Seznam kulturních památek v Horním Slavkově

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Wiki Loves Monuments
WikiProjekt Fotografování

Tento seznam nemovitých kulturních památek ve městě Horní Slavkov v okrese Sokolov vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

Horní Slavkov[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svaté Anny (Q37286278)


Kostel-sv-anny.jpg
 
Kategorie „Church of Saint Anne in Horní Slavkov “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
31525/4-574
Pam. katalog
MIS
Horní Slavkov Nové Město, st. 32
50°8′32,21″ s. š., 12°48′16,29″ v. d.
Pozdně gotický špitální kostel sv. Anny byl vystavěn v době kolem roku 1500. Během ničivého požáru města v roce 1713 zcela vyhořel a do roku 1728 byl následně barokně obnoven. Roku 1772 byl interiér vymalován Eliasem Dollhopfem z Horního Slavkova.

Památkově chráněno od 20. prosince 1963.

Socha svatého Floriána (Q37286349)


Socha sv. Floriána, Nám. Republiky, Horní Slavkov(2).jpg
 
Kategorie „Column with statue of Saint Florian in Horní Slavkov “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
45817/4-575
Pam. katalog
MIS
Horní Slavkov náměstí Republiky, pp. 4022/28
50°8′27,18″ s. š., 12°48′27,24″ v. d.
Kamenná socha sv. Floriána v barokních formách stojící na hranolovém, poměrně vysokém podstavci s profilovanou deskovou patkou a deskovou římsou. Zdobený je zrcadly s reliéfním nápisem. Dílo je z roku 1806 od loketského sochaře Johanna Wildta.

Památkově chráněno od 20. prosince 1963.

Náměstí Republiky 4 (Q31877270)


Nám. Republiky 4, Horní Slavkov(1).JPG
 
Kategorie „Townhouse Nr.4 in Horní Slavkov “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
32210/4-578
Pam. katalog
MIS
Horní Slavkov náměstí Republiky 4
50°8′27,28″ s. š., 12°48′28,15″ v. d.
Měšťanský dům. Zděný, goticko-renesanční řadový, frontový, omítaný, jednopatrový obytný dům. Uliční fasáda je hladká. Okna mají ozdobné drátosklo. V přízemí je vjezdový vstup s kamenným lomeným portálem členěným dvěma výžlabky a přetínanými pruty.

Památkově chráněno od 20. prosince 1963.

Náměstí Republiky 5 (Q31877559)


Nám. Republiky 5, Horní Slavkov(2).JPG
 
Kategorie „Townhouse Nr.5 in Horní Slavkov “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
21861/4-579
Pam. katalog
MIS
Horní Slavkov náměstí Republiky 5
50°8′27,49″ s. š., 12°48′27,61″ v. d.
Měšťanský dům. Zděný, řadový, omítaný, dvoupatrový obytný dům na úzké parcele.

Památkově chráněno od 20. prosince 1963.

Náměstí Republiky 6 (Q31877335)


Schlaggenwald-2007-09-05-Dum6.JPG
 
Kategorie „Townhouse Nr.6 in Horní Slavkov “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
29053/4-580
Pam. katalog
MIS
Horní Slavkov náměstí Republiky 6
50°8′27,74″ s. š., 12°48′27,14″ v. d.
Měšťanský dům. Pozdně gotický řadový obytný dům ze 16. století. V šíři levé okenní osy uličního průčelí vystupuje v patře hranolový arkýř s hrázděným štítem.

Památkově chráněno od 20. prosince 1963.

Náměstí Republiky 7 (Q31877217)


Nám. Republiky 7, Horní Slavkov(1).JPG
 
Kategorie „Townhouse Nr.7 in Horní Slavkov “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
13914/4-581
Pam. katalog
MIS
Horní Slavkov náměstí Republiky 7
50°8′27,96″ s. š., 12°48′26,57″ v. d.
Měšťanský dům. Původně renesanční, secesně přestavěný řadový, zděný, omítaný jednopatrový dům se sedlovou střechou. Původně byl celý dvoupatrový se strmou stupňovitou sedlovou střechou. Dnes je pouze pravá uliční osa dvoupatrová.

Památkově chráněno od 20. prosince 1963.

Socha svatého Jana Nepomuckého s mostkem (Q37286382)


Horní Slavkov netypická socha sv. Jana Nepomuckého.JPG
 
Kategorie „Statue of Saint John of Nepomuk in Horní Slavkov “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
15530/4-576
Pam. katalog
MIS
Horní Slavkov přes potok pod náměstím Republiky, pp. 4248/6
50°8′24,48″ s. š., 12°48′28,16″ v. d.
Barokní pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého v klasickém ztvárnění a se soškou putti pocházející z doby kolem r. 1750. Stojí na profilovaném podstavci na parapetní zdi malého mostku, který má jednu kamennou půlkruhovou klenbu. Pozdně barokní plastika vyšlá z dílny Jakuba Eberleho.

Památkově chráněno od 20. prosince 1963.

U Kovárny 66 (Q31877159)


U Kovárny 66, Horní Slavkov(1).JPG
 
Kategorie „Townhouse 66 U Kovárny in Horní Slavkov “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
30612/4-719
Pam. katalog
MIS
Horní Slavkov U Kovárny 66
50°8′26,81″ s. š., 12°48′35,68″ v. d.
Měšťanský dům. Měšťanský, původně dvoupatrový dům, zastřešený sedlovou střechou. Hlavní uliční průčelí bylo orientováno na dnes již neexistující Staré náměstí. Ve střední ose v přízemí je vstupní edikulový portál. Součástí je hospodářský trakt.

Památkově chráněno od 22. prosince 1963.

Sloup se sousoším Nejsvětější Trojice (Q37286325)


Sloup se sousoším Nejsvětější Trojice(1).jpg
 
Kategorie „Holy Trinity column in Horní Slavkov “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
21944/4-573
Pam. katalog
MIS
Horní Slavkov Kostelní, pp. 4022/25
50°8′21,85″ s. š., 12°48′35,26″ v. d.
Sloup se sousoším Nejsvětější Trojice. Barokní sloup z pískovce se sousoším Pietas Domini, na Karlovarsku zcela ojedinělé, byl postaven někdy kolem roku 1700, čímž se řadí mezi nejstarší trojiční sloupy západních Čech. Autorsky je neurčený. Na kolenou Boha Otce leží bezvládné tělo Ukřižovaného Krista s viditelnými ranami, stigmaty, nad nimi se vznáší Duch Svatý. Na podstavci jsou čtyři reliéfy svatých (sv. Rocha, sv. Floriána, sv. Jiří a sv. Sebestiána).

Památkově chráněno od 20. prosince 1963.

Děkanství (Q31877657)


Děkanství,Horní Slavkov 178.jpg
 
Kategorie „Dean's office in Horní Slavkov “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
15095/4-4206
Pam. katalog
MIS
Horní Slavkov Kostelní 178
50°8′20,22″ s. š., 12°48′36,42″ v. d.
Děkanství. Pozdně barokní budova děkanství byla postavena v roce 1756 stavitelem J. G. Pöpperlem z Horního Slavkova patrně na místě starší stavby. K děkanství dále náleží dnes již zpustlá zahrada, dříve sad, vstupní brána a vjezdová brána v torzálním stavu.

Poznámka: MonumNet neuvádí název ulice
Památkově chráněno od 30. listopadu 1987.

Sloupková kamenná zádušní svítilna (Q37286189)


Kamenná zádušní svítilna, Horní Slavkov(2).JPG
 
Kategorie „Memorial lamp in Horní Slavkov “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
30033/4-572
Pam. katalog
MIS
Horní Slavkov Kostelní, pp. 362/16
50°8′20,23″ s. š., 12°48′38,19″ v. d.
Jiné drobné dílo - Sloupková pískovcová zádušní svítilna ze druhé poloviny 16. století při přístupové cestě ke kostelu sv. Jiří z Kostelní ulice, nazývaná Hässlerův sloup. Původně stávala u hrobu Georga Hesslera (Häslera). Roku 1685, kdy byla ke kostelu sv. Jiří přistavěna oratoř vrchního horního úřadu, byl náhrobní kámen se znakem zajíce zasazen do severní hřbitovní, ohradní zdi pod kostelem sv. Jiří, vedle děkanství a svítilna na současné stanoviště. Dle dobové obrazové dokumentace byla zádušní svítilna původně zasklená.

Památkově chráněno od 20. prosince 1963.

Kostel svatého Jiří (Q27623638)


Kostel sv. Jiří - věž.jpg
 
Kategorie „Church of Saint George in Horní Slavkov “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
33431/4-571
Pam. katalog
MIS
Horní Slavkov Kostelní
50°8′19,37″ s. š., 12°48′38,36″ v. d.
Kostel sv. Jiří: Gotický jednolodní orientovaný pevnostní kostel z let 1517–1520 s předsazenou hranolovitou věží přecházející ve vyšších patrech v osmistěn, s barokními úpravami v 18. století. Spolu s masivní kamennou hřbitovní zdí zastával funkci obrannou. Součástí areálu je v jeho jihozápadní části také omítaná kamenná zvonice z roku 1540. Jedna z věží byla kvůli nestabilnímu podloží opakovaně už od 16. století opravována, v roce 1739 pak ubourána a dnes její zbytky jsou sakristií. Střílnami byla stavba vybavena zřejmě až v pozdějších letech.
 • kostel, st. 578/1
 • věž, st. 578/2
 • zvonice, st. 579
 • ohradní zeď, hřbitov, pp. 371/1

Památkově chráněno od 20. prosince 1963.

Kaple Božího Těla (Q37286254)


Kaple Boziho Tela.jpg
 
Kategorie „Chapel of Corpus Christi (Horní Slavkov)‎ “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
100279
Pam. katalog
MIS
Horní Slavkov Kostelní, pp. 587, u čp. 169
50°8′17,32″ s. š., 12°48′44,15″ v. d.
Kaple Božího Těla. Barokní kaple stojící na svahu u kostela sv. Jiří. Půdorys kaple je čtvercový s okosenými rohy. Průčelí je s hlubokou špaletou s půlkruhovým zakončením, vstup kaple je pravoúhlý s žulovým ostěním s nadsvětlíkem. Střecha stanová, završena zděnou lucernou. Interiér kaple je celý zdoben nástěnnými malbami od Eliase Dollhopha. Byla postavena roku 1736 na místě starší dřevěné stavby z roku 1702, postavené na paměť nálezu hostií ukradených z místního kostela sv. Jiří.

Památkově chráněno od 19. května 2003.

Škola (Q31877503)


Škola, Školní nám. 214, Horní Slavkov(2).jpg
 
Kategorie „Townhouse Nr.214 in Horní Slavkov “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
44717/4-589
Pam. katalog
MIS
Horní Slavkov Školní náměstí 214
50°8′22,85″ s. š., 12°48′31,5″ v. d.
Škola. Goticko-renesanční, frontový dům. S hladkým průčelím a strmou sedlovou střechou. Okna 1. NP s vyžlabeným kamenným ostěním, podokenními profilovanými římsami a nadokenní římsou. Kamenný gotický hrotitý portál je sedátkový ve vrcholu s přetínanými pruty.

Památkově chráněno od 20. prosince 1963.

Pluhova 211 (Q31877618)


Muzeum Horní Slavkov.jpg
 
Kategorie „Museum in Horní Slavkov “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
10764/4-5016
Pam. katalog
MIS
Horní Slavkov Pluhova 211
50°8′21,73″ s. š., 12°48′30,31″ v. d.
Měšťanský dům. Měšťanský jednopatrový objekt se strmou sedlovou střechou. Goticko-renesanční dům se zachovanými renesančními sklepy, ve vlastní obytné části se nachází těleso zaklenuté černé kuchyně s unikátním dymníkem i komínem.

Poznámka: V MonumNetu uveden název ulice Pluhová.
Památkově chráněno od 14. června 1995.

Pflughaus (Q31877445)


Pluhův dům.jpg
 
Kategorie „Pflughause “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
34123/4-592
Pam. katalog
MIS
Horní Slavkov Pluhova 497
50°8′21,19″ s. š., 12°48′30,17″ v. d.
Měšťanský dům Pflughaus. Zděný, podsklepený, řadový, dvoupatrový obytný objekt. Původně panský dům majitelů města, šlechtického rodu Pluhů z Rabštejna, byl vybudován v roce 1512 v renesančním slohu. I přes rozsáhlou devastaci historického jádra města ve 2. pol. 20. stol. se dům zachoval v obnovitelné podobě s řadou původních prvků.

Památkově chráněno od 20. prosince 1963.

Rudný mlýn - dům Seidelhaus (Q37286299)


Seidlhaus.jpg
 
Kategorie „Seidelhaus “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
31694/4-591
Pam. katalog
MIS
Horní Slavkov Smetanova 480
50°8′16,72″ s. š., 12°48′27,71″ v. d.
Jiná stavba pro hutnictví - rudný mlýn - dům Seidelhaus. Mohutný zděný, částečně hrázděný objekt rudného mlýna z 16. století plnil také funkci měšťanského domu.

Památkově chráněno od 20. prosince 1963.

Údolí I[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Odvodňovací dědičná štola Kašpara Pluha (Q28057433)


Dědičná_štola_Kašpara_Pfluga.jpg
 
Kategorie „Štola Kašpara Pluha “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
44327/4-4523
Pam. katalog
MIS
Horní Slavkov u silnice z Horního Slavkova na Loket, pp. 3824/14, Údolí I
50°8′53,12″ s. š., 12°47′42,45″ v. d.
Jiná těžařská stavba - odvodňovací dědičná štola Gaspara Pfluga. Odvodňovací štola byla ražena ve 30. letech 16. století, koncem 80. let měla délku 5800 m, tím se zařadila mezi nejdelší česká důlní díla. Na počátku 17. století byla ještě prodloužena a roku 1655 měla délku 5920 m. Nad ústím je pamětní mohutný monolit z roku 1622.

Památkově chráněno od 28. května 1990.

Porcelánka včetně mostku, dvou vil a bývalého hotelu (Q31877391)


Porcelanka.jpg
 
Kategorie „Porcelain manufacturing factory in Horní Slavkov “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
12389/4-4773
Pam. katalog
MIS
Horní Slavkov Tovární 564, 557, 561, 566, Údolí I
50°9′28,73″ s. š., 12°46′54,72″ v. d.
Porcelánka vč. mostku, dvou vil a býv. hotelu. Historie slavkovské porcelánky sahá do roku 1792, kdy první manufakturu v českých zemích zde založil Johann Georg Paulus.
 • hlavní vstupní budova čp. 564, mostek, st. 749/1
 • výrobní objekt s muflovací pecí, st. 751
 • vila I čp. 557, st. 760/2
 • vila II čp. 561, st. 760/4
 • bývalý hotel čp. 566, st. 784

Památkově chráněno od 18. května 1992.

Památková ochrana zrušena 24. ledna 2018 Keramická továrna (Q37286364)


Údolí ruiny bývalé přípravny porcelánky Horní Slavkov únor 2021 (3).jpg
 
Kategorie „Ruins of the preparation room for the Horní Slavkov porcelain factory “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
45553/4-4071
Pam. katalog
MIS
Horní Slavkov Tovární čp. 554, Údolí I
50°9′46,23″ s. š., 12°46′28,19″ v. d.
Keramická továrna. Budova bývalé plavírny v Údolí je původní součástí technologického komplexu nejstarší české porcelánky Haas & Czjzek.
 • bývalá přípravna porcelánových hmot, st. 762/1
 • betonový zásobovací most, pp. 3998/1

Památkově chráněno od 16. července 1975.
Památková ochrana zrušena 24. ledna 2018.

Bošířany[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Památník na popraviště (Q37286210)


Popraviste.jpg
 
Kategorie „Scaffold in Horní Slavkov “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
26765/4-594
Pam. katalog
MIS
Horní Slavkov Šibeniční vrch, Bošířany st. 69
50°8′56,31″ s. š., 12°48′37,05″ v. d.
Památník na popraviště. Popraviště na kruhové základně z žulových nepravidelných kamenů. Zeď do výšky cca 2 m, na koruně jsou pravidelně rozmístěny 3 kamenné pilíře, které nesly šibeniční trámy. Vstup tvoří pravoúhlý vstupní otvor s rovným nadpražím.

Památkově chráněno od 20. prosince 1963.

Ležnice[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaple svatého Jana Nepomuckého (Q37286229)


Kaple sv. Jana Nepomuckého, Ležnice(2).JPG
 
Kategorie „Chapel of Saint John of Nepomuk in Ležnice (Horní Slavkov) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
100326
Pam. katalog
MIS
Horní Slavkov náves, Ležnice, st. 18/1
50°8′6,1″ s. š., 12°49′40,94″ v. d.
Kaple sv. Jana Nepomuckého. Barokní návesní kaple na obdélném půdorysu s okosenými rohy. Vstupní průčelí má trojúhelný štít. Vstup s obloukem zaklenutém profilovaném ostění. Stříška stanová se sanktusovou věžičkou vrcholící křížkem. Na bocích římsa s obloučkovým vlysem.

Památkově chráněno od 28. května 2003.

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]