opevnění nejsou zvenčí viditelné, jsou zakryty novodobými fasádami.

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Dům zámeckého zahradníka (Q31786081)


Sokolov, Vrchlického 161 (01).jpg
 
Kategorie Gardener's house in Sokolov Chateau Park na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
14441/4-4039
Pam. katalog
MIS
Sokolov Vrchlického 161
50°10′45,3″ s. š., 12°38′25,64″ v. d.
dům čp. 161 (bývalý dům zahradníka), ohradní zeď, pozemek v rozsahu budovy původní bašty

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Zámek Sokolov (Q12055281)


Zámek_v_Sokolově.JPG
 
Kategorie Sokolov Chateau na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
18431/4-544
Pam. katalog
MIS
Sokolov Zámecká 2/1
50°10′45,05″ s. š., 12°38′29,84″ v. d.
Zámek, zámecký park (dnes Husovy sady), část ohradní zdi a vstupní brána

Poznámka: s omezením: bez pozemku parc. č. 172/2
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Socha svatého Jana Nepomuckého od Vodní brány (Q38134930)


Socha_sv._Jana_Nepomuckého_v_ulici_J._K._Tyla_v_Sokolově.JPG
 
Kategorie Statue of Saint John of Nepomuk near the bridge in Sokolov na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
28128/4-4040
Pam. katalog
MIS
Sokolov Josefa Kajetána Tyla, u lávky pro pěší
50°10′57,81″ s. š., 12°38′33,39″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Hornický dům (Q31786032)


Hornický_dům_kultury_Sokolov.JPG
 
Kategorie Hornický dům (Sokolov) na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
34583/4-555
Pam. katalog
MIS
Sokolov náměstí Budovatelů, ul. 5. května 655
50°10′52,25″ s. š., 12°38′42,43″ v. d.
Společenský dům - Hornický dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Pomník sovětských válečných zajatců (Q38134938)


Sokolov pomník sovětských zajatců.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38256/4-551
Pam. katalog
MIS
Sokolov na Ovčárně, poblíž ul. Heyrovského
50°10′40,74″ s. š., 12°39′38,95″ v. d.
Pomník sovětských válečných zajatců

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. Sokolov, znak a historie, Velká encyklopedie měst a obcí ČR

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]