Seznam kulturních památek v Dobříši

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Wiki Loves Monuments
WikiProjekt Fotografování

Tento seznam nemovitých kulturních památek ve městě Dobříš v okrese Příbram vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Zemědělský dvůr panský (Q31987454)


Dobříš statek (1).jpg
 
Kategorie Statek (Dobříš) na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
29768/2-2416
Pam. katalog
MIS
Dobříš Nám. Svobody 676, Dobříš
49°46′57,11″ s. š., 14°10′39,25″ v. d.
Bývalý panský dvůr, později Státní statek. Bez části dvora a vnitroareálových dostaveb.

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Tvrz Dvorce (Q37173333)


Dobříš, hradiště Obora, z cesty 02.JPG
 
Kategorie Hradiště Obora (Dobříš) na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
25778/2-2613
Pam. katalog
MIS
Dobříš u hájovny Obora, Dobříš
49°48′3,91″ s. š., 14°10′15,62″ v. d.
Okrouhlé hradiště Na Valech (též Dvorce). Průměr okruhu je 85-97m, zachoval se val 12-21m široký a 2-3m vysoký a také 5-13 m široký, částečně zatopený příkop. Nález eneolitické sekerky.[1]

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kopáčkův dům (Q31987553)


Kopáčkův dům, Mírové nám. 103, Dobříš.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
35726/2-2413
Pam. katalog
MIS
Dobříš Mírové nám. 103, Dobříš
49°46′56,53″ s. š., 14°10′17,22″ v. d.
Pozdně barokní měšťanský dům rodiny Kopáčků z 18. století. Později sloužil jako městská knihovna, v 80. letech 20 století vyhořel.

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kaple svatého Jáchyma (Q37173392)


Dobříš - kaple sv. Jáchyma 03.JPG
 
Kategorie Chapel of saint Joachym (Dobříš) na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
37417/2-2420
Pam. katalog
MIS
Dobříš u silnice III/11417 do Rosovic
49°46′37,22″ s. š., 14°9′21,14″ v. d.
Pozdně barokní kaple z roku 1758. Nedaleko, na území Rosovic se nachází druhá kaple, sv. Anny

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Bývalé děkanství (Q31987629)


Děkanství (bývalá fara), Antonína Dvořáka 275, Dobříš.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
33120/2-2415
Pam. katalog
MIS
Dobříš Antonína Dvořáka 275, Dobříš
49°47′2,11″ s. š., 14°10′19,06″ v. d.
Budova bývalého děkanství (stará fara).

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kostel Nejsvětější Trojice (Q8303122)


Dobříš - kostel.jpg
 
Kategorie Holy Trinity Church (Dobříš) na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
21790/2-2406
Pam. katalog
MIS
Dobříš nám. Svobody, Dobříš
49°46′55,63″ s. š., 14°10′40,29″ v. d.
Barokní kostel Nejsvětější Trojice z roku 1797, několikrát přestavován, poslední velká přestavba z roku 1907.

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Venkovský dům (Q31987484)


Venkovský dům, Dlouhá 227, Dobříš.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
100630
Pam. katalog
MIS
Dobříš Dlouhá 227, Dobříš
49°47′5,06″ s. š., 14°10′18,95″ v. d.
Venkovský dům

Památkově chráněno od 23. října 2003.

Venkovský dům (Q31987510)


Venkovský dům, Pražská 222, Dobříš.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
103821
Pam. katalog
MIS
Dobříš Pražská 222, Dobříš
49°46′54,19″ s. š., 14°10′29,42″ v. d.
Venkovský dům

Památkově chráněno od 4. února 2010.

Hlasův domeček (Q31987591)


Dobříš square (5).jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
11895/2-4209
Pam. katalog
MIS
Dobříš Mírové nám. 244, Dobříš
49°46′50,66″ s. š., 14°10′7,75″ v. d.
Městský dům tzv. Hlasův domeček

Památkově chráněno od 16. dubna 1992.

Zámek Dobříš (Q2609752)


Dobříš - vstup do zámku.jpg
 
Kategorie Zámek Dobříš na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
15178/2-2409
Pam. katalog
MIS
Dobříš nám. Svobody 1
49°46′54,45″ s. š., 14°10′43,86″ v. d.
Rokokový zámek s francouzským a anglickým parkem. V minulosti sídlo klubu Československých spisovatelů. Památka zahrnuje též Jeronýmovu alej podél západní strany francouzského parku.

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Stará lékárna, U Anděla Strážce (Q31987528)


Stará lékárna, U Anděla Strážce, Pražská 27, Dobříš.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
15025/2-2910
Pam. katalog
MIS
Dobříš Pražská 27, Dobříš
49°46′52,9″ s. š., 14°10′29,06″ v. d.
tzv. Stará lékárna, U Anděla Strážce

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Hrad Vargač (Q28871657)


Dobříš-vargač.jpg
 
Kategorie Vargač (Dobříš) na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
16070/2-2408
Pam. katalog
MIS
Dobříš Vargač 7, Dobříš
49°46′53,94″ s. š., 14°10′55,16″ v. d.
Hrad ze čtrnáctého století přestavěný na sýpku

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Hradiště Hradec (Q42797322)


Nature reserve Hradec (005).jpg
 
Kategorie Hradec (Hřebeny) na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
41361/2-2612
Pam. katalog
MIS
Dobříš SZ od Dobříše, Dobříš
49°48′47,28″ s. š., 14°6′28,95″ v. d.
Výšinné opevněné sídliště pravděpodobně z doby halštatské. Zachovaly se zbytky eliptických valů 220x94 m, ještě v roce 1941 prý až 4m vysoké.[1]

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Židovský hřbitov (Q8303313)


Židovský hřbitov Dobříš, 07.jpg
 
Kategorie Jewish cemetery in Dobříš na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
40546/2-2421
Pam. katalog
MIS
Dobříš Rukavičkářská, Dobříš
49°47′38,7″ s. š., 14°10′47,86″ v. d.
Židovský hřbitov s náhrobky od roku 1725. Ve 20. století z části zanikl.

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q37173355)


Socha sv. Jana Nepomuckého, nám. Svobody, Dobříš.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
39492/2-2417
Pam. katalog
MIS
Dobříš nám. Svobody, Dobříš
49°46′56,92″ s. š., 14°10′41,85″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Socha svatého Šebestiána (Q37173412)


Dobříš square (1).jpg
 
Kategorie Statue of Saint Sebastian in Dobříš na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
45560/2-2418
Pam. katalog
MIS
Dobříš Mírové nám., Dobříš
49°46′53,05″ s. š., 14°10′13,77″ v. d.
Socha sv. Šebestiána

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kostel Povýšení svatého Kříže (Q15959159)


Dobříš cemetery.jpg
 
Kategorie Church of the Exaltation of the Holy Cross (Dobříš) na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
46348/2-2407
Pam. katalog
MIS
Dobříš při silnici, Dobříš
49°46′59,61″ s. š., 14°10′51,64″ v. d.
Hřbitovní kostel Povýšení svatého Kříže z roku 1589, sloužil i jako hrobka Colloredo-Mannsfeldů. U kostelíku sochy sv. Leonarda a sv. Judy Tadeáše z roku 1769,

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.


Zemědělský dvůr panský (Q31987454)


Dobříš statek (1).jpg
 
Kategorie Statek (Dobříš) na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
29768/2-2416
Pam. katalog
MIS
Dobříš Nám. Svobody 676, Dobříš
49°46′57,11″ s. š., 14°10′39,25″ v. d.
Bývalý panský dvůr, později Státní statek. Bez části dvora a vnitroareálových dostaveb.

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Oplocení Bartošovy vily (Q37173372)


Bartošova_vila.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
105249
Pam. katalog
MIS
Dobříš U Ovčína 262, Dobříš
49°47′2,36″ s. š., 14°10′46,52″ v. d.
Vila z roku 1920, kterou si nechal vystavět továrník Bartoš. Památkově chráněno jen oplocení s brankou.

Památkově chráněno od 25. listopadu 2013.

Radnice (Q31987506)


Dobříš square (3).jpg
 
Kategorie Town hall (Dobříš) na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
46761/2-2414
Pam. katalog
MIS
Dobříš Mírové nám. 119, Dobříš
49°46′53,72″ s. š., 14°10′17,22″ v. d.
Radnice

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. a b Miroslav Olič: Dobříš, město na Zlaté stezce, 1998

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]