Septik

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Septiková nádrž s objemem 3,8 m³ usazená v zemi

Septik (někdy také nazývaný senkrubna, senkrovna či miskrubna) je nádrž na částečné čištění odpadní vody pomocí mechanických a biologických procesů. Septik bývá často součástí domů, které nejsou napojeny na kanalizaci.

Odpadní voda, zvláště ze záchodu, kuchyně a koupelny, je jímána v septiku, odkud odtéká přepadem do kanalizace, případně přes čistírnu odpadních vod nebo za pomoci trativodu vsakována do země.

Na stejném principu ale s větším objemem vody fungují štěrbinové nádrže. Bezodtoková jímka, která slouží k dočasnému uskladnění odpadní vody a fekálií a musí se nechat pravidelně vyvážet, se nazývá žumpa.

Funkce[editovat | editovat zdroj]

Schéma fungování dvoukomorového septiku. Vlevo přívod splaškové vody, vpravo odvod částečně upravené vody, která může být například vsakována

Každý septik byl měl mít pro správnou funkci minimálně 2 až 3 komory. Nejlepší a současně nejčastěji instalovanou variantou jsou tříkomorové septiky z plastu. Tříkomorový septik pracuje na základě biomechanického přečištění, kdy odpadní voda postupně přetéká z komory do komory, zatímco v každé komoře probíhá sedimentace pevných částí kalu. V první komoře se usadí ty největší částice. Jakmile dosáhne hladina první komory přepadu, začne se tato odpadní voda a drobná část splašek přelévat do druhé komory, kde již dochází k sedimentaci většiny kalu. Do třetí komory přetéká voda, která je z velké části přečištěna. Sediment v septiku je pak za pomoci bakterií a enzymů rozkládán na jednodušší látky. Část rozloženého sedimentu odtéká přes třetí komoru a část zůstává v septiku pro následný vývoz fekálním vozem.

Špatně fungující septik[editovat | editovat zdroj]

Pokud je dosaženo nerovnováhy v množství bakterií uvnitř septiku, postup rozkládání se zpomaluje a septik obvykle začne zapáchat, případně se na jeho hladině začne tvořit pěna. Této špatné funkce se často dosáhne po použití nevhodných a příliš agresivních mycích prostředků. Bakterie nacházející se v septiku jsou zvláště citlivé na přípravky obsahující chlornan sodný. Ten lze najít v oblíbených čisticích prostředcích jako je např. Savo, Domestos a další[1]. Šetrnou alternativu představují organické kyseliny, jako je ocet[2] nebo kyselina citrónová. Zdrojem zápachu mohou být také tuky, nebo zbytky potravin, které se do septiku také dostaly. Některé potraviny mohou být pro mikroorganismy v septiku jen obtížně rozložitelné a v nádrži zahnívají.

Jak naložit s vyčištěnou vodou ze septiku[editovat | editovat zdroj]

Voda, odtékající ze septiku pryč, musí protéct přes tzv. filtr. Mezi nejpopulárnější druhy filtrů řadíme filtr pískový, zemní nebo biologický. S takto vyčištěnou vodou lze nakládat několika způsoby – můžeme ji nechat odtéct do povrchových vod (viz. Stavební povolení níže), zasakovat do půdy, nebo ji lze použít např. k zálivce okrasných keřů a květin. Voda ze septiku, i když je vyčištená, není vhodná k zalévání ovoce ani zeleniny, neboť nadále v může obsahovat patogenní látky (např. koliformní bakterie), zbytky chemických látek používaných v domácnosti, ale také např. léků apod.[3]

Konstrukce[editovat | editovat zdroj]

Septiky se vyrábí z plastu nebo železobetonu. V případě menších nádrží určených pro rodinné domy jde právě o nádrže plastové samonosné. Naopak septiky pro větší projekty (například kempy, chatové oblasti, velké rekreační objekty) se realizují právě s využitím železobenotové nádrže. Každý septik je umístěn do vyhloubené jámy v zemi. Přítok i odtok septiku musí mít přirozený spád. Přístup do septiku je realizován shora a to prostřednictvím poklopů, případně v některých situacích za pomocí šachty.

Stavební povolení (Česko)[editovat | editovat zdroj]

Septik, který je vybaven odtokem, je stejně jako domácí čistírna odpadních vod tzv. vodní dílo. Legislativně je toto upraveno zákonem č. 254/2001sb.[4] Pro jeho instalaci je nutné povolení k nakládání s vodami a stavební povolení. Obě žádosti se podávají současně na odboru životního prostředí v obci.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. BODÍK, I.; GAŠPARIKOVÁ, E.; DANČOVÁ, L. Influence of disinfectants on domestic wastewater treatment plant performance. Bioresource Technology. 2008-02-01, roč. 99, čís. 3, s. 532–539. Dostupné online [cit. 2024-02-22]. ISSN 0960-8524. DOI 10.1016/j.biortech.2007.01.016. 
  2. Reliable and Scientific Tips for Cleaning With Vinegar. www.nsf.org [online]. [cit. 2024-02-22]. Dostupné online. (anglicky) 
  3. HABTESELASSIE, Mussie. Preliminary Study on the Effect of Wastewater Storage in Septic Tank on E. coli Concentration in Summer. ResearchGate [online]. 2013 [cit. 2024-02-22]. Dostupné online. 
  4. 254/2001 Sb. Vodní zákon. Zákony pro lidi [online]. [cit. 2024-02-22]. Dostupné online. 

Související články[editovat | editovat zdroj]