Secí stroj

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Mechanický secí stroj

Secí stroj (neodborně „sečka“) je mechanizmus sloužící primárně k setí osiva, avšak moderní secí stroje mají navíc i možnost aplikace hnojiv – granulovaných či kapalných, která se vysévají zároveň s osivem. Secí stroj je využíván v zemědělství pro osévání polí, ale i luk. Vývoj secích strojů probíhá postupně s rozvojem zemědělské mechanizace.

Podle druhu vysévané plodiny se secí stroje dělí na přesný secí stroj a secí stroj s plynulým výsevem.

Přesný secí stroj[editovat | editovat zdroj]

Cílem přesného setí je ukládat semena po jednom s důrazem na dodržení předepsané vzdálenosti mezi semeny a tím dosažení rovnoměrné vzdálenosti mezi rostlinami. Semeno musí být vhodně rozmístěno v horizontální rovině i v předepsané hloubce. Případné vysetí několika semen, popř. nevysetí žádného semene má za následek značné agronomické ztráty ve výnosu plodiny. Při výsevu více semen si totiž rostliny značně konkurují, to má za následek nedostatečné vyvinutí ani jedné z nich. Tyto požadavky jsou docíleny stroji pro přesné setí.

Hlavní částí secích strojů jsou secí jednotky složené z vlastního zásobníku, výsevního mechanismu a secí botky. Jejich počet odpovídá počtu řádků a jejich šířka dohromady tvoří pracovní záběr.

Dříve se používali mechanické výsevní mechanismy, které nesplňovaly požadavky na výkonnost z důvodu, že umožňovaly pracovní rychlost maximálně 4 km/h. V současné době jsou používané převážně pneumatické výsevní mechanismy, nejčastěji zastoupeny kotoučovým řešením, které v ideálním případě umožňují pracovní rychlost až 18 km/h. Dále mohou být řešeny jako bubnové a lžičkové. Kotouče obsahují drážky, které tvarově odpovídají tvaru semene. Z důvodu využití secích strojů pro více plodin jsou kotouče snadno vyměnitelné. Princip jejich činnosti spočívá v náběru semene pomocí podtlaku, dopravy na požadované místo a pomocí přerušení podtlaku a vyhazovacího nože upuštění semene do semenovodu, kterým je semeno dopravováno do secí botky. Trend současné doby je ve zvyšování pracovní rychlosti secích strojů převážně snížením času dopravy semenovody. Toho je možné docílit tlakem vzduchu v semenovodu, kartáčovým semenovodem, nebo konstrukčním řešením s umístěním výsevního mechanismu co nejblíže půdy.

Přesné setí je využíváno převážně pro setí kukuřice a řepky. Dále se využívá pro hrách, fazole, slunečnice, sójové boby, bavlnu, čirok a cukrovou řepu. Přesné setí je možné využít i pro setí výkonných hybridních obilovin, které potřebují prostor pro odnože. V případě kukuřice je dnes využíváno přesného setí do dvojřádků. Sblížením řádků lze rostlinám vytvořit o mnoho lepší prostorové podmínky. V literatuře se o tomto způsobu hovoří jako o nejdokonalejší variantě přesného setí. Dvojřádková technologie umožňuje zvýšení výnosu na hektar a má pozitivní vliv na erozi půdy.

Rozteč řádků u kukuřice bývá běžně 75 cm, u řepy 45 cm. Na jeden hektar se vysévá zhruba 100 000 jedinců kukuřice.

Secí stroj s plynulým výsevem[editovat | editovat zdroj]

Zařízení, pomocí kterého se vysévají plodiny, u kterých není kladen důraz na přesnost vysévaných semen. Proto určujícím parametrem je tzv. výsevek. Je to hmotnost vysetého materiálu na jeden hektar. Tohoto typu secích strojů se používá např. pro výsev pšenice, ječmenu, řepky olejné nebo máku.

Počet plodin, které je možno tímto strojem zasít, je poměrně vysoký, proto jsou někdy tyto stroje nazývány jako univerzální secí stroje. Musí být schopny vysít i požadované množství osiva, které se může značně lišit:

  • mák: 1 – 1,3 kg/ha
  • řepka olejná: 2,5 – 4 kg/ha
  • granulované hnojivo NPK: 80 – 130 kg/ha
  • pšenice a ječmen: 180 – 250 kg/ha

Odstředivé secí stroje[editovat | editovat zdroj]

Odstředivé secí stroje jsou poměrně častým jevem v zemědělské výrobě. Jedná se často o nesené stroje, získávající energii pneumatickým pohonem z traktoru. Základním schématem na příčném průřezu odshora dolů je zásobníkvýsevní mechanismussemenovodsecí botka, součástí zásobníku bývá i čechrač, znamenák.

Výsevní ústrojí je poháněno mechanickými převody od pojezdových kol stroje, Ewartovým řetězem nebo kloubovým hřídelem od zadních kol traktoru.

Pneumatické secí stroje[editovat | editovat zdroj]

Jsou to stroje s pohonem ventilátoru od vývodové hřídele traktoru.

Příslušenství secích strojů[editovat | editovat zdroj]

  1. Zakládání kolejových řádků – je to zařízení, kterým se zajistí vyřazení z činnosti těch botek, kudy povede budoucí jízda, při následném ošetření porostu (postřik a hnojení).
  2. Kypřiče kol stop traktoru – na rámu secího stroje ještě před secími botkami je za kolem traktoru umístěna řada silných prutových kypřičů.
  3. Elektro-výzbroj – elektronická čidla, která hlídají stav osiva v zásobníku, průchodnost semenovodu a botek a stabilní hloubku setí.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]